• Hem
  • Otrygga jobb ha...
Debattartiklar & Insändare

Otrygga jobb har blivit ett samhällsproblem

Ali Esbati, Arbetsmarknadspolitisk talesperson Vänsterpartiet, Maria Nyberg, vice ordförande för Vänsterpartiet Örebro län och Therese Hoikkala, VU-ledamot distriktsstyrelsen V Örebro län i en debattartikel, NA

MariaTherese-VDet sprider sig en otrygghet på svenska arbetsplatser och regeringen gör alldeles för lite för att motverka den. Därför har Vänsterpartiet tagit fram en tidsplan för trygga och bra jobb.
Otryggheten innebär att många i dag har svårt att få ekonomin att gå ihop. Den som har visstidsanställning kan ofta varken få ett hyreskontrakt eller banklån för att köpa bostad. Ovissheten om hur länge man får vara kvar skapar en oro i vardagen.

Det sprider sig en otrygghet på svenska arbetsplatser och regeringen gör alldeles för lite för att motverka den. Därför har Vänsterpartiet tagit fram en tidsplan för trygga och bra jobb.
Otryggheten innebär att många i dag har svårt att få ekonomin att gå ihop. Den som har visstidsanställning kan ofta varken få ett hyreskontrakt eller banklån för att köpa bostad. Ovissheten om hur länge man får vara kvar skapar en oro i vardagen.

Otrygga jobb gör också att de som jobbar blir mer utlämnade till arbetsgivaren. När man inte vet om man får vara kvar blir det svårare att säga ifrån när arbetsbördan är orimlig eller man behandlas dåligt. För kvinnor i arbetaryrken är sexuella trakasserier nästan 50 procent vanligare för den som har ett tidsbegränsat jobb än den som har fast. Otrygga jobb gör också facklig organisering svårare, vilket i förlängningen drabbar breda grupper arbetstagare.

Otrygga jobb riskerar också att försvåra utvecklingen mot bättre och smartare lösningar i arbetslivet. Trygga anställda kan vara mer innovativa. Så kan produktiviteten höjas. Otrygghet på arbetsmarknaden blir en kostnad för oss alla.
Mycket av problemen hänger samman med försämringar som Fredrik Reinfeldt och Alliansen gjorde under sina år vid makten.

Nu har vi en ny regering som förhoppningsvis inte kommer att fortsätta försämringarna.
Men det verkar tyvärr som att den inte vill göra särskilt mycket för att förbättra heller. För att få fart på arbetet har vi i Vänsterpartiet tagit fram en tidsplan för tre av de viktigaste förslagen för trygga och bra jobb.

  • Avskaffa anställningsformen allmän visstid. Visstider behövs för till exempel vikariat och säsongsanställningar men vi vill att det alltid ska finnas ett sakligt skäl till att någon har visstid i stället för tillsvidareanställning. Att hindra stapling av visstider är bra, men det räcker inte. Att ta bort anställningsformen allmän visstid är en förhållandevis enkel ändring och kan träda i kraft redan 2016.
  • Förbjud inhyrning av arbetskraft för arbetsuppgifter som är permanenta. Det är inte rimligt att någon ska behöva vara inhyrd år efter år i stället för att ha en vanlig anställning. Den ändringen bör kunna vara på plats under 2017.
  • Lagstifta om rätt till heltid. Alldeles för många, särskilt kvinnor, får i dag inte något heltidsjobb och tvingas därför jobba deltid. Det gör det svårt att få ekonomin att gå ihop. Att jobba deltid ska vara en möjlighet för den som vill, inte något man tvingas till. Frågan har skjutits upp länge och en tydlig tidsgräns behövs för att få fart på processen. Vi vill lagstifta senast under våren 2018.

Otryggheten är ett samhällsproblem. Facken arbetar varje dag för att hantera problemen, men bland partierna ser det annorlunda ut.
Regeringen är förvånansvärt passiv och de borgerliga partierna vill till och med öka otryggheten.
Därför vill vi i Vänsterpartiet driva på för förändringar.

Ibland framstår det som naturgivet att arbetsmarknaden blir otryggare och otryggare. Så är det inte, det går att ändra på. Men det kräver att man vill något.

Ali Esbati, Arbetsmarknadspolitisk talesperson Vänsterpartiet
Maria Nyberg, Vice ordförande distriktsstyrelsen V Örebro län
Therese Hoikkala, VU-ledamot distriktsstyrelsen V Örebro län

Kopiera länk