• Hem
  • Om fossilbränsl...
Motioner

Om fossilbränslefri region

Det är dags att ta nya tag i den nödvändiga miljö- och energiomställningen för att klara de regionala miljömålen. Växjö kommun har i politisk enighet beslutat att bli fossilbränslefri region och Region Kalmar har nyligen tagit beslut om att senast 2050 vara fossilbränslefri region. Sist i raden har södra Smålands kommuner och landsting beslutat att ta fram ett handlingsprogram med målet fossilbränslefri region. Det är nu hög tid för även vårt län att tydligt markera samma ambitioner. De regionala miljömålen för Örebro län håller just nu på att revideras och har nyligen varit ute på remiss. För att ge större tyngd åt detta arbete och också sätta ett klart mål vore det en fördel om vår region kan arbeta fram ett liknande handlingsprogram som Region Kalmar antog i oktober förra året.

Ett handlingsprogram ger stadga och gynnar det långsiktiga arbetet samtidigt som vår region inom flera områden kan samarbeta med övriga regioner. Den stora utmaningen är drivmedel för transporter av varor och människor. Den offentliga upphandlingen ger möjligheter alltifrån inköp av bilar till länstrafikens bussar och sjuktransporter. Ett handlingsprogram som är politiskt förankrat ger stöd och styrka för både länets kommuner och företag liksom för medborgarna.

Med anledning av ovanstående föreslår vi:

 

· Att Örebro läns landsting i samarbete med Örebro läns kommuner och Regionförbundet i Örebro tar fram ett handlingsprogram med målet fossilbränslefri region.

 

Katarina Raneborn (v)                                

Jihad Menhem (v)

Kopiera länk