• Hem
  • Ökad tillgängli...
Debattartiklar & Insändare

Ökad tillgänglighet till preventivmedel är ett effektivt sätt att förebygga oönskade graviditeter

Jihad Menhem (V) Örebro län i ett svar till Anders Östlund (SD), NA 14/8

V-Jihad I sin debattartikel den 13 augusti riktar sverigedemokraten Anders Östlund kritik mot Örebro läns landsting och subventionering av preventivmedel till unga upp till 25 år. Han hävdar att det inte finns vetenskapliga belägg för att subventionering av preventivmedel leder till minskad abortfrekvens. Han debatterar vidare med ett ohöljt kvinnoförakt kring hur tjejer bör ”skippa” p-piller till fördel för att ”betvinga kättjan” och låta grabben ”tråna ett tag tills ni vet vad han går för”. Vidare menar han tydligen att länets unga kvinnor bör ”skippa aborterna” eftersom de ändå inte kommer att få något jobb i unga år och därför lika gärna kan vara hemma och ta hand om barn.

Jihad Menhem (V) Örebro län i ett svar till Anders Östlund (SD), NA 14/8

I sin debattartikel den 13 augusti riktar sverigedemokraten Anders Östlund kritik mot Örebro läns landsting och subventionering av preventivmedel till unga upp till 25 år. Han hävdar att det inte finns vetenskapliga belägg för att subventionering av preventivmedel leder till minskad abortfrekvens. Han debatterar vidare med ett ohöljt kvinnoförakt kring hur tjejer bör ”skippa” p-piller till fördel för att ”betvinga kättjan” och låta grabben ”tråna ett tag tills ni vet vad han går för”. Vidare menar han tydligen att länets unga kvinnor bör ”skippa aborterna” eftersom de ändå inte kommer att få något jobb i unga år och därför lika gärna kan vara hemma och ta hand om barn.

Anders Östlund har fel gällande statistiken. Det finns många vetenskapliga studier bl.a. Socialdepartementets-promemoria ”Bättre förutsättningar för det förebyggande arbetet” som visar att ökad tillgänglighet till preventivmedel liksom subventionering är en effektiv insats i arbetet med att förebygga oönskade graviditeter samt minskar det sexuella risktagandet och antalet klamydiasmittade.

Subventionering av preventivmedel är dock inte bara en fråga om att förebygga oönskade graviditeter. Vi i Vänsterpartiet, och hela landstingets politiska majoritet, menar att subventionering av preventivmedel är ett grundläggande skydd som inte ska grundas på unga individers ekonomiska situation. I dag påtvingas kvinnor ofta ett större ansvar för preventivmedel jämfört med män. Unga har i allmänhet inte särskilt stora ekonomiska marginaler och kostnaderna tillfaller därmed i de flesta fall de unga kvinnorna.

När det gäller kvinnors rätt till sin egen kropp och till sin sexualitet så är Anders Östlund ute på djupt vatten. Uppenbarligen önskar han inskränka båda dessa rättigheter. Rätten till fri och säker abort är i dag lagfäst i Sverige. Det är kvinnans rättighet och kvinnan som själv måste avgöra om och när hon vill ha barn. Det samma gäller om och när hon vill ha sex.

Vi i Vänsterpartiet motsätter oss varje inskränkning i aborträtten och menar att Sverige aktivt måste arbeta för flickors och kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige men även i hela världen. Vi emotsätter oss också de inskränkta åsikter kring kvinnor (och mäns) sexualitet som Östlund ger uttryck för och som bygger moraliserande och på ett förlegat sätt att se på kön och sexualitet.

Jihad Menhem
Landstingsråd för Vänsterpartiet
Örebro läns landsting

Kopiera länk