• Hem
  • Nedskärningar h...
Debattartiklar & Insändare

Nedskärningar hotar livskvaliteten för länets invånare – Rädda Lindesbergsakuten nu!

Region Örebro län står inför en ekonomisk utmaning som kräver besparingar. Det är en realitet vi inte kan blunda för. Men det är också en realitet att besparingar inte får ske på bekostnad av våra invånares hälsa och livskvalitet. Det är därför Vänsterpartiet i Region Örebro län starkt motsätter sig det preliminära förslaget att stänga ner akutkirurgin i Lindesberg, och vi vill härmed förklara varför. 

Region Örebro län sträcker sig över ett område med många små samhällen och städer. Att helt ta bort akutkirurgin från Lindesbergs lasarett skulle resultera i att människor i de omkringliggande områdena står utan en snabb och tillgänglig akutvård. Det är en tydlig geografisk orättvisa att tvinga patienter med akuta behov att resa långa avstånd till sjukhusen i Örebro eller Karlskoga. 

Detta förslag innebär att en person med ett brutet ben, akuta magsmärtor eller djupa sår måste åka långa sträckor för att få adekvat vård. Tid är en kritisk faktor i många medicinska nödsituationer, och varje minut som går kan vara skillnaden mellan liv och död. Vi kan inte acceptera en situation där människors hälsa och trygghet äventyras av geografiska avstånd. 

Det är viktigt att notera att detta inte är första gången Lindesbergsakuten hotas. Vi har redan en gång kämpat för att bevara denna livsviktiga resurs. År 2022 lyckades vi tillsammans övertyga politiker att behålla akuten öppen för alla, inklusive nattetid. Detta var en seger för gemenskapen och förståelsen av vikten av lokal akutsjukvård. 

Vi förstår att Region Örebro län står inför ekonomiska utmaningar, men vi måste sätta människors hälsa och livskvalitet i första rummet. Att stänga ner Lindesbergsakuten är en kortsiktig ekonomisk lösning som kommer att leda till långsiktiga konsekvenser för länsinvånarna. Detta förslag går emot principen om att tillhandahålla likvärdig vård till alla, oavsett var de bor. 

Vi förväntar oss att Region Örebro län söker alternativa lösningar för att klara sin ekonomi utan att offra vården. Detta kan innebära att rationalisera vården, effektivisera processer och minska onödiga kostnader utan att äventyra akutsjukvården i Lindesberg och andra mindre samhällen. 

Vänsterpartiet i Region Örebro län kommer att kämpa för att rädda Lindesbergsakuten. Vi uppmanar alla invånare att stå enade med oss och protestera mot nedskärningar som hotar vår hälsa och trygghet. Tillsammans kan vi påverka beslutet och försäkra oss om att våra röster hörs. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län har möjlighet att ompröva detta förslag den 19 oktober. Vi uppmanar dem att lyssna på invånarna och göra det rätta valet – att bevara Lindesbergsakuten och säkerställa tillgänglig akutsjukvård för alla. 

Låt oss tillsammans försvara rätten till akutsjukvård i Lindesberg och hela Region Örebro län! 

 

Jessica Carlqvist, Regionråd i opposition (V) 
Rolf Östman, Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden (V) 
Gunilla Remnert, Gruppledare och kommunfullmäktigeledamot (V) 
Dick Johansson, Ordförande Vänsterpartiet Lindesberg  

Kopiera länk