• Hem
  • Motverka den ge...
Debattartiklar & Insändare

Motverka den geografiska orättvisan

Kenneth Lantz, distriktsordförande (V) Örebro län i en debattartikel, NA

Kenneth LantzLördagen den 2 februari anordnade Vänsterpartiet i Örebro län en konferens i Degerfors för att diskutera den geografiska orättvisa som uppkommit p g a den ojämna befolkningsutvecklingen i landet, som har accelerat det senaste decenniet.

Lördagen den 2 februari anordnade Vänsterpartiet i Örebro län en konferens i Degerfors för att diskutera den geografiska orättvisa som uppkommit p g a den ojämna befolkningsutvecklingen i landet, som har accelerat det senaste decenniet.

Sverige dras isär. För oss som lever och verkar utanför de urbana tillväxtregionerna blir detta för varje år allt mer problematiskt. Avsaknaden av en fungerande regionalpolitik förvärrar ytterligare den geografiska orättvisan. Vi har idag ojämlika förutsättningar för välfärd, infrastruktur och försörjning beroende på var i landet vi bor. Idén om att kommuner skall konkurrera liksom att medvetet avreglera viktig samhällsverksamhet tar död på hela samhällen. Många kommunpolitiker kämpar idag med å ena sidan minskade resurser och krympande organisationer och å andra sidan med den stora utmaningen att rädda kvalitén i den kommunala verksamheten. Samtidigt fortsätter utflyttningen. Av de fyra kommuner som minskat mest i landet procentuellt finns tre av dem i Örebro län – Ljusnarsberg, Hällefors och Laxå. Karlskoga är den kommun som minskat mest i absoluta tal någonsin i Sverige.

Under konferensen diskuterades motstrategier mot denna utveckling och hur Vänsterpartiet på bästa sätt kan motverka den geografiska orättvisan. I vår analys av de ekonomiska framtidscenarierna, ser vi att många av länets kommuner står inför stora ekonomiska utmaningar de kommande åren. Det behövs betydande ändringar i vår nationella utjämningspolitik, den behöver präglas i mycket högre utsträckning av geografisk solidaritet och mindre av konkurrens.

Vänsterpartiet i Örebro län vill öka utjämningsgraden i nuvarande skatteutjämningssystem så att systemet når de regionalpolitiska målsättningarna fullt ut. Alla kommuner och landst­ing ska ha likvärdiga förutsättningar att erbjuda sina medborgare bra välfärdstjänster och service. Vi vill också att utflyttningskommuner, landsbygd och en del av storstäder­nas förortsområden ska kunna få riktade statliga stöd även utanför utjämningssystemet. Från vår regionala horisont vill vi komplettera dessa förslag med en lokaliseringspolitik och en tydlig regional strategi för att utjämna de geografiska orättvisorna i vårt län. Regionalpolitiken i länet borde peka ut vad de olika orterna skulle kunna specialisera sig på. Exempelvis – fortsätta utveckla Hallsberg som länets logistikcentrum för gods.

Regionalpolitik är så mycket mer än landsbygdsutveckling. Det handlar om en grundläggande förändring av resursflöden som idag i alltför hög utsträckning går från periferin till centrum. Den handlar om framtiden för så många. För innevånarna i allt från små byar till medelstora industristäder, alla orter som obevekligt dräneras samtidigt som några få större städer har växtvärk.

Även ur hållbarhetssynpunkt är en balanserad utveckling önskvärd. Ingen är en isolerad vrå av världen. Vi delar ansvaret för vår gemensamma framtid med alla andra människor jorden runt. Allt som kan avgöra vår framtid måste diskuteras och utformas hållbart. Perspektiv på miljö, transporter, klimat, produktion och konsumtion måste kompletteras med perspektiv på den regionala orättvisan. Relationen mellan centrum och periferi måste få en hållbar utformning. Sveriges regioner behöver en helt ny strategi för framtiden.

På uppdrag av konferensen

Kenneth Lantz – distriktsordförande Vänsterpartiet Örebro län

 

Kopiera länk