• Hem
  • Moderaternas rö...
Pressmeddelande

Moderaternas röst fällde förslaget om att slopa länskliniken för kvinnokliniken i Karlskoga

Vid dagens regionfullmäktige debatterades två motioner om öppnande av förlossningen på Karlskoga lasarett. I Vänsterpartiets motion föreslogs bland annat att kvinnokliniken i Karlskoga inte längre ska vara en del av länskliniken. 

  • Vi menar att det skulle göra det lättare att rekrytera personal till kvinnokliniken, säger Annelie Mylly, som varit med och skrivit motionen. 
  • Dessutom skulle det öka möjligheterna att utforma verksamheten på bästa sätt utifrån situationen i Karlskoga, och därmed öka möjligheterna att återöppna förlossningen, fortsätter Annelie. 

Vid omröstningen om Vänsterpartiets motion röstade L, SD, ÖP och naturligtvis på förslaget att slopa länskliniken. Moderaterna röstade däremot på regionstyrelsens förslag, vilket gjorde att förslaget föll. 

  • Vi undrar varför moderaterna lade krokben för det förslaget, säger Annelie Mylly. De har ju deltagit i arbetet att få till stånd en återöppning, och nu försvårar de det arbetet. 
  • Vi är mycket förvånade över detta, avslutar Annelie. 
Kopiera länk