• Hem
  • Misslyckandet i...
Pressmeddelande

Misslyckandet i Afghanistan måste få konsekvenser!

Söndagen den 7e februari nåddes vi av den tragiska nyheten att två svenskar officerare och en lokalanställd tolk dödats i Afghanistan samt ytterligare en svensk soldat skadats.

Att besluta att skicka svenska soldater till internationella insatser innebär alltid ett risktagande. Detta vet vi om och det har inte hindrat att Vänsterpartiet vid en lång rad tillfällen ställt sig bakom svenskt deltagande i internationella insatser; bland annat i Tchad, Kosovo, Somalia, Bosnien, Kongo med flera länder.

Men vi känner en mycket stor tveksamhet inför att utsätta svenska män och kvinnor för livsfara i ett krig i Afghanistan som vi menar aldrig kan vinnas.

Den dödliga attacken utanför Mazar-i-Sharif påminner oss än en gång om att säkerhetsläget i Afghanistan, även i de fyra provinser där de svenska soldaterna finns, har försämrats. Allt större delar av Afghanistan plågas av våld och attacker. De som drabbas allra värst är de civila afghanerna. Under 2009 dödades 2412 civila afghaner, en ökning med 14 % jämfört med 2008.

Den fred som skulle främjas i Afghanistan blir för varje dag alltmer avlägsen. Det är hög tid att vi inser att den militära strategin misslyckats och att utvecklingen på flera områden går i fel riktning. Det är hög tid att misslyckandet i Afghanistan får konsekvenser och att vi byter strategi, från att med militära medel försöka vinna ett krig till att med civila verktyg bygga ett Afghanistan i fred. Vänsterpartiet kräver därför att de svenska trupperna tas hem och att det svenska engagemanget i Afghanistan ökar med bistånd, utbildning och civila insatser.

Lars Ohly
Partiledare Vänsterpartiet

Kopiera länk