• Hem
  • Låt inte EU bes...
Uttalande

Låt inte EU bestämma vår regionala utveckling

Uttalande från Vänsterpartiets distriktsårsmöte i Hallsberg 2014-02-22/23

avvarPå anmodan av EU har den svenska regeringen tagit fram ett färdigt förslag om att fem kommuner i Örebro län inte längre ska ingå i stödområde B. Ett av två definierade områden som har rätt till regionalt företagsstöd. Innebörden av detta blir att företag som vill expandera eller etablera sig i Laxå, Degerfors, Karlskoga, Hällefors eller Ljusnarsberg inte längre kan få de investeringsbidrag som man hittills haft möjlighet att söka.

På anmodan av EU har den svenska regeringen tagit fram ett färdigt förslag om att fem kommuner i Örebro län inte längre ska ingå i stödområde B. Ett av två definierade områden som har rätt till regionalt företagsstöd. Innebörden av detta blir att företag som vill expandera eller etablera sig i Laxå, Degerfors, Karlskoga, Hällefors eller Ljusnarsberg inte längre kan få de investeringsbidrag som man hittills haft möjlighet att söka.

Pengarna som finansierar stödområde B ingår inte i EU:s budget, utan tas från Sveriges nationella budget. EU har ändå synpunkter och vill att våra kommuner inte längre ska räknas till stödområde B. Regeringen tänker av allt att döma gå åt det håll EU pekar.

Investeringsstödet till stödområde B har varit mycket viktigt för berörda kommuner. Företag har kunnat expandera eller etablera sig utan att kommunerna behövt bygga nya industrilokaler. Stödet har också gjort det lättare för företagen att få banklån.

De  kommuner i Örebro län som nu föreslås utgå från stödområde B tillhör de som drabbats allra hårdast i landet av industrinedläggningar och befolkningsminskning den senaste 30 åren. Kommunerna Laxå , Hällefors och Ljusnarsberg har minskat befolkningen med över 30 procent. Karlskoga har minskat med över 10 000 invånare och Degerfors invånarantal har minskat med en fjärdedel. Att i det läget ta bort investeringsstödet från dessa kommuner är helt ologiskt och en smärre katastrof för kommunerna i fråga. Detta fördjupar ytterligare den geografiska orättvisan.

Vänsterpartiet Örebro läns årskonferens i Hallsberg den 23 februari uppmanar regeringen att stå emot EU:s påtryckningar och bevara stödområde B.

Vänsterpartiet i Örebro län

Kopiera länk