• Hem
  • Krisen i region...
Pressmeddelande

Krisen i regionen

2023.11.22

Pressmeddelande

I dag fattade den regionala tillväxtnämnden beslut om ytterligare neddragningar i regionens verksamhet och Vänsterpartiet vänder sig mot flera av besluten.

Att minska antalet lärare på folkhögskolorna är en försämring av verksamheten som inte är bra. Folkhögskolorna är jätteviktiga för att ge människor som inte fått rätt förutsättningar att klara skolgången tidigare och nyanlända en utbildning och personlig utveckling. Att många går vidare till annan utbildning eller arbete ger stora mänskliga och ekonomiska vinster, säger Katja Ollila, ledamot i den regionala tillväxtnämnden för Vänsterpartiet Region Örebro län.

Ett annat område som drabbas är regionens folkhälsoarbete. Två av tjänster försvinner inom området och därmed försämras möjligheterna att arbeta förebyggande.

”Folkhälsoarbetet borde tvärtemot förstärkas, det sparar pengar på sikt. Bland annat försämras möjligheterna till föräldrastöd. Detta i en tid när förebyggande insatser inom det området verkligen borde prioriteras”, fortsätter Katja Ollila (V).

Även inom energiområdet försvinner två tjänster. Vänsterpartiet menar att även inom det området så borde regionen snarare stärka insatserna.

”Att slopa bidraget till Vilt och Naturvård är dumsnålt, säger Katja Ollila. I sammanhanget är det en liten summa och stöd till naturvården är också något som snarare borde utökas. Vänsterpartiet har i ett särskilt yttrande hänvisat till sitt budgetförslag för regionen, som hade gjort det möjligt för Regional tillväxtnämnd att fatta andra beslut än de som nämnden gjorde idag”, avslutar Katja Ollila, ledamot i den regionala tillväxtnämnden för Vänsterpartiet Region Örebro län.

 

Katja Ollila, ledamot tillväxtnämnden (V) Region Örebro län

Rolf Östman, politisk sekreterare (V) Region Örebro län

Kopiera länk