• Hem
  • Höjt högkostnad...
Debattartiklar & Insändare

Höjt högkostnadsskydd drabbar utsatta

Jihad Menhem (v) Örebro län i en debattartikel, Karlskoga Tidning 21/12 och Örebroar´n 28/12

Jihad Menhem (V) Örebro län

Allas rätt till hälso- och sjukvård är en oomstridd paroll. Men allas ekonomiska möjlighet till hälso- och sjukvård är inte lika självklar.

Många långtidssjuka och personer med funktionsnedsättning har drabbats hårt av de senaste årens försämringar i sjukförsäkringen och nu höjer alliansregeringen kostnaderna för sjukvård och läkemedel genom att höja gränserna i högkostnadsskydden.

Från den 1 januari nästa år kommer det både bli dyrare att gå till läkare och att hämta ut sina mediciner. Regeringen tänker nämligen höja högkostnadsskyddet med 22 procent i förhållande till det nuvarande priset. De flesta i befolkningen har ökat sin disponibla inkomst mer än så och kommer inte få några större problem med att betala. De med lägst inkomster har dock bara fått en ökning med 17 procent och för dem kan det bli svårt att klara höjningen av sjukvårdsbesök och läkemedel.

Ett flertal av dem med låga inkomster kommer att tvingas välja mellan att söka försörjningsstöd eller avstå från vård och medicin till sig själva eller till sina barn. Särskilt hårt kommer höjningen att slå mot ensamstående med barn, där de flesta är kvinnor. Den gruppen avstår redan idag från läkarbesök och mediciner närmare tre gånger så ofta som befolkningen i övrigt. Lika illa är situationen för människor med funktionsnedsättning. De har oftare en låg inkomst men stora utgifter. För många pensionärer med låga pensioner blir också höjningen kännbar.

Istället för att skjuta till mer pengar väljer den borgerliga regeringen att finansiera landstingens verksamhet med att höja högkostnadsskyddet. Detta är fördelningspolitiskt helt fel. Med detta förslag låter man de mest sjuka och de med behov av flest läkemedel finansiera något som borde finansieras solidariskt.

Vi i Vänsterpartiet säger nej till höjningen av högkostnadsskyddet och tillför landstingen motsvarande belopp. Vi motsätter oss helt regeringens politik som ständigt drabbar dem som redan är mest ekonomiskt utsatt i samhället.

Jihad Menhem, landstingsråd för Vänsterpartiet Örebro län

Kopiera länk