• Hem
  • Hälsa är ingen...
Övrigt

Hälsa är ingen handelsvara

Hälsa är ingen handelsvara

Vänsterpartiet presenterar idag ett nytt hälso- och sjukvårdspolitiskt program. Bland annat lyfts behoven av ökade resurser till sjukvården:

”I framtiden kommer sjukvården att behöva mer pengar. Det enda sättet att klara framtidens vårdbehov är att slå vakt om en skattefinansierad vård. Avgiftsfinansierad vård blir inte billigare men kostnaderna vältras över på de svårast sjuka. Privata försäkringar leder till ökade orättvisor och till att fel grupper prioriteras.”

– Om vi ska skapa världens bästa sjukvård så måste det få kosta. Och om vi ser hur mycket regeringen sänkt skatten för rika så verkar det ju inte vara någon brist i statskassan precis. Men vi ska ju inte slösa med skattebetalarnas pengar. Därför är det viktigt att vi stoppar vinstkarusellen bland vårdföretagen, säger Lars Ohly, partiledare för Vänsterpartiet.

Programmet lyfter också kritiken mot privatiseringarna:
”Vänsterpartiet motsätter sig också att offentligt finansierad vård ska få blandas med privat finansierad vård. Detta innebär att vi får dubbla väntrum där den som har pengar kan köpa sig före en eventuell kö.”

Vänsterpartiet är också tydliga i sitt försvar av de offentliga sjukhusen:
”Privatiseringar av hela eller delar av sjukhus ska inte vara tillåtet liksom att alla former av så kallad fri etablering för privata vårdföretag inte ska vara tillåtet. Hälso- och sjukvård ska inte omfattas av lagen om offentlig upphandling.”

Läs hela programmet här

Kopiera länk