• Hem
  • Gömda flyktinga...
Motioner

Gömda flyktingars möjlighet till akut vård

Gällande regelverk ger asylsökande rätt till akut vård enligt högkostnadsskyddets regler och även barn i gömda familjer har rätt till akut vård.

Gömda vuxna flyktingar saknar avtal eller sjukvårdsförsäkring, och om en gömd flykting ändå behandlas humant och får akut vård, t.ex. i samband med en förlossning, så antecknas ofta denna skuld på framtiden i respektive landsting. Det finns även vårdgivare som vägrar patienter vård om inte vården betalas i förskott. I dag ger bara ett landsting (Östergötlands läns landsting) avskrivning av skulder för akut vård som givits till gömda flyktingar. Om inte skulden efterskänks kan den som så småningom får uppehållstillstånd drabbas av efterkrav på tiotusentals och ibland även hundratusentals kronor.

Vården borde bedrivas enligt den medicinska etik där den grundläggande principen är att det är vårdbehovet inte betalningsförmågan som avgör om vård ska ges. Och det borde inte enbart gälla rent akuta åtgärder. Om åkommor inte behandlas i tid kan det innebära att de blir kroniska, till en mycket högre kostnad för samhället och stort mänskligt lidande.

I dag är personalen osäker på hur de ska agera då regelverket inte överensstämmer med det som känns etiskt medicinskt riktigt. Redan nu finns det personal som väljer att se mellan fingrarna så långt det går när humaniteten får styra handlandet. Det är naturligtvis inte tillfredställande att personal ställs inför dessa svårigheter och det innebär också att patienter inte behandlas lika p.g.a. ett regelverk som borde förändras.

Vänsterpartiet hemställer därför att Örebro läns landstingsfullmäktige fattar beslut om

– A t t Örebro läns landsting snarast ska ge akut vård till alla flyktingar som saknar uppehållstillstånd oavsett deras betalningsförmåga, och

– A t t avskriva ekonomiska skulder för akut vård till gömda flyktingar

– At t i kommande budgetarbete beakta att asylsökande och asylsökande utan uppehållstillstånd inte enbart ges rätt till akut sjukvård utan även planerad vård utifrån aktuellt vårdbehov.

För Vänsterpartiet

Elise Norberg
Jihad Menhem

Kopiera länk