• Hem
  • Första maj fira...
Övrigt

Första maj firades runt om i Örebro län

Första maj firades med pompa och ståt på flera platser runt om i Örebro län.

Håll ihop på första maj!

Kamp mot den borgerliga regeringen. Framåt mot en rödgrön valseger i höstens riksdagsval. Det var temat för årets 1 majfirande. Runt om i landet manifesterade arbetarrörelsen behovet av en ny regering. En regering med helt andra värderingar.

Här kan du se fler bilder från 1:a maj firandet

Mia Sydow Mölleby talade på första maj i Karlskoga och Örebro:

Kamrater, mötesdeltagare!!

Äntligen är det 1:a maj igen!! En riktig festdag! Ända sedan 1890 har arbetarrörelsen samlats just på 1:a maj för att föra fram sina krav. Väldigt mycket har förändrats och förbättrats sedan 1890, men mycket återstår att göra och de senaste 4 åren har utvecklingen verkligen gått åt helt fel håll!

Äntligen är det 1:a maj igen!! En riktig festdag! Ända sedan 1890 har arbetarrörelsen samlats just på 1:a maj för att föra fram sina krav. Väldigt mycket har förändrats och förbättrats sedan 1890, men mycket återstår att göra och de senaste 4 åren har utvecklingen verkligen gått åt helt fel håll!

Och då är det ju en himla tur att vi har 1:a maj!! Det är en dag att bli glad av! En dag att samlas på, där det blir tydligt att vi är många i landet som vill förändra – att vi är många som vet att en annan värld är möjlig – och att vi är många som vill byta regering och byta politik!!

I år demonstrerar Vänsterpartiet under parollen Håll ihop!

För vi ser att klyftorna i vårt samhälle har ökat dramatiskt under de senaste 4 åren!

Den rikaste tiondelen har fått enorma skattesänkningar, nästan två tredjedelar av skattesänkningarna har gått till dem. Reinfeldt själv får 48 000 kronor mer om året. Men den fattigaste tiondelen har fått dela på 2% av skattesänkningarna.

Totalt har regeringen sänkt skatterna med ungefär 100 miljarder – alltså 100 miljarder i lägre skatteintäkter per år! Det finns gott om pengar i Sverige, men de finns på helt fel ställen!

De som inte kan arbeta på grund av sjukdom, eller de som inte får arbeta på grund av arbetslöshet har fått sänkta ersättningar – men de har inte fått någon del av skattesänkningarna!

Pensionärerna har fått se sina pensioner minska, men de har inte fått ta del av det så kallade jobbskatteavdraget – trots att pension faktiskt inte är någonting annat än uppskjuten lön!

Det är tydligt att borgarnas politik drar isär samhället och ökar klyftorna mellan människor, mellan de som har jobb och de som inte har, mellan friska och sjuka och mellan kvinnor och män!

Istället för att ge mer till de som redan har vill Vänsterpartiet bygga världens bästa välfärd. En välfärd utan vinstintressen, som omfattar alla i vårt land och som ges efter behov.

Genom så kallade valfrihetsreformer har borgarna slagit sönder stora delar av det vi äger och sköter tillsammans. Alltfler skolor, daghem och äldreboenden drivs numer som privata bolag, där våra gemensamma pengar går rakt in i deras kassakista och i en del fall vidare till konton i skatteparadis.

Vi vill stoppa utplundringen. Självklart ska våra pengar användas till våra gemensamma intressen. Vi ska ha socialförsäkringar värda namnet, vi ska se till att alla våra äldre får den hjälp de behöver, vi ska ha en skola som ger alla barn rätt till kunskap. Vänsterpartiet står för byggandet av ett gemensamt solidariskt samhälle. Vi håller ihop välfärden!

Sverige har gjort sig känt för ett väl fungerande hälso- och sjukvårdssystem! Det är effektivt, det håller mycket hög medicinsk standard och det ställer inte folk utanför. Det är gemensamt finansierat och organiserat, och det prioriterar de som har störst behov.

Den borgerliga regeringen har jobbat hårt för att i stället göra om vården till en bransch, där sjukvård ska säljas på en marknad som vilken vara som helst! Men sjukvård är ingen vara, det går inte att reklamera en behandling som du kan byta ett par jeans, och vi är inga kunder, vi är patienter och vi är medborgare!

Regeringen har sett till att all vård kan säljas ut. I Stockholm, det borgerliga försökslabbet, finns det nu offentligt finansierade sjukhus med ett väntrum för de som betalt en extra försäkring och ett annat väntrum för vanligt folk!

Om man uppfyller de krav som landstingen ställer upp kan den som vill starta vårdcentral, var som helst. Oavsett om det finns ett behov av en vårdcentral där. Nu finns det dessutom ett förslag på att alla specialistläkare och sjukgymnaster ska ha rätt att starta egen verksamhet, var de vill. Landstingen har bara att betala!

Det kallas valfrihet – men det är framförallt vårdbolagens valfrihet och inte patienternas. Det här kostar mer utan att det ger mer och det är våra gemensamma pengar som används – till de stora vårdbolagens vinster!

Jag hör ganska ofta folk säga: Det är väl bra! Då blir det ju fler läkare! Då kan jag ju välja vart jag ska gå!

Men så blir det ju inte – läkarna förökar sig inte genom delning bara för att de kör egen firma, det är inte heller säkert att just du är välkommen. Du kanske tillhör de patienter med stort vårdbehov som inte är tillräckligt lönsamma. Eller så får du inte det du faktiskt skulle behöva, för då kanske inte pengarna räcker till vinsten.

Man ska inte inbilla sig att vårdföretagen sysslar med sjukvård för att de är snälla eller för att hjälpa till – de gör ju det för att tjäna pengar, och det är våra gemensamma pengar de snor åt sig!!!

Vi behöver inte en sjukvård med mer konkurrens!

Vi behöver en sjukvård där vi samarbetar mer mellan olika personalgrupper och verksamheter. Vi behöver en sjukvård där vi använder våra gemensamma tillgångar efter behov och det ska betalas efter bärkraft.

Marx ord ”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” är i allra högsta grad fortfarande aktuella.

Häromdagen var jag på en debatt, där de borgerliga riksdagsledamöterna sa att det så kallade jobbskatteavdraget är nödvändigt för att värna välfärden, eftersom det gör att fler människor vill jobba!! Alltså; de som är sjuka och arbetslösa VILL inte jobba och det ska bestraffas!!

Det är en människosyn som ligger väldigt långt från Vänsterpartiets!

Människor vill arbeta och vara en del av samhället. Alla mår bra av att vara delaktiga i samhällslivet och de allra, allra flesta kan bidra med något. De som är sjuka måste få den vård och rehabilitering de behöver, så länge de behöver den, för att kunna komma tillbaks. Ingen blir frisk för att det gått ett visst antal dagar på sjukförsäkringen och absolut ingen blir friskare av att dessutom får sämre ekonomi!

Arbetslösheten beror på att det inte finns tillräckligt med jobb att söka, inte på att folk är lata! Den höga arbetslösheten ihop med sänkta ersättningsnivåer i a-kassan ökar klyftorna ännu mer mellan de som har jobb och de som inte har! Det är ett effektivt sätt att ställa arbetare mot varandra och försvaga fackföreningsrörelsen!

”Kräver ni för mycket riskerar ni att företaget går omkull! Och vi har gott om arbetslösa som är villiga att göra ert jobb till en billigare penning!”

Flera företag har sagt upp fast anställda och istället hyrt in folk från bemanningsföretag, tex Ericsson och Urban Outfitters. Många gånger har de personer som just blivit av med jobbet, hyrts in direkt för att göra precis samma jobb som tidigare – men med lägre lön, sämre möjlighet att styra över sitt jobb, sämre möjlighet till fortbildning och ständig osäkerhet över hur länge de får ha jobbet kvar.

Det är fullkomligt orimligt att man kan runda lagen om anställningsskydd på det viset. Den luckan i lagen ska vi täppa till när vi vinner valet i höst!

Det är klart att den redan tidigare höga arbetslösheten har förstärkts av den internationella krisen, men en regering kan agera för att motverka detta. Högerregeringen har i princip inte gjort någonting, vilket ju är helt logiskt när arbetslösheten enligt dom beror på de arbetslösa själva!

Vänsterpartiet vill istället för att sänka skatterna, satsa och investera för att minska krisens effekter! Behoven i skola, vård och omsorg minskar inte när ekonomin går dåligt, snarare tvärtom eftersom vi vet att arbetslöshet och ständig oro över om man ska kunna betala månadens räkningar, faktiskt gör att människor blir sjuka.

Vänsterpartiet vill öka stödet till offentlig sektor, det behövs och det är verkligen ett effektivt sätt att behålla folk i jobb. Under 2009 minskade antalet anställda i den gemensamma sektorn med 34 000 personer. Det hade varit mycket klok politik att se till att de hade kunnat behålla jobbet. Istället sparkas de ut och de som är kvar på skolan, på äldreboendet och på vårdcentralen har minst lika mycket jobb att utföra som innan, men på färre personer!

Neddragningarna inom skola, vård och omsorg drabbar kvinnor hårdast. Det är mest kvinnor som arbetar inom den gemensamma sektorn, där det är dessutom är väldigt vanligt att de hänvisas till deltidsarbete, trots att de vill arbeta heltid. Det här drabbar kvinnor genom hela livet – en lägre inkomst ger också lägre pension.

Men det är också kvinnor som är mest beroende av att den gemensamma sektorn fungerar. Utbyggnaden av barn- och äldreomsorgen på 70-talet gjorde det möjligt för kvinnor i Sverige att bli självförsörjande. Nu motas hon tillbaks till hemmet igen! Eftersom kvinnan oftast tjänar mindre än mannen är det hon som får försöka ändra sitt jobb när det inte finns barnomsorg på obekväm arbetstid, det är oftast hon som får tråckla med släkt och vänner för att få det att fungera. Eller i värsta fall ge upp sitt eget arbete och ansöka om vårdnadsbidrag!

Det är också oftast kvinnorna som har ansvaret för de äldre anhöriga och det är också oftast de som gör det som hemtjänsten inte längre hinner göra när de minskat antalet anställda!

Kommuner och landsting behöver mer pengar, men för ett mer jämställt samhälle krävs också

rätt till fasta jobb på heltid,

rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid och en individualiserad föräldraförsäkring!

Vänsterpartiet vill också satsa på investeringar för att minska arbetslösheten. Det finns stora eftersatta behov. Vi måste möta klimatförändringarna! Vi behöver bygga ut förnybar energi, vi behöver rusta och klimatanpassa bostäderna i miljonprogrammen, bygga ut och rusta järnvägarna och göra storsatsningar på kollektivtrafiken!!

Vänsterpartiet vill ha klimattaxa i kollektivtrafiken! Vi vill börja med att genomföra försök med klimattaxa – det vill säga att kollektivtrafiken helt finansieras genom skatten. Idag täcker avgifterna ungefär en fjärdedel av de totala kostnaderna, resten betalas redan idag via skattsedeln. Under försöket bör man göra en ordentlig samlad studie av hur mycket klimattaxa skulle påverka utsläppen och hur mycket skattepengar det egentligen skulle gå åt totalt. Vi vet att varje person som dör eller skadas svårt i trafiken, förutom personligt lidande, också kostar samhället stora summor och det är betydligt mindre risk att skadas om man reser kollektivt!

Det här är ju ett förslag som man tycker att de flesta som vill värna miljön borde nappa på – åtminstone ett försök! Men näe – Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson tycker inte det här är ett bra förslag! Hon vill istället satsa på utbyggd kollektivtrafik. Men varför göra antingen eller? Varför inte göra både och? En väl utbyggd kollektivtrafik som bekostas via skattsedeln, då kan alla använda den! Näe, då säger miljöpartiets företrädare att det blir orättvist för alla kommer inte använda kollektivtrafiken i alla fall och då ska inte de behöva betala via skatten!

Varför betalar vi skolor via skatten trots att inte alla människor skaffar barn? Varför betalar vi det mesta av äldreomsorgen via skatten trots att en del människor tyvärr dör före pensionsåldern? Jo, för att det är viktiga samhällsfunktioner, för att det är saker som det är smartare att vi löser tillsammans. Med den påverkan vi har på klimatet idag MÅSTE vi ta större gemensamt ansvar också för trafiken och resandet!

Ska vi komma någon vart i den här frågan krävs det ett starkt Vänsterparti i den nya regeringen.

Men det räcker förstås inte med klimattaxa för att rädda miljön! Jordens resurser är begränsade och ojämlikt fördelade. Den rika delen av världen har levt gott på den fattiga världens bekostnad och vi förbrukar långt mer resurser än jorden tål. Vi måste minska våra utsläpp och satsa på klimatsmarta lösningar som också ger den fattigare delen av världen möjlighet till ökad välfärd.

För Vänsterpartiet är ett klimatbistånd för klimatanpassningar en självklarhet!

Klyftorna är stora mellan världens länder, mellan nord och syd, mellan fattiga och rika.

Allt som händer drabbar alltid den fattiga värre än den rika. Jordbävningen på Haiti fick förödande konsekvenser. Haiti är ett extremt fattigt land. Där har man inte satsat på att bygga jordbävningssäkra hus. Priset för det betalas av alla barn som har förlorat sina föräldrar och alla föräldrar som har förlorat sina barn. Med en annan världsordning hade den katastrofen kunnat undvikas! En världsordning som omfördelar från nord till syd och från rik till fattig! En världsordning som håller ihop!

De stora klyftorna skapar konflikter, och ockupation och krig är de tydligaste exemplen på det!

Kriget i Afghanistan har pågått hur länge som helst känns det som. Afghanistan har genom historien utgjort slagfält för andra länders maktambitioner. De som får betala det högsta priset är det afghanska folket. Det krig USA bedriver, och som Sverige medverkar i, har pågått i 8 år och det har inte kommit närmare en lösning. Snarare tvärtom, kriget driver människorna i armarna på talibanerna.

Vänsterpartiet menar att vägen till fred kräver en helt annan strategi än den ensidigt militära som bland annat USA och den svenska regeringen, förespråkar.

Sverige måste ge stöd till återuppbyggnaden och fredsprocessen under lång tid. Vi vill öka de civila insatserna och biståndet samtidigt som svensk och utländsk trupp dras tillbaka.

Årets 1:a majinsamling går till det västsahariska folkets kamp för frihet. Västsahara har ockuperats av Marocko sedan slutet av 70-talet. Landet har rika naturresurser som fisk och fosfat. Ockupationen innebär att det västsahariska folket förnekas det land och de råvaror de har rätt till. Många västsaharier har flytt och bor i flyktingläger i Algeriet. För de som är kvar i Västsahara är vardagen fylld av kränkningar och övergrepp. Vänsterpartiet kräver att Sverige erkänner Västsahara. Vilket också kommer ske efter den rödgröna segern i valet!

Vänsterpartiet kämpar för fred, demokrati och mänskliga rättigheter!

Vi vet att en annan värld är möjlig

I höstens val står vi inför en helt ny situation! Vänsterpartiets avsikt är att bilda regering tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet!

Vi har sett vad 4 år med högerregeringen har ställt till med. Klyftorna ökar, fattigdomen breder ut sig, våra gemensamma egendomar säljs ut.

Högern ska inte få chansen att fortsätta med mer i samma riktning.

Vi måste byta regering men framförallt måste vi byta politik! Vi ska bygga världens bästa välfärd, utan vinstintresse!

För att klara det måste vi ha ett starkt Vänsterparti!!

Nu kör vi kamrater!!

Kopiera länk