• Hem
  • För en miljörät...
Övrigt

För en miljörättvis värld!

Snart är det dags för FN:s klimatmöte i Köpenhamn. Den stora frågan är om rika människor i nord ska fortsätta att förbruka resurser motsvarande flera planeter, medan miljarder fattiga människor i syd bara leva på 1 dollar om dagen? Nej, det inte rimligt och Vänsterpartiet vill istället ha en värld byggd på miljörättvisa.

Miljö- och klimatfrågor är intimt kopplade till klass och kön. Idag är det världens rika som utarmar jordens resurser och orsakar klimatförändringar. USA:s invånare släpper ut ca 20 ton koldioxidekvivalenter/person. I Bangladesh är motsvarande siffra 0,5 ton CO2e/person. Sveriges invånare släpper ut 6 ton CO2e/person, vilket är bra mycket mer än i Kina (4,5 ton/person) eller i Indien (2 ton/person).


Men det är dessutom så att utvecklingsländerna kommer att få bära 75-80 procent av klimatförändringarnas skador och kostnader. Och 70 procent av världens fattigaste människor är kvinnor. Även i Sverige är det stor skillnad mellan mäns och kvinnors resursförbrukning. 40 procent av männens totala energianvändning går till transporter, jämfört med 25 procent för kvinnor. Kvinnor reser mer kollektivt och män äter drygt 25 procent mer kött än kvinnor.

Jorden erbjuder en begränsad mängd resurser som bör fördelas lika. Då resurserna är gemensamma ska inte storleken på plånboken avgöra om man ska ha ett bra liv eller inte.

Vänsterpartiet vill därför att FN:s klimatmöte i Köpenhamn beslutar att:

  • Det blir ett rättvist system för utsläppsminskningar som tar hänsyn till utvecklingsländernas rätt till välfärd och utveckling.
  • Utsläppen i industriländerna minskar med 80–95 procent till 2050 och att klimatforskarnas rekommendationer om utsläppsminskningar följs.
  • Rika länder måste stödja fattiga länder med ett nytt klimatbistånd, ett slags klimatskadestånd – utöver det nuvarande biståndet.
  • Globala avgifter på flyg, sjöfart och/eller utsläppshandel införs för att samla in resurser till utvecklingsländernas klimatarbete.
  • Det skapas strategier för att motverka krig och konflikter i samband med klimatför-ändringar.
  • Subventioner av fossila energislag avskaffas.
  • Import av illegalt avverkad skog stoppas, då avskogning står för 20 % av alla växthusgasutsläpp.
  • Köttkonsumtionen minskar, då 18 % av de totala växthusgasutsläppen kommer från köttindustrin.
  • Det sker stora satsningar på cykel, kollektivtrafik och järnväg.
Kopiera länk