• Hem
  • Fler jobb, grön...
Pressmeddelande

Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor

Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor

– Sverige ska tillbaka till överskott och starka offentliga finanser. Sveriges konkurrenskraft måste stärkas, vi föreslår omfattande satsningar på nya jobb, praktik och utbildningsplatser. Bland annat vill vi bygga ut högskolan, förstärka arbetsmarknadsutbildningarna och sänka arbetsgivaravgifterna för småföretag, säger Thomas Östros.

– Vi vill fortsätta ställa om Sverige till ett modernt grönt land, vi föreslår därför omfattande gröna investeringar bland annat infrastruktur och bostäder på sammanlagt 11,6 miljarder kronor. Vi föreslår också skärpta klimatskatter för att miljö- och energimålen ska kunna nås på ett effektivt sätt, säger Mikaela Valtersson.

– Sverige måste bli tryggare och rättvisare. Vi föreslår höjda statsbidrag till kommunerna vilket skapar förutsättningar för höjd kvalitet i bland annat skola och barnomsorg. Vi vill också öka tryggheten och föreslår därför förbättringar i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen, säger Ulla Andersson.

Den rödgröna budgeten i sammanfattning:

FINANSIERING (EXEMPEL)
Nedtrappat förvärvsavdrag: två miljarder kronor
Avskaffad nedsättning av arbetsgivaravgifter unga: tio miljarder kronor
Ny skatt på förmögna: från år 2012 fyra miljarder kronor
Koldioxidsskatt: år 2011 tre miljarder, år 2012 fem miljarder kronor
Alkohol- och tobaksskatt: två miljarder kronor
Besparing försvaret: två miljarder kronor

FLER JOBB
100 000 fler jobb, praktik- och utbildningsplatser, varav 40 000 nya utbildningsplatser med bl.a. utbyggd högskola och arbetsmarknadsutbildning
Sänkta arbetsgivaravgifter med sex miljarder riktat till småföretag; generell nedsättning
Stora investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning
Konkurrenskraft Sverige med framtidsprogram, turisminvesteringar och forskning
Ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen höjs till 80 procent. Taket höjs till 930 kr/dag 2011 (april) och 950 kr/dag 2012 (januari)

INVESTERINGAR I GRÖN OMSTÄLLNING

Modern transportinfrastruktur – bland annat Sveriges första höghastighetsbanor
Utbyggt ROT-avdrag med stöd för flerfamiljshus och en extra klimatbonus
Nytt klimatinvesteringsprogram
Stöd till nyproduktion av hyreslägenheter med ambitiösa energikrav

HÖGRE KVALITET I VÄLFÄRDEN
Mer resurser till kommunsektorn: totalt 12 miljarder kr 2011 och 2012
Insatser mot barnfattigdom: höjda underhållsstöd och bostadsbidrag
Ny sjukförsäkring: nej till stupstock, höjt tak och rehabilitering i stället för utförsäkring

MINSKADE KLYFTOR OCH ÖKAD JÄMLIKHET
Trygghetsväxling: 80 kr/månad för alla i kostnaden för medlemskap i arbetslöshetsförsäkringen, växlas mot nedskalat förvärvsavdrag
Sänkt skatt för pensionärer – halverade klyftor för normalpensionärer
Sänkt skatt för föräldralediga, sjuka, arbetslösa och förtidspensionärer

Ladda hem och läs den rödgröna budgetmotionen (pdf-fil)

Kopiera länk