• Hem
  • Ett allvarligt ...
Pressmeddelande

Ett allvarligt uttalande av regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i region Örebro län

Jihad Menhem (V) regioråd

Den rödblå majoriteten ”S, C och KD” som kommer att styra region Örebro län har nu, förutom att de uttalat sig positivt om privatiseringar, börjat presentera sina nedskärningskrav på regionens verksamheter. Första beskedet kom igår om varslet på fyra heltidsanställda på Länsteatern i Örebro.

– ”Jag ser mycket allvarligt på regionstyrelsens ordförande, Andreas Svahns, uttalande om att kulturen inte är med bland de prioriterade områden för Region Örebro län”, säger Vänsterpartiets regionråd Jihad Menhem. Att redan nu informera om att den nya majoriteten inte kommer att öka anslagen till teatern och kulturen inför budgeten 2019, är en allvarlig signal och skapar en stor oro bland kulturarbetare i Örebro län.

Örebro Länsteater och de andra kulturinstitutionerna ger viktiga bidrag till ett gott liv i Örebro län. Under 2017 har Länsteatern bedrivit ett aktivt arbete för att fler elever i länet ska ta del av professionell barnteater, vilket har gett mycket bra resultat. År 2017 var 23 039 av besökarna barn och ungdomar jämfört med 16 291 året innan. Det här är en viktig satsning som Länsteatern finansierat ur sina budgetramar och inte fått extra anslag för.

– ”Redan på regionsstyrelsens sammanträde den 28 mars lyfte jag upp frågan om Länsteaterns ekonomi och den uppräkningen av verksamhetsanslaget som inte ligger i balans med löneuppräkningen”, säger Jihad Menhem.

Vänsterpartiet vill satsa på Länsteatern och kulturen och anser att tillgången till kultur inte ska vara beroende av exempelvis klass, kön, funktionsvariation eller bostadsort. Alla ska ha tillgång till högklassig och professionellt framställd kultur samt möjlighet att själv få utöva olika former av kultur.

– ”Inför budgeten 2019 kommer Vänsterpartiet att föreslå extra anslag till Örebro Länsteater för att undvika uppsägning av personal. Region Örebro läns har bl.a. ansvar för det länsövergripande kulturarbetet. Vi tycker det är viktigt att Örebro Länsteatern fungerar väl och att regionens anslag och bidrag till kultur, föreningar, studieförbund, konstnärer, ungdomsorganisationer kommer hela regionen till del”, avslutar Jihad Menhem (V) regionråd.

För mer information kontakta:
Jihad Menhem (V), regionråd, Region Örebro län, 070-594 71 89

 

Kopiera länk