• Hem
  • En välfärd satt...
Debattartiklar & Insändare

En välfärd satt på svältkur: Regeringen och SD:s prioriteringar hotar vårt samhälles grundvalar

Vi står mitt i en ekonomisk kris där kostnaderna för mat och boende skenar, samtidigt som vår välfärd desperat behöver resurser. I denna avgörande stund väljer regeringen och Sverigedemokraterna att sätta vår välfärd på svältkur. Något som kommer att drabba helt vanliga människor.

Enligt prognoser från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) krävs det 28 miljarder kronor nästa år för att undvika nedskärningar i välfärden. När regeringen och SD presenterade sin budgetproposition står det klart att de endast kommer ge kommuner och regioner 10 miljarder i generella statsbidrag. Det är alltså endast en tredjedel av det belopp som skulle behövas för att bibehålla nuvarande nivå i välfärden som också är otillräcklig.

Det saknas hela 18 miljarder kronor i välfärden – något som kommer bli smärtsamt märkbart för invånare och personal i hela Sverige, inklusive Örebro län.

Regeringen och SD har medvetet valt att prioritera RUT-bidrag och skattelättnader för de som redan tjänar mest, istället för att stödja våra undersköterskor och lärare. Det är ett aktivt och tydligt val som kommer att drabba de mest sårbara i vårt samhälle.

I praktiken innebär detta att de hävdar att vi har för många lärare, för bra mat på äldreboenden och för korta väntetider på akutmottagningen. Det innebär att de ifrågasätter personalens löner och arbetsvillkor. Men vi tror inte att svenska folket delar deras syn. De som kommer att lida mest är våra barn, sjuka och äldre. De har rätt till en välfärd de kan lita på, inte en som är satt på svältkur.

En annan grupp som kommer att få lida med regeringens och SD:s nedskärningsbudget är all vår fantastiska personal inom välfärden som redan går på knäna och larmar om en ohållbar arbetsmiljö.

Det budgetförslag som nu har lagts fram av regeringen och SD kommer att innebära en slakt av välfärden. De som redan har det bäst ställt får ta del av bidrag och skattelättnader medan skolorna, vården, äldreboenden och förskolorna kommer att drabbas. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) verkar vara obrydd över hur pressad välfärden är redan idag. Vi uppmanar Svantesson att lyfta upp huvudet ur sanden för den sverigedemokratiska regeringen har lämnat välfärden i sticket.

Regeringen och SD säger att kommuner och regioner har ett eget ansvar att arbeta med effektiviseringar. Men vad de inte förstår är att detta i praktiken kan betyda uppsägningar av personal, sämre löneutveckling, nedläggning av kollektivtrafik, stängning av sjukhus och förlossningsmottagningar, och mycket mer som kommer att drabba oss alla.

Det är hög tid att säga nej till denna nedskärningslinje och kräva en stark och stabil välfärd för alla. Vi har råd med det, och det är vad vårt samhälle förtjänar. Vi har inte råd med en regering som prioriterar bidrag och skattelättnader för de rikaste på bekostnad av allas gemensamma välfärd.

Nadja Awad, Riksdagsledamot (V)
Jessica Carlqvist, Regionråd i opposition (V)
Martha Wicklund, Kommunalråd i opposition (V)

Kopiera länk