• Hem
  • En jämställd kl...
Pressmeddelande

En jämställd klassbudget från Vänsterpartiet i region Örebro län

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i region Örebro län

Jihad Menhem (V) regioråd

Vänsterpartiet presenterar idag torsdag 29 november sitt förslag till budget 2019 -2021 för Region Örebro län.

Vi vill bygga ett jämlikt och jämställt Örebro län för alla – inte bara några få. Det är temat i det budgetförslag som Vänsterpartiet presenterar för de kommande tre åren i region Örebro län. Varje del i förslaget har som målsättning att minska klyftorna i samhället och den största och viktigaste verksamheten är hälso- och sjukvården.

– ”Vi har prioriterat en fortsättning av de låga patientavgifterna för undersökningar, behandlingar och oförändrad avgift för högkostnadsskyddet. Människor med sämst ekonomiska förutsättningar ska inte tvingas att välja mellan att lägga sina pengar på vård eller på mat för dagen. Vi anser det vara en självklarhet i ett solidariskt samhälle”, säger Vänsterpartiets oppositionsråd och nuvarande vice ordförande i regionstyrelsen Jihad Menhem.

Vi gör stora satsningar på hälso- och sjukvården, bl.a. på barn- och ungdomspsykiatrin, primärvården, missbruksvården, geriatrisk kompetensutveckling och på gratis TBE-vaccin för barn upp till 19 år.

– ”I vårt län ska det inte vara en klassfråga att kunna skydda sitt barn mot sjukdomar. En TBE-infektion kan ge både allvarliga och bestående följder. Därför anser Vänsterpartiet det vara extra viktigt att skydda barnen som ofta leker och vistas i miljöer med mycket vegetation”, säger Jihad Menhem (V) oppositionsråd.

– ”Vänsterpartiet ökar anslaget till Länsteatern, som är en viktig del av välfärden. Vi anser att tillgången till kultur inte ska vara beroende av exempelvis klass, kön, funktionsnedsättning eller bostadsort. Vi vill också inrätta ett idrottspris och idrottsstipendium för att uppmärksamma framgångsrika prestationer utförda av idrottsföreningar och/eller enskilda idrottsutövare verksamma i Örebro län”, avslutar Jihad Menhem (V).

Vänsterpartiet satsar även på avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer under lågtrafik i hela regionen, på låga taxor inom kollektivtrafiken, på anropsstyrd närtrafik i fler kommuner och dessutom vill vi inrätta en resegaranti inom serviceresor dvs färdtjänst och sjukresor. se sammanställning över Vänsterpartiets särskilda satsningar nedan.

 

Här kan du ladda hem Vänsterpartiets förslag till budget och Verksamhetsplan 2019-2021

För mer information kontakta:
Jihad Menhem (V), oppositionsråd, Region Örebro län, 070-594 71 89

 

     Sammanställning över Vänsterpartiets särskilda satsningar (mnkr)

Kopiera länk