• Hem
  • En del av tågka...
Pressmeddelande

En del av tågkaoset hade undvikits med Vänsterpartiets satsningar

Bristande underhåll orsak till tågkaoset

Vi rår inte på vädrets makter, men problemen hade varit mindre om vi satsat mer pengar på underhåll av spåren, säger Peter Pedersen, Vänsterpartiets ledamot i riksdagens Trafikutskott med anledning av kaoset inom järnvägssystemet.

Pedersen menar att det viktigaste skälet till förseningarna är bristande underhåll av den järnväg som redan är byggd. Banverket har konstaterat att om tågförseningarna ska minska med 50 procent och godskapaciteten öka med 50 procent, så måste ca 7 miljarder kronor per år läggas på banunderhåll.


– Vi har lyssnat till Banverkets åsikter och i vår egen infrastrukturplan föreslagit ett tillskott med just ca 7 miljarder kronor per år för att minska tågförseningarna. Man brukar säga att som man bäddar får man ligga och regeringens låga ambitioner under de kommande 12 åren kommer inte att leda till minskade förseningar. Vill man minska förseningarna måste det till ökade resurser, inte retoriska knep som att skylla allt på den förra regeringen. Vänsterpartiets förslag för perioden 2010-2021 innebär 84 miljarder kronor mer än regeringen i nya järnvägar och nästan 40 miljarder kronor mer till underhåll av järnvägen, fortsätter Pedersen.

I Vänsterpartiets infrastrukturförslag finns även massiva satsningar på nya järnvägar. Inget annat parti når ambitionsnivån på 16 miljarder kronor per år under perioden 2010-2021, vilket är ca 7 miljarder kronor högre per år jämfört med regeringens förslag.

– Vi har under många år drivit krav på förbättringar inom järnvägen. Förutom förslag på nya järnvägar har vi föreslagit ett avskaffande av SJ:s avkastningskrav, att tågstationerna ska överföras till en och samma ägare för att gynna resenären samt att det är hög tid att gå ifrån ett stelbent budgetsystem och införa en statlig investeringsbudget så att kollektivtrafikens andel av antalet resor kan öka, miljö- och klimatpåverkan minska och fler människor ges frihet att förflytta sig. Det verkar nu finnas en bra grund inom de rödgröna för att äntligen ta viktiga steg i en sådan riktning, avslutar Pedersen.

För mer info, kontakta:

Peter Pedersen: 070 343 9754

Kopiera länk