• Hem
  • Delta i marsche...
Övrigt

Delta i marschen för tillgänglighet i Örebro län!

Marschera den 29 maj för att otillgänglighet skall klassas som diskriminering

Lördagen den 29 maj går årets marsch för tillgänglighet av stapeln. I år är det särskilt viktigt att vi syns som vänsterpartister i marschen, dels eftersom det är valår, men också eftersom 2010 är Tillgänglighetsåret. Man kommer att marschera under parollen ”Otillgänglighet är diskriminering!”, en fråga som även partiet driver nationellt . Marschen kommer att äga rum på en lång rad orter i Sverige, bland annat Örebro, Kumla och Askersund. Läs mer på www.marschen.se

Här kan du marschera i Örebro län:

Marschen i Örebro

Datum: 2010-05-29
Plats: Samling klockan 10.30 på Olof Palmes torg.
Avmarsch: klockan 11.00 till Stortorget med musikkåren Lyran.
Tal: klockan 11.30, företrädare från handikapprörelsen och politiker med bland annat vänsterpartiets oppositionsråd i Örebro Murad Artin.

Marschen i Kumla

Samling kl. 10.30 korsningen Kungsvägen/Hagendalsvägen.
Avmarsch kl. 11.00 till Torget där företrädare från handikapprörelsen, politiker m fl talar.
Kontaktperson: Birgit Ewertsson, tel: 0585 – 261 80.
Arrangör: DHR i Kumla.

Marschen i Askersund

Marschen är en del av programmet för aktiviteten; ”TILLGÄNGLIGHETS-DAG” på Borgmästarholmen i Askersund.
De som vill delta i Marschen samlas kl 09.45 vid busstationen för avmarsch till Borgmästarholmen där invigning av Tillgänglighetsdagen sker kl. 10.15.
Frågor om marschen kan ställas till DHR:s ordförande i Askersund; Ingrid Edvall, på tel: 0583-104 92.

Mer om frågan om otillgänglighet som diskriminering:

Den statliga utredningen som kallades Diskrimineringskommittén föreslog att underlåtenhet att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet ska definieras som diskriminering. Det innebär att arbetsgivare skulle göras skyldiga att vidta stöd och anpassningsåtgärder som skäligen kan krävas för att skapa en situation för en person med funktionsnedsättning som är jämförbar med den för personer utan sådan funktionsnedsättning.

Vidare skulle den som omfattas av lagens förbud mot diskriminering som gäller utbildning och andra samhällsområden, inte få missgynna en person med funktionsnedsättning genom att underlåta att vidta sådana skäliga åtgärder för tillgänglighet som skulle kunna bidra till att den personen kan ta del av den vara, tjänst, bostad eller verksamhet som avses, på lika villkor med personer utan sådan funktionsnedsättning.

Denna skyldighet att vidta åtgärder för tillgänglighet skulle enligt Diskrimineringskommitténs förslag dock inte gälla enskilda personer som tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder.

Förslaget är mycket långtgående jämfört med nu gällande ordning och har alltså omfattande kostnadsmässiga och praktiska konsekvenser om det genomförs som

Diskrimineringskommittén avsett, såväl för samhället i stort som för enskilda arbetsgivare.

Regeringen valde att inte lägga fram kommitténs förslag i den proposition som följde på kommitténs arbete. Istället tillsatte Nyamko Sabuni en ensamutredare (f.d. HomO Hans Ytterberg) som tittade mer på hur förslaget skulle utformas. Enligt uppgift är han klar och har lämnat över sitt arbete till regeringen, men det kommer inga signaler i frågan från regeringen.

Vänsterpartiet håller med handikapprörelsen om att bristande tillgänglighet bör anses som grund för diskriminering. Däremot är självklart kostnadsaspekterna viktiga. Lagstiftningen får varken tolkas för snävt eller för vidsträckt och de skälighetsbedömningar som ska göras får inte utmärks av för stor grad av godtycke.

Kopiera länk