• Hem
  • Låt Region Öreb...
Debattartiklar & Insändare

Låt Region Örebro län bidra till att skydda några av de viktigaste demokratibärarna

Att leva och verka i en demokrati innebär att vi exempelvis har fri tillgång till en rad olika tidningar och nyhetsmedier, som fritt granskar och kritiserar både regeringen, kungamakten och företag om det önskas och behövs. Det är för oss i Sverige en självklarhet, något man tar förgivet när man lever i en demokrati. Men vi känner även till den andra sidan, där oliktänkare, regimkritiker, politiskt aktiva, journalister, författare och konstnärer inte kan verka fritt utan riskerar fängelse eller ännu värre att dödas om man går emot makten. 

Yttrandefrihet är en av de viktigaste komponenterna i en fungerande demokrati, men inte alltid helt given ens här i Sverige. Då och då snuddar även vi vid gränsen, där vi ifrågasätter rätten till yttrandefriheten. Nyligen har till och med andra länder såsom Turkiet haft synpunkter på detta och där faktiskt vår nytillträdda regering uppträtt på ett sätt som bör få oss som lever i detta land att regera över hur lättvindigt vi faktiskt tar på våra grundlagsstadgade rättigheter. 

För dom av oss som har kunskaper och erfarenheter av diktaturer och totalitära regimer vet hur svårt det är att få tag på information och nyheter ifrån dessa länder och hur isolerade en befolkning kan vara från omvärlden. Vi vet också hur farligt det är att leva i dessa länder. 

Idag finns det 24 fristäder i Sverige som är medlemmar i det internationella fristadsprogrammet ICORN. Det är både kommuner och regioner runt om i landet, som kortare perioder ger skydd för fristadskonstnärer som är ett samlingsgrepp för; journalister, författare, konstnärer, bloggare, musiker och fotografer. Åtagandet innebär ett temporärt skydd på ca 2 år och brukar gälla allt från 1-3 personer i de kommuner och regioner som idag är fristäder. 

Vänsterpartiet i region Örebro län tycker att regionen ska vara en del av detta viktiga arbete, att skydda människor som tagit ansvar över att vara demokratibärare och som belyser situationer och förhållanden från olika delar av världen. Det är därför självklart för oss att driva frågan i regionen, att även vi ska ta ansvar och bidra i detta viktiga arbete.   

För Vänsterpartiet 

Najda Awad, Riksdagsledamot (V) 

Jessica Carlqvist, Oppositionsråd (V) 

Kopiera länk