• Hem
  • Dags för Örebro...
Debattartiklar & Insändare

Dags för Örebroregionen att testa kortare arbetsdagar

Jihad Menhem (V) Regionråd Örebro län i en debattartikel, NA

Jihad V Alla människor behöver ha en livsstil som ger oss tid att leva. Ett alltmer tempofylld arbetsliv stressar sönder vår hälsa och relationerna till våra nära. Samtidigt som rekordmånga människor står utan arbete eller har osäkra timanställningar så arbetar andra sig sjuka. Under de senaste tjugo åren har de stressrelaterade sjukskrivningarna ökat drastiskt framförallt bland kvinnor och deltidsarbetare.

Alla människor behöver ha en livsstil som ger oss tid att leva. Ett alltmer tempofylld arbetsliv stressar sönder vår hälsa och relationerna till våra nära. Samtidigt som rekordmånga människor står utan arbete eller har osäkra timanställningar så arbetar andra sig sjuka. Under de senaste tjugo åren har de stressrelaterade sjukskrivningarna ökat drastiskt framförallt bland kvinnor och deltidsarbetare.

Vänsterpartiet har sedan länge drivit frågan om sex timmars arbetsdag med bibelhållen heltidslön. Det är en framtidsreform som möjliggör ett rikare liv där vi på ett smart sätt kan dela på arbete och fritid. Erfarenheter har också visat att det är ett ekonomiskt framgångskoncept. Mycket forskning och studier gjorda av bl.a. Stockholms universitet, Karolinska institutet och tidigare Arbetslivsinstitutet visade att den både den upplevda hälsan förbättrades och sjukfrånvaron minskade bara man kortade arbetsveckan med några timmar.

Många politiker hävdar idag att vi inte har råd med reformen om sextimmars arbetsdag. Precis samma argument hörde man 1971 när riksdagen beslutade om 40-timmars arbetsvecka, d.v.s. reformen från tio till åtta timmars arbetsdag. Då var det radikalt, idag något självklart.

Visst, en arbetstidsförkortning kan förknippas med vissa kostnader men de långsiktiga nyttoeffekterna är omfattande. Såsom minskad psykisk och fysisk ohälsa, ökad effektivitet på jobbet, ökad jämställdhet hemma och ett bättre socialt liv. Även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv finns också starka argument för en arbetstidsförkortning då en sådan reform skulle sänka kostnader som är förknippade med arbetslöshet och social utslagning.

Inom den gemensamma sektorn har flera kommuner och landsting/regioner runtom i landet börjat prova på kortare arbetsdagar med bibehållen lön inom vissa verksamheter och avdelningar som hade hög sjukfrånvaro och hög personalomsättning. Erfarenheterna visar att personalen idag är mer effektiv än tidigare. De är glada och trivs på sitt jobb, hinner och orkar mer med sina arbetsuppgifter samt familjer. Dessutom har kvaliteten blivit mycket bättre än förut.

Så jag tycker att tiden är nu mogen även för oss i länets kommuner och Regionen att testa sex timmars arbetsdag/30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön i några av våra tunga verksamheter och förbättra arbetsvillkoren för våra anställda.

Vi i Vänsterpartiet är mycket övertygade om att en arbetstidsförkortning kommer att bidra till större möjlighet för många människor att orka utföra sitt arbete och samtidigt ha energi kvar till sitt privatliv. Dessutom öppnar vi upp möjligheterna för många arbetslösa, framför allt ungdomar, att få chansen att komma ut på arbetsmarknaden att vara med och bygga upp Sverige till jämlikt land.

Jihad Menhem, Regionråd Vänsterpartiet Örebro län

Kopiera länk