• Hem
  • Dags för de eft...
Debattartiklar & Insändare

Dags för de efterlängtade tio vänstermiljarderna till välfärden

Jihad Menhem (V) Regionråd i en debattartikel, Nerikes Allehanda

Jihad V
Jihad Menhem (V) Örebro län

Bland alla de nya reformerna i budgeten finns det en som vi i Vänsterpartiet är allra stoltast över; att det varje år från och med 2017 tillförs 10 permanenta miljarder i generellt statsbidrag till kommuner och landsting. Det är den största budgetsatsningen på välfärden sedan 1993 och motsvarar kostnaden för 30 000 anställda – undersköterskor, barnmorskor, socialsekreterare, förskollärare och lärare. Efter årsskiftet träder reformen i kraft i människors vardag, till stor glädje och lättnad för tiotusentals patienter, deras anhöriga och alla som jobbar varje dag för att bära upp och utveckla svensk sjukvård, äldrevård och skola.

När Sverige växer måste också välfärden växa. Medan den tidigare alliansregeringen var mycket tydlig med sina prioriteringar; stora skattesänkningar för de välbeställda och en minskning av antalet anställda i välfärden; så visar den här regeringen genom att samarbeta med Vänsterpartiet att det är andra grupper som prioriteras.

budget

 

De 10 årliga miljarderna innebär en förståelse och respekt för dem, framförallt kvinnor, som burit lasset av nedskärningarna och de försämrade villkoren i välfärden, men reformen innebär också omsorg om alla oss som använder välfärden. Alla vi som har barn i skola och förskola, en äldre förälder i behov av stöd, som själva får influensa eller kanske cancer och som önskar tas om hand av personal som mår bra och hinner och orkar ta hand om oss utan stress.

De 10 miljarderna är ett viktigt kliv åt rätt håll, men nu gäller det att de också används på rätt sätt när de kommer ut i den marknadsanpassade vård, skola och omsorg som fortfarande dominerar på många håll i vårt land. Att pengarna verkligen kommer ut till förskolan, skolan, fritids, socialtjänsten och äldreomsorgen – de områden där behoven är störst. Och inte till att finansiera ökade driftskostnader för uppblåsta skrytprojekt, till att täcka kostnader för hyrläkare och dyra konsulter, eller försvinner ner i fickorna på privata bolag i form av vinst.

I Region Örebro län kommer vi särskilt att arbeta för att vår del av de 10 miljarderna ska gå till fler anställda för att öka tillgängligheten och förbättra arbetsmiljön i vården.

När Vänsterpartiet förhandlar med regeringen blir det en budget som prioriterar skolbarnen, patienterna, lärarna och vårdpersonalen. Vänsterpartiet i kommuner och landsting är en garant för att det arbetet fortsätter på alla nivåer så att det verkligen blir bättre vård, skola och omsorg för vänstersmiljarderna.

Jihad Menhem, Regionråd Vänsterpartiet Örebro län

Kopiera länk