• Hem
  • Dags att sätta ...
Debattartiklar & Insändare

Dags att sätta stopp för de privata nätläkarna! 

 De privata nätläkarna dränerar den offentliga vården och ökar ojämlikheten inom den. Det är därför dags att sätta ned foten menar vi i Vänsterpartiet. Det har lyckats i Region Stockholm och nu är det dags för Region Örebro län. Kostnaden för de privata nätläkarnas vård har vissa år uppkommit nära en miljard kronor. I det tuffa ekonomiska läget vi står inför i regionen är det orimligt att låta så mycket ekonomiska resurser försvinna från vården. Det är helt enkelt ohållbart. 

Det är viktigt att behoven styr vem som ska få vård och när den ska ges och dessa prioriteringar ska göras inom den offentliga vården anser vi. Om vi låter systemet med de privata nätläkarna fortgå sker det på bekostnad av vården för de multi- och kroniskt sjuka, det kan vi inte acceptera. 

Vänsterpartiet har därför lämnat in en interpellation i ämnet till måndagens regionfullmäktige. Under sammanträdet kommer vi även lämna in en motion där det föreslås en skärpning av ersättningarna till de privata nätläkarna precis som man gjort i andra regioner.  

När patienter idag använder dessa tjänster betalas den patientavgift ut som gäller i region, därefter lägger de privata nätläkarna på en extra avgift som seglar rakt ner i de privata bolagens fickor.  

Överallt där det går att tjäna mycket pengar inom vården dyker en nätläkare upp, utan hänsyn till hur vårdbehoven faktiskt ser ut. Det sker eftersom vi har en oreglerad marknad i Sverige där vårdföretag kan etablera sig lite varstans. Sämst kontroll finns förmodligen för digitala aktörer, som tillåts tjäna pengar på sätt som står i strid med hälso- och sjukvårdslagen. 

Den senaste marknaden som nätläkarna kastat sig in i är behandling för fetma. Där har man funnit ett aptitreglerande läkemedel som gör det lättare att gå ned i vikt. Idag lider en miljon svenskar av fetma och det är ett folkhälsoproblem, det har därför blivit en mycket lönsam affär för nätläkarna. Problemet är att de läkemedel som ges ut är samma som diabetespatienterna nyttjar, vilket innebär att denna patientgrupp har fått problem att få tag i sin livsnödvändiga medicin. Så här kan det inte fortgå! 

 

Vänsterpartiet Örebro läns regionfullmäktigegrupp

Jessica Carlqvist, Oppositionsråd 

Rolf Östman

Malin von Wachenfeldt

Katja Ollila

Marie Krantz

Margareta Carlsson

Kopiera länk