• Hem
  • Dags att avregl...
Debattartiklar & Insändare

Dags att avreglera avregleringen

Kenneth Lantz (V) Örebro län i en ledare ETC Örebro

Kenneth-V
Kenneth Lantz (V) Örebro län

Tvärtemot den borgerliga minoriteten i regionen anser jag att det är klokt av nämnden för samhällsbyggnad att utreda frågan om att driva busstrafik i egen regi. Grunden till beslutet är missnöje med det nuvarande systemet för upphandling.
Där bristande kvalitet, otrygghet för personalen vid byte av operatör och minskad konkurrens har lett till ökade kostnader.

Trots viten för bristande kvalitet har detta inte haft avsedd effekt. Egen regi kommer att ha större chanser att leverera service av hög kvalitet till alla invånare som är beroende av kollektivtrafiken för att få sin vardag att fungera.

Upphandlingar skapar också otrygghet hos personalen vid byte av trafikföretag. Regionen saknar lagstöd för att ställa krav på tillträdande företag att dessa ska ta över befintlig personal. Det innebär att personalen måste söka om sina tjänster vid varje ny upphandling. Förutom detta är villkoren oftast bristfälliga, där schemaläggning till exempel omöjliggör jämställda levnadsvillkor. Egen regi är bra för villkoren i branschen. Något som fackförbundet Kommunal, som organiserar flertalet bussförare, skulle välkomna. När ansvariga politiker i Region Örebro län värnar om att länets invånare ska ha en säker och trygg kollektivtrafik, så ger de också de anställda i trafiken goda förutsättningar för att sköta sina arbeten.

Minskad konkurrens är trenden i dag eftersom färre företag lägger anbud. De som lämnar anbud är de stora drakarna och det blir allt färre mindre, lokala företag. Bussbranschen monopoliseras alltmer. Det här bidrar till att kostnaderna ökar, detta är en trend i hela landet. Upphandlingsprocesserna blir ofta långdragna med många överklaganden, vilket också bidrar till kostnadsökningen.

Den borgerliga minoriteten i Region Örebro län anser att det är typiskt för den rödgröna majoriteten att tro att det bara är politiken och det offentliga som kan garantera en bra verksamhet. I stället hävdar de att konkurrens bidrar till att kvaliteten höjs och att en utveckling av servicen sker till länsborna. Kontentan av detta resonemang är att ingen anledning finns för det offentliga att syssla med drift av kollektivtrafik, framför allt inte när det finns entreprenörer som utför uppgiften bättre och med hög kvalitet.

Jag kan tyvärr inte hålla med. Vinstjakt och konkurrens har ju lett till bristande kvalitet, otrygghet för personal och monopolisering. Detta är politikernas fel som inte har ställt rätt krav anser den borgerliga minoriteten, men – hoppsan – har inte företagen något ansvar för utvecklingen?

Nej, nu är det dags för en avreglering av avregleringen. Inför egen regi i all kollektivtrafik – buss, färdtjänst, sjukresor och tåg.

Detta skulle framför allt gynna invånarna och ge en positiv utveckling av kollektivtrafiken. Där vinsterna i välfärden skulle minska och i stället användas för utveckling av trafiken. Där vinsterna i välfärden skulle minska och i stället användas för utveckling av trafiken.

Kopiera länk