• Hem
  • Alliansregering...
Debattartiklar & Insändare

Alliansregeringens hjärtlösa politik

Jihad Menhem (v) i en debattartikel, NA och Karlskoga Kuriren

Jihadmen1
Jihad Menhem

Debatten om de nya hårdare sjukreglerna för sjukskrivna har nu åter uppmärksammats och vilka konsekvenser regeringens så kallade rehabiliteringskedja medför för de svårt kroniskt sjuka.

Allianspartiernas nedrustning av sjukförsäkringen har skapat stor oro med svåra konsekvenser för många människor och påverkat självfallet de som är sjuka, men också deras familjer och inte minst de barn som har sjuka föräldrar.

Enligt Försäkringskassans beräkningar för 2010 kommer över 50 000 personer att utförsäkras från sjukförsäkringen, d.v.s. de svårt sjuka och deltidssjukskrivna som kommer att förlora sin sjukersättning och tvingas, att trots sjukdom söka ett jobb på hela arbetsmarknaden, alternativet är socialkontoret eller ut i arbetslöshet. Samtidigt stiger arbetslösheten med rasande fart, inte minst bland de människor med funktionsnedsättningar som ofta hamnar längst bak i kön till varje ledigt jobb.

Regeringens stora för­sämringar av sjukförsäkringen slår hårt mot dem som är redan utsatta och har en svag ekonomi, t.ex. folk med neurologiska sjukdomar. Även när det gäller kön är skillnaderna stora. Två tredjedelar av gruppen som riskerar att utförsäkras utgörs av kvinnor.

Det är ett systemskifte i vår gemensamma välfärd och en jakt på sjuka människor för att finansiera skattesänkningar. Ingen människa blir friskare av att bli av med sin ersättning. Man skapar istället otrygghet, fattigdom och personliga tragedier för sjuka, vilket på lång sikt kommer att slå tillbaka och bli väldigt dyrt.

Den borgerliga regeringen talar ofta om det s.k. ohälsotalet. När det sjunker kan man få intrycket att människor har blivit friskare. I själva verket mäter ohälsotalet bara hur många som får sjukersättning från Försäkringskassan. Det är själv­klart att det sjunker när man höjer kraven för att få ersättning, oavsett hur människors hälsa och ohälsa har påverkats.

Istället för att genom vårdinsatser och rehabilitering få människor att kunna återgå till arbete, drar man in på ersättningen och tvingar ut dem på arbetsmarknaden. Allt man har gjort är att omdefiniera sjuka människor till att vara arbetsföra och skapa en bättre statistik.

Förutom hårdare sjukregler har regeringen pressat Försäkringskassan till stora nedskärningar genom att sänka anslaget med 1 miljard kr. Sedan Alliansregeringen tillträdde för tre år sedan har personalstyrkan på Försäkringskassan minskat med 3000 personer. Detta har lett till en fruktansvärd arbetssituation för de tjänstemän och stora problem med försenade utbetalningar och långa handläggningstider för de sjuka som är beroende av ersättning. Samtidigt försöker allianspolitiker skylla på Försäkringskassan för passivitet och genom att antyda att de har missförstått regeringens beslut!

Nej, det är inte Försäkringskassans fel utan det är regeringen som måste ta ansvar och se hur den egna orimliga och hjärtlösa politiken slår sönder ett välfärdsamhälle och ökar klyftorna.

Efter den hårda kritiken från rödgröna oppositionen tvingades socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson att ändra sig och meddela om att svårt sjuka cancerpatienter och vissa kroniskt sjuka inte behöver söka jobb på hela arbetsmarknaden. Men det här räcker inte, det finns många kroniskt sjuka som inte omfattas av regeringens lagändring.

Vi i vänsterpartiet vill avskaffa regeringens utsorteringskedja eller s.k. rehabiliteringskedjan eftersom den inte innehåller någon rätt till rehabilitering, utan istället går ut på att dra in människors sjukpenning. Vi vill ha ett sjukförsäkringssystem som bygger på respekt för de människor som är sjuka. Vi vill satsa på vård och rehabilitering, inte tvång. Sjuka skall ha rätt till ersättning så länge man behandlas och är arbetsoförmögen. Återgången till arbete måste skapas genom aktiva insatser för att människor ska bli friska och klara av att arbeta.

Det är dags för de Rödgröna att pensionera regeringen och dess hjärtlösa högerpolitik. Det är dags för en vänsterpolitik som värnar solidariteten, omtanken och stärker de sjuka och arbetslösa.

Jihad Menhem, landstingspolitiker, Vänsterpartiet i Örebro län

Kopiera länk