• Hem
  • Alla skattemede...
Debattartiklar & Insändare

Alla skattemedel ska komma välfärdens brukare till godo

Vänsterpartiet i Örebro län om vinster i välfärden, NA

VÄNSTERPARTIET ÖREBRO LÄN

Det ska inte spela någon roll vilken skola, vårdcentral eller äldreboende man använder sig av, eller om man bor i Stockholm, Nora eller Degerfors. Alla välfärdsverksamheter ska vara bra. Ingen ska behöva oroa sig för att riskera att välja fel skola till sina barn eller fel äldreomsorg till sina föräldrar. Alla ska kunna känna trygghet i att det är de behov vi har som avgör vilket stöd vi får i skolan eller på vårdcentralen, inte hur lönsamma vi anses vara att utbilda eller vårda.
Människors behov och kvaliteten ska alltid komma i första rummet, inte företagens möjligheter att berika sig på verksamheten. I skolan och förskolan ska det finnas kompetent personal så att varje barn får det stöd de behöver.

För att det ska bli möjligt måste välfärden få mer resurser. Men för att de resurser som finns ska användas rätt så måste vinstintresset bort från välfärden.
• Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet
• Skattepengar ska gå till verksamheten, inte till vinstutdelningar

De senaste decennierna har välfärden kommersialiserats. En stor del av den drivs idag av stora privata bolag som har högsta vinst, inte bästa välfärd, som mål för verksamheten. Samtidigt har marknadssystem införts som fördelar välfärden efter efterfrågan, inte efter behov. Följden har blivit allt större klyftor och allt mer slöseri med skattepengar inom välfärden. Välfärden måste fokusera på behov, kvalitet och likvärdighet och mindre på efterfrågan och kortsiktig lönsamhet.


Vi vill lagstifta om att skattebetalarnas pengar inte ska kunna gå till vinstsyftande eller vinstutdelande företag verksamma inom vården, äldreomsorgen, skolan och förskolan. Alla skattemedel ska komma välfärdens brukare till godo. Vi vill också ge det offentliga makt över etableringar. Vänsterpartiet vill att lagen om valfrihet i vården (LOV) samt berörda avsnitt i skollagen och hälso- och sjukvårdslagen upphävs.

Det går också att sätta kvalité och likvärdighet först ute i länets kommuner och i landstinget redan nu om den politiska viljan finns. Den privatiserade verksamheten ska tas helt tillbaka till kommunerna och på så sätt freda verksamheten från vinstintressen. Men vi nöjer oss inte med det. I kommuner där vi är med och styr har vi också visat hur man kan förbättra och utveckla den offentligt drivna välfärden. I t ex Askersund, Laxå, Degerfors m fl kommuner i länet har vi bidragit till att LOV inte införts.

Vänsterpartiet har i allra högsta grad drivit på debatten om vinster i välfärden. Vi har stöd av en majoritet av svenska folket. Vi är det enda parti som kräver ett fullständigt slut för kommersiella vinstintressen inom välfärden.

Katarina Raneborn, (v) Askersund
KlasseVilgren, (v) Laxå
Margareta Karlsson, (v) Lekeberg
Lars-Åke Zettergren, (v) Hallsberg
Staffan Göransson, (v) Kumla
Jan Ask, (v) Degerfors
Håkan Stenholm, (v) Karlskoga
Martha Wicklund, (v) Örebro
Hans Holberg, (v) Örebro
Göran Bauerle, (v) Lindesberg
Therese Hoikkala, (v) Nora
Krister Lindström, (v) Ljusnarsberg
Johan Stolpen, (v) Hällefors
Kenneth Lantz,  (v) distriktsordförande Örebro län

Kopiera länk