• Hem
  • Alla har rätt t...
Debattartiklar & Insändare

Alla har rätt till ett bra sommarlov

Jihad Menhem (V) regionråd och Katarina Raneborn (V) ledamot i Nämnden för Samhällsbyggnad i en debattartikel, NA, Karlskoga Kuriren och Karlskoga Tidning

Jihad Menhem                    Katarina Raneborn

Alla barn har rätt till ett bra sommarlov, oavsett om föräldrarna har mycket eller lite pengar. Därför satsar Region Örebro län nu på avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar på sommarloven.

Från och med 16 juni kommer länets skolungdomar att kunna åka gratis kollektivtrafik under hela sommarlovet. Det är innebörden av ett förslag som Vänsterpartiet har drivit igenom i budgetförhandlingarna med regeringen om införandet av ett statligt bidrag för att möjliggöra avgiftsfritt resande på sommarlovet för skolungdomar med den lokala och regionala kollektivtrafiken. Satsningen är på 350 miljoner kronor per år 2018-2020 och för regionen blir det ett statligt bidrag på 10,4 miljoner kronor för att införa reformen.

I vårt län lever många barn och ungdomar i familjer som har svårt att få pengarna att räcka till hela månaden. Klyftorna mellan de som har, och de som inte har, ökar för varje år. Ojämlikheten breder ut sig. Och för alla dem som oroar sig för sin ekonomi, är busskort ofta en utgift för mycket. När kompisarna tar bussen för att bada eller hänga med på helgens bortamatch ska inte den som har föräldrar med lite sämre ekonomi behöva stanna hemma. Det barnet ska också kunna följa med. Det är för dem Vänsterpartiet har drivit kravet om avgiftsfri kollektivtrafik och vi är mycket glada att vi fick igenom detta.

Vi i Vänsterpartiet har nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling. Därför vill vi att gratis kollektivtrafik ska inkludera alla skolungdomar, även skolungdomar med funktionsnedsättning och färdtjänsttillstånd. För oss är färdtjänst ett komplement till kollektivtrafiken och en ersättning för den som inte kan cykla eller gå. Något annat är omöjligt att acceptera!

Välfärd för oss i Vänsterpartiet är att vi tar hand om varandra när något går illa, men det är också att bjuda varandra på sådant som gör livet lite ljusare och lättare.

Jihad Menhem (V) regionråd i Örebro län
Katarina Raneborn (V) ledamot i Nämnden för Samhällsbyggnad, Region Örebro län

Kopiera länk