• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Debattartiklar & Insändare

Vänsterpartiet tar avstånd från uranbrytning och prospektering i Örebro län

Jihad Menhem (V) landstingsråd, Mia Sydow Mölleby (V) riksdagsledamot och Kenneth Lantz, distriktsordförande (V) Örebro län i en debattartikel, NA

Uran1Uranbrytning kan bli ett reellt hot också i Örebro län, det kanadensiska prospekteringsbolaget URU planerar borrning på en rad olika platser i länet bland annat i Asker, Latorp och runt Kvarntorpshögen. En sådan borrning skulle innebära enorma risker för miljön och för de människor som bor och lever där.

Uranbrytning kan bli ett reellt hot också i Örebro län, det kanadensiska prospekteringsbolaget URU planerar borrning på en rad olika platser i länet bland annat i Asker, Latorp och runt Kvarntorpshögen. En sådan borrning skulle innebära enorma risker för miljön och för de människor som bor och lever där.

Vi i Vänsterpartiet Örebro län har varnat för det här gång på gång. En brytning av uran är en verksamhet som riskerar att leda till betydande negativa miljökonsekvenser och som kan vara ett hot mot människors hälsa, dessutom kommer uranbrytning att hota dricksvattnet för åtskilliga kommuner i länet.

Uranbrytning är farligare än annan gruvbrytning och är en oerhört miljöförstörande verksamhet, det visar erfarenheter från en rad urangruvor runt om i världen, så även i Sverige. Uran bryts som andra metaller oftast i gruvor, men även i dagbrott. När uranet har utvunnits ska sedan resterna neutraliseras. Just resterna är det som blir ett stort problem på de platser där uran bryts. Stora mängder krossade rester som fortfarande innehåller radioaktivt uran såväl som rester av andra farliga ämnen, t ex tungmetaller, ska tas om hand och förvaras på ett sådant sätt att vattendrag, marken eller grundvattnet inte tar skada.

Även dammbrott med läckage är också vanligare än vad gruvindustrin vill kännas vid. Allvarliga dammras skedde i bland annat i Rumänien och Spanien för några år sedan, men även i Aitik i Norrbotten rasade en damm.

I den nu aktuella brytningen av Närkeskiffern, föreslås förutom traditionell brytningsmetod även in-situ, d v s att kemikalier används för urlakning av uranet. Denna metod är oprövad och kan ge många problem med läckage till grundvattnet mm.

Självfallet skulle brytning av uran, om den kommer till stånd, även medföra en stor mängd radioaktiva transporter vilket är ytterligare ett riskmoment.

De resurser som bolagen lägger ner på att etablera en gruva blir i sig ett påtryckningsmedel mot fattiga inlandskommuner och dess invånare som ofta lockas med arbete och inkomster. Men det är falska löften. Brytningen är över på några år. Därefter står kommunerna kvar med hela miljörisken medan vinsten har räknats in i något gruvbolags huvudkontor mycket långt härifrån. Det är inte ens säkert att det ganska lilla antalet anställda vid brytningen bor och betalar skatt på orten där gruvan finns.

Vänsterpartiet Örebro län tycker att, förutom kommunerna Hallsberg, Kumla och Örebro, borde Regionförbundet Örebro och övriga kommuner i länet ta ställning emot uranbrytning och uranprospektering som innebär att stora områden oåterkalleligt förstörs för all framtid. Vi har inte rätten att förbruka resurser för kommande generationer.

Jihad Menhem
, landstingsråd Vänsterpartiet Örebro län
Mia Sydow Mölleby, riksdagsledamot Vänsterpartiet Örebro län
Kenneth Lantz, ordförande Vänsterpartiet Örebro län

Kopiera länk