• Hem
  • Hbtq-personer b...
Debattartiklar & Insändare

Hbtq-personer bemöts ofta med okunskap

Jihad Menhem (V) landstingsråd och Cecilia Lönn Elgstrand (V) kandidat till Örebro kommunfullmäktige i en debattartikel, NA

V-Jihad-Cecilia
.

I minst 60 länder i världen är homosexualitet straffbart och i flera av dem riskerar homosexuella, bisexuella, trans- och queer-personer fängelse, tortyr och till och med dödsstraff. Även i länder där HBTQ- personer har formella rättigheter, saknas ofta i praktiken vilja, kunskap och engagemang från myndigheter att bekämpa hatbrott och diskriminering.

Det är mycket oroande att konservativa krafter, i framförallt Östeuropa, blir allt mer öppet homofobiska. I flera länder har Prideevenemang stoppats och myndigheter ser mellan fingrarna på högerextrema attacker på HBTQ- personer. Sveriges regering måste sätta press på de konservativa regeringarna på EU-nivå och i andra internationella sammanhang. Det handlar om internationell solidaritet!

Det är också så att i vår närhet, inom kommunerna och landstingen bemöts fortfarande HBTQ- personer ofta med okunskap, oförstående och även fördomar. Det kan vara gynekologen som självklart förutsätter att patienten har en manlig partner och gör stort nummer av att hon inte äter p-piller. Sådana situationer kan säkert uppfattas som oskyldiga, men innebär att HBTQ-personer ständigt måste kalkylera med risken att bli illa bemött om de säger som det är. Men det sker också rena kränkningar. Till exempel inom den psykiatriska vården, där homo- och bisexuella riskerar att få sin läggning ifrågasatt och diagnosticerad, istället för att få hjälp med det de sökte vård för.

I flera olika undersökningar vid flera olika tillfällen har det påvisats att kvinnor och män med annan sexuell läggning än den heterosexuella, har en sämre fysisk och psykisk hälsa livet igenom. Psykosocial ohälsa bland unga homo-, bi-, trans- och queerpersoner har också ökat. Det är också dessutom allt vanligare med våld mot dessa personer. Detta i sin tur kräver ökad kompetens inom hälso- och sjukvården. Inte minst viktigt är det på ungdomsmottagningar, dit personer i en känslig och utsatt ålder vänder sig.
Ska man jobba inom vården eller socialtjänsten ska man självklart ha den kunskap som krävs för att möta alla människor med respekt.

Vänsterpartiet har alltid gått före när det gäller HBTQ-frågorna. Redan under 70-talet motionerade vi i riksdagen om samkönade äktenskap. För oss är det oacceptabelt att många personer fortfarande utsätts för hot och våld enbart för att de lever med någon av samma kön eller har ett normbrytande könsuttryck.

Om vi ska ha ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, där alla människor har lika värde. Så måste vi se till att HBTQ-personers rätt till sina liv, sin säkerhet och sin stolthet är fullkomligt självklar. Det är en demokratifråga.

Jihad Menhem, landstingsråd för Vänsterpartiet Örebro län och ordförande i nämnden för folkhälsa
Cecilia Lönn Elgstrand, kandiderar till Örebro kommunfullmäktige för Vänsterpartiet

 

Kopiera länk