person

Johan Stolpen

ersättare i Regionfullmäktige