Stöd hamnarbetarnas kamp!

Uttalande från Vänsterpartiets distriktsårsmöte i Hallsberg 2019-03-03 Hamnarbetarförbundet som organiserar omkring hälften av landets hamnarbetare och i många hamnar är majoritetsfack. Nu varslar Hamnarbetarförbundet om… Read More

Rädda länsteaterensemblen från Socialdemokraternas besparingskrav

Kenneth Lantz (V) distriktsordförande Örebro län och Stefan Backius (V), i en debattartikel, NA Kenneth Lantz                       Stefan Backius Många kritiska röster har höjts efter att regionens nye starke man, socialdemokraten Andreas Svahn, meddelade oss att Länsteatern måste spara. Kostnadsökningarna i Länsteaterns verksamhet kommer inte att kompenseras på samma sätt som övrig verksamhet inom regionens ansvarsområde. Här signaleras tydligt från Socialdemokraterna, Centern och Kristdemokraterna, som bildat en ny majoritet, att kulturen inte är ett prioriterat område för Region Örebro län. För oss i Vänsterpartiet klingar detta illa. Vi ser kulturen som en viktig del av välfärden. Kulturen bidrar till livskvaliteten på många sätt och behöver nå alla i hela regionen. Samtidigt som kulturen har ett egenvärde är den också en livsviktig del i vår demokrati som idag dessutom ifrågasätts i allt större omfattning. Nu - om någonsin - behöver kulturen i allmänhet och Länsteatern i synnerhet realistiska ekonomiska förutsättningar, inte besparingskrav. Som en konsekvens av socialdemokraten Andreas Svans ståndpunkt har Länsteatern nu tvingats varsla halva fasta skådespelarensemblen. Ska regionen bidra till att fler kulturarbetare i högre utsträckning än andra behöver tvingas arbeta under tillfälliga och osäkra anställningsförhållanden? Read More