Vänsterpartiet Örebro län

Kallelse till Vänsterpartiet Örebro läns årskonferens 2018

avvar

.

Vänsterpartiet Örebro län kallar härmed partiföreningar till distriktsårskonferens 2018.
Distriktsårskonferensen är partidistriktets högsta beslutande instans.

Datum: 24 – 25 februari.
Tid: Lördag kl. 10.00 till Söndag kl. 14.00.
Plats: Hotell Stinsen i Hallsberg.

Ombud
Alla partiföreningar i distriktet har rätt att utse ombud till årskonferensen. Ombud väljs av partiförenings medlemsmöte eller årsmöte. Partiförening kan endast välja ombud bland sina egna medlemmar. Ledamot av distriktsstyrelse kan ej väljas till ombud. Endast partiföreningarnas ombud har rösträtt. Ombudsfördelning 1st. ombud för vaje påbörjat 15 –tal (betalande) medlemmar! Anmälan av ombud och “övriga deltagare“ lämnas senast den 1 februariEpost: [email protected]. Anmälan skall innehålla önskemål om mat, logi i dubbelrum om inte särskilda skäl föreligger, samt om man deltar på festen lördag kväll.

Vilka ska/får delta?
I årskonferensen deltar ombud valda av partiföreningarna, distriktsstyrelsens ledamöter, revisorer, distriktets valberedning, landstingsfullmäktigegruppens ledamöter, partistyrelseledamot från distriktet, distriktets riksdagsledamot, distriktsfunktionärer samt av partistyrelsen utsedda representanter.

Rösträtt
Rösträtt har endast ombuden och utöver ombuden har distriktsstyrelsens ledamöter, parti¬styrelseledamöter från distriktet, distriktets riksdagsledamöter, regionfullmäktigegruppens ledamöter samt av partistyrelsen utsedda representanter yttrande- och förslagsrätt i samtliga frågor. Distriktsfunktionärer har yttranderätt i samtliga frågor.

Välkommen till distriktsårskonferensen 2018!

Innovation i allmänhetens tjänst

Kenneth Lantz (V) Örebro län i en ledare ETC Örebro

Kenneth Lantz

Digitalisering ska skapa förutsättningen för framtida jobb, det är nog sant, men digitaliseringen i sig skapar inte speciellt mycket nytänkande om man inte kopplar den till innovationer. Det är kombinationen av digitalisering och innovationer som kommer att skapa det framtida samhället.

Ett exempel på att enbart digitalisering inte är speciellt framgångsrikt är från skolans värld. Studier har visat att i klasser där man bara försett eleverna med surfplattor blev resultaten sämre än i klasser där man hade traditionell undervisning. Däremot blev resultaten betydligt högre när digitaliseringen kombinerades med att lärarna fick utveckla pedagogiken, d v s hade en metod för att använda digitaliseringen i lärandet.

Det som kommer att påverka vår framtid i grunden är innovationer och digitalisering. Region Örebro län har tagit fram en innovationsstrategi. Kraven idag på en regions innovations- och omställningspolitik är mycket höga och kräver att regioner blir mer konkurrenskraftig i den globala ekonomin. Läs mer

Hälsa – en klassfråga

Jihad Menhem (V) Regionråd i en debattartikel, Nerikes Allehanda 8/7

Jihad Menhem (V) Örebro län

Säg mig var du bor och vad du jobbar med och jag ska säga dig hur gammal du kommer att bli. Hälsa är helt enkelt är en fråga om klass. Du som har läst flera år på universitetet lever längre än du som slutade dina skolår efter grundskolan eller gymnasiet. I Sverige och även i Örebro län skiljer det fem till sex år i medellivslängden mellan olika kommuner och områden. Det är en orättvisa som leder till förtidig död. Ett sådant samhälle vill vi inte ha. Just därför driver vi i Vänsterpartiet stenhårt kravet på en jämlik sjukvård i hela landet. En vård fri från vinstintresse.

När klyftorna i samhället ökar, ökar också skillnaderna i hälsa och livslängd. Det hänger ihop. För tre decennier sedan, i början av åttiotalet var Sverige världsmästare i jämlikhet. Så ser det inte ut längre. Tvärtom. De ekonomiska klyftorna, och därmed hälsoklyftan, ökar snabbare än i något annat OECD-land och har så gjort de senaste tjugo åren. Därför tjänar en vd i ett svenskt storföretag lika mycket som 66 undersköterskor. I Sverige i dag står fattiga och rika hushåll långt ifrån varandra, vilket även avspeglar sig i folkhälsan. Läs mer

Vänsterpartiet är småföretagarvänligt

Katarina Raneborn och Jihad Menhem (V) Örebro län svarar Kajsa Rosén och Anna Ågerfalk (L) 31/5, NA

Jihad Menhem                    Katarina Raneborn

Två representanter från Liberalerna försöker sig på att tolka Vänsterpartiets politik för småföretag. Det blir lite löjligt när Liberalerna försöker tala om för Vänsterpartiet vad vi egentligen tycker. Borde vi inte veta det bäst själva?! Hur många gånger man än skulle påstå att jorden är platt så överensstämmer det inte med verkligheten. Precis på samma sätt så spelar det inte någon roll hur många gånger de borgerliga partierna försöker påstå att Vänsterpartiet inte gillar företagare, så ändrar det inte det faktum att V är ett av de bästa partierna för småföretagare.

För två mandatperioder sedan så gjorde Företagarna en undersökning om vilka partier som hade den bästa politiken för småföretagare. Kan ni gissa vilka partier som vann? Jo, Vänsterpartiet och Miljöpartiet! Även idag har Vänsterpartiet många bra förslag till förbättringar åt småföretagare som ligger i framkant inom området.

När det handlar om företag inom välfärdssektorn så vill vi göra följande förtydligande: Det är inte privata företag i sig som vi är motståndare till. Det är framförallt stora vårdbolag som ägs av riskkapitalister med stora vinstintressen som vi är motståndare mot.

Det finns idag många företag inom äldreomsorgen och vårdcentraler etc som ägs av aktieägare som finns i andra länder. De vill förstås ha stora vinster så att de kan få höga aktieutdelningar varje år. Om man finns i andra änden av världen så bryr man sig förstås inte så mycket om hur personalen och patienterna mår. Läs mer

Regionlistan – Norra valkretsen

 

1. Stefan Backius, Hällefors
2. Maria Odheim, Nielsen, Lindesberg
3. Hans Lindkvist, Lindesberg
4. Johan Stolpe, Hällefors
5. Mari Fändrik, Lindesberg
6. Dennis Lundberg Persson, Ljusnarsberg
7. Ulrika Mogren, Nora
8. Ulf Axelsson, Lindesberg
9. Eva Renberg, Ljusnarsberg
10. Camilla Andersson, Larsson Nora
11. Sture Ekmark, Ljusnarsberg
12. Elsa Eklund, Lindesberg
13. Katja Ollila, Hällefors
14. Sune Karlsson, Ljusnarsberg
15. Birgitta Axelsson, Lindesberg
16. Ulla Diedrichsen, Ljusnarsberg
17. Gunilla Remnert, Lindesberg
18. Therese Hoikkala, Nora
19. Agneta Linkvist, Lindesberg
20. Bella Kronman, Hällefors
21. Emma Renberg, Ljusnarsberg
22. Jeanette Bergqvist, Ljusnarsberg
23. Ritha Sörling, Hällefors
24. Inger Söderberg, Lindesberg
25. Astrid Dahl, Ljusnarsberg
26. Lena Cederlund, Ljusnarsberg

Regionlistan – Södra valkretsen

 

1. Katarina Raneborn, Askersund
2. Kenneth Lantz, Laxå
3. Jerry Karjalainen, Laxå
4. Lena Rosborg, Hallsberg
5. Mia Sydow Mölleby, Hallsberg
6. Rune Karlsson, Askersund
7. Clara Ericson, Laxå
8. Towe Jegeros, Hallsberg
9. Peter Tillman, Hallsberg
10. Angelika Eriksson, Kumla
11. Rana Kassem, Askersund
12. Charlotte Uhlin, Kumla
13. Klas-Göran Vilgren, Laxå
14. Tryggve Thyresson, Hallsberg
15. Johanna Fälth, Askersund
16. Rolf Östman, Kumla
17. Veronica Löfling, Hallsberg
18. Göril Thyresson, Hallsberg
19. Denis Nilsson, Kumla
20. Gundega Hallinder, Laxå
21. John Leonard, Kumla
22. Taina Honkonen Johansson, Hallsberg
23. Mårten Franzson, Kumla
24. Birgitta Lindström, Hallsberg
25. Maj-Britt Jonsson, Kumla
26. Göte Mölleby, Hallsberg

Regionlistan – Västra valkretsen

 

1. Annelie Mylly, Degerfors
2. Charlie Jarl, Karlskoga
3. Anita Bohlin-Neuman, Degerfors
4. Ireen von Wachenfeldt, Karlskoga
5. Catrine Pedersen, Degerfors
6. Jon Fredriksson, Karlskoga
7. Stina Borjo, Degerfors
8. Kim Bäckström, Degerfors
9. Ingvar Eriksson, Degerfors
10. Juhani Sihvo, Degerfors
11. Yvonne Möllberg, Karlskoga
12. Roland Halvarsson, Degerfors
13. Tuula Bäckman, Degerfors
14. Tobias Isaksson, Karlskoga
15. Lotta Nordahl-Reimers, Degerfors
16. Magnus Fredberg, Karlskoga

Regiolistan – Örebro-Lekeberg valkretsen

 

1. Jihad Menhem
2. Jessica Karlqvist
3. Margareta Carlsson, Lekeberg
4. Tore Mellberg
5. Nadia Abdellah
6. Johannes Nilsson
7. Marie Krantz
8. Sunil Jajasooriya
9. Christina Hermansson Placon
10. Stefan Nilsson
11. Gunnel Lindblom
12. Jonas Ohlsson
13. Maria Westerholm
14. Zozan Baransson
15. Henric Elgstrand
16. Per Hector
17. Faisa Maxemed
18. Mette Holck
19. Mahdi Warsama
20. Lisbeth Lund
21. Hans Holberg
22. Gordana Sutic, Lekeberg
23. Kåge Svensson
24. Martha Wicklund
25. Ewa Solborg
26. Karin Sahli
27. Eva Ahremalm, Lekeberg

Riksdagslistan – Örebro län

 

1. Mia Sydow Mölleby Hallsberg
2. Matilda Fredriksson Örebro
3. Johan Stolpen Hällefors
4. Camilla Andersson Larsson Nora
5. Peter Pedersen Degerfors
6. Cecilia Lönn Elgstrand Örebro
7. Kenneth Lantz Laxå
8. Charlie Jarl Karlskoga
9. Ulla Diedrichsen Ljusnarsberg
10. Katarina Raneborn Askersund
11. Hans Lindkvist Lindesberg
12. Elisabeth Berglund Kumla
13. Margareta Carlsson Lekeberg
14. Hans Holberg Örebro
15. Anita Bohlin Neuman Degerfors
16. Lars Åke Zettergren Askersund
17. Maria Nyberg Karlskoga
18. Peter Tillman Hallsberg
19. Katja Ollila Hällefors
20. Svetlana Menhem Örebro
21. Eva Renberg Ljusnarsberg
22. Johannes Nilsson Örebro
23. Ireene Von Wachenfeldt Karlskoga
24. Roland Halvarsson Degerfors
25. Towe Jegerwos Hallsberg
26. Rolf Östman Kumla
27. Clara Eriksson Laxå
28. Mauri Sukuvaara ´ Degerfors
29. Nadja Awad Örebro
30. Therese Hoikkala Nora
31. Håkan Stenholm Karlskoga
32. Gordana Sutic Lekeberg
33. Inger Söderberg Lindesberg
34. Dennis Lundberg Persson Ljusnarsberg
35. Annmarie Lööf Hällefors
36. Marie Krantz Örebro
37. Sunil Jaysooriya Örebro
38. Anneli Mylly Degerfors
39. Jan Ask Degerfors
40. Denis Nilsson Kumla
41. Göril Thyresson Hallsberg
42. Rune Karlsson Askersund
43. Zozan Baransson Örebro
44. Tore Mellberg Örebro
45. Martha Wicklund Örebro
46. Jon Fredriksson Karlskoga
47. Kim Bäckström Degerfors
49. Sture Ekmark Ljusnarsberg
49. Christina H. Placon Örebro
50. Jerry Karjalainen Laxå
51. Stefan Backius Hällefors
52. Maria Westerholm Örebro
53. Eje Johansson Degerfors
54. Stefan Nilsson Örebro

bli_medlem4-262x103

Arkiv