Vänsterpartiet Örebro län

Regionlistan – Norra valkretsen

 

1. Stefan Backius, Hällefors
2. Maria Odheim, Nielsen, Lindesberg
3. Hans Lindkvist, Lindesberg
4. Johan Stolpe, Hällefors
5. Mari Fändrik, Lindesberg
6. Dennis Lundberg Persson, Ljusnarsberg
7. Ulrika Mogren, Nora
8. Ulf Axelsson, Lindesberg
9. Eva Renberg, Ljusnarsberg
10. Camilla Andersson, Larsson Nora
11. Sture Ekmark, Ljusnarsberg
12. Elsa Eklund, Lindesberg
13. Katja Ollila, Hällefors
14. Sune Karlsson, Ljusnarsberg
15. Birgitta Axelsson, Lindesberg
16. Ulla Diedrichsen, Ljusnarsberg
17. Gunilla Remnert, Lindesberg
18. Therese Hoikkala, Nora
19. Agneta Linkvist, Lindesberg
20. Bella Kronman, Hällefors
21. Emma Renberg, Ljusnarsberg
22. Jeanette Bergqvist, Ljusnarsberg
23. Ritha Sörling, Hällefors
24. Inger Söderberg, Lindesberg
25. Astrid Dahl, Ljusnarsberg
26. Lena Cederlund, Ljusnarsberg

Regionlistan – Södra valkretsen

 

1. Katarina Raneborn, Askersund
2. Kenneth Lantz, Laxå
3. Jerry Karjalainen, Laxå
4. Lena Rosborg, Hallsberg
5. Mia Sydow Mölleby, Hallsberg
6. Rune Karlsson, Askersund
7. Clara Ericson, Laxå
8. Towe Jegeros, Hallsberg
9. Peter Tillman, Hallsberg
10. Angelika Eriksson, Kumla
11. Rana Kassem, Askersund
12. Charlotte Uhlin, Kumla
13. Klas-Göran Vilgren, Laxå
14. Tryggve Thyresson, Hallsberg
15. Johanna Fälth, Askersund
16. Rolf Östman, Kumla
17. Veronica Löfling, Hallsberg
18. Göril Thyresson, Hallsberg
19. Denis Nilsson, Kumla
20. Gundega Hallinder, Laxå
21. John Leonard, Kumla
22. Taina Honkonen Johansson, Hallsberg
23. Mårten Franzson, Kumla
24. Birgitta Lindström, Hallsberg
25. Maj-Britt Jonsson, Kumla
26. Göte Mölleby, Hallsberg

Regionlistan – Västra valkretsen

 

1. Annelie Mylly, Degerfors
2. Charlie Jarl, Karlskoga
3. Anita Bohlin-Neuman, Degerfors
4. Ireen von Wachenfeldt, Karlskoga
5. Catrine Pedersen, Degerfors
6. Jon Fredriksson, Karlskoga
7. Stina Borjo, Degerfors
8. Kim Bäckström, Degerfors
9. Ingvar Eriksson, Degerfors
10. Juhani Sihvo, Degerfors
11. Yvonne Möllberg, Karlskoga
12. Roland Halvarsson, Degerfors
13. Tuula Bäckman, Degerfors
14. Tobias Isaksson, Karlskoga
15. Lotta Nordahl-Reimers, Degerfors
16. Magnus Fredberg, Karlskoga

Regiolistan – Örebro-Lekeberg valkretsen

 

1. Jihad Menhem
2. Jessica Karlqvist
3. Margareta Carlsson, Lekeberg
4. Tore Mellberg
5. Nadia Abdellah
6. Johannes Nilsson
7. Marie Krantz
8. Sunil Jajasooriya
9. Christina Hermansson Placon
10. Stefan Nilsson
11. Gunnel Lindblom
12. Jonas Ohlsson
13. Maria Westerholm
14. Zozan Baransson
15. Henric Elgstrand
16. Per Hector
17. Faisa Maxemed
18. Mette Holck
19. Mahdi Warsama
20. Lisbeth Lund
21. Hans Holberg
22. Gordana Sutic, Lekeberg
23. Kåge Svensson
24. Martha Wicklund
25. Ewa Solborg
26. Karin Sahli
27. Eva Ahremalm, Lekeberg

Riksdagslistan – Örebro län

 

1. Mia Sydow Mölleby Hallsberg
2. Matilda Fredriksson Örebro
3. Johan Stolpen Hällefors
4. Camilla Andersson Larsson Nora
5. Peter Pedersen Degerfors
6. Cecilia Lönn Elgstrand Örebro
7. Kenneth Lantz Laxå
8. Charlie Jarl Karlskoga
9. Ulla Diedrichsen Ljusnarsberg
10. Katarina Raneborn Askersund
11. Hans Lindkvist Lindesberg
12. Elisabeth Berglund Kumla
13. Margareta Carlsson Lekeberg
14. Hans Holberg Örebro
15. Anita Bohlin Neuman Degerfors
16. Lars Åke Zettergren Askersund
17. Maria Nyberg Karlskoga
18. Peter Tillman Hallsberg
19. Katja Ollila Hällefors
20. Svetlana Menhem Örebro
21. Eva Renberg Ljusnarsberg
22. Johannes Nilsson Örebro
23. Ireene Von Wachenfeldt Karlskoga
24. Roland Halvarsson Degerfors
25. Towe Jegerwos Hallsberg
26. Rolf Östman Kumla
27. Clara Eriksson Laxå
28. Mauri Sukuvaara ´ Degerfors
29. Nadja Awad Örebro
30. Therese Hoikkala Nora
31. Håkan Stenholm Karlskoga
32. Gordana Sutic Lekeberg
33. Inger Söderberg Lindesberg
34. Dennis Lundberg Persson Ljusnarsberg
35. Annmarie Lööf Hällefors
36. Marie Krantz Örebro
37. Sunil Jaysooriya Örebro
38. Anneli Mylly Degerfors
39. Jan Ask Degerfors
40. Denis Nilsson Kumla
41. Göril Thyresson Hallsberg
42. Rune Karlsson Askersund
43. Zozan Baransson Örebro
44. Tore Mellberg Örebro
45. Martha Wicklund Örebro
46. Jon Fredriksson Karlskoga
47. Kim Bäckström Degerfors
49. Sture Ekmark Ljusnarsberg
49. Christina H. Placon Örebro
50. Jerry Karjalainen Laxå
51. Stefan Backius Hällefors
52. Maria Westerholm Örebro
53. Eje Johansson Degerfors
54. Stefan Nilsson Örebro

Välfärdssatsning – inför sex timmars arbetsdag!

Kenneth Lantz (V) Örebro län i en ledare ETC Örebro

Kenneth Lantz (V) Örebro län

Låts oss forma en samhällsekonomi som är bra för alla och inte bara för några få – kortare arbetstid är ett viktigt steg på vägen dit.
Den senaste arbetstidsreformen med 40 timmarsvecka infördes 1973. Idag 44 år senare är det hög tid med nästa arbetstidsreform – sextimmarsdagen. Det är fullt möjligt att påbörja en historisk arbetstidsförkortning. Redan nu kan den starta med den försöksverksamhet som Vänsterpartiet förslagit i årets budgetarbete i riksdagen.

För många med heltidsjobb är det svårt att kombinera arbete med föräldraskap, familj och fritid, oftast räcker inte tiden till. Detta skapar stress och högt tempo för många människor. Därför blir arbetstidsförkortning en frihetsreform. Tid för återhämtning och engagemang och mer makt över livssituationen är en effekt av detta.

Positiva effekter som minskad sjukfrånvaro har noterats i de försöksverksamheter som hitintills genomförts i kommunala eller regionala/landstings verksamheter. Tyvärr är det ju inte alla som inser fördelen med arbetstidsförkortning. I min egen kommun – Laxå, röstade den borgerliga alliansen nej till en försöksverksamhet, som bara fick stöd hos vänsterpartiet och socialdemokraterna. Här valde alliansen ett Bättre Laxå istället att bygga om Centrumtorget med pengar från de statliga välfärdspengarna. Pengar som skall och borde gå till fler tjänster och arbetsmiljöåtgärder för personalen. Läs mer

Vår skatt ska inte gå till ett fåtal krösusar

Jihad Menhem (V) Regionråd i en debattartikel, Nerikes Allehanda

Jihad Menhem (V) Örebro län

Vänsterpartiet har många medlemmar som är egna företagare. Tvärtemot vad borgerligheten hävdar så har vi en bra företags- och näringslivspolitik och det är många företagare, särskild kvinnliga, som vet om det. Det är företag som bidrar till att hålla landet Sverige rullande på olika sätt.

Att egna företagare kan vara vänsterpartister ses inte med goda ögon från högeralliansen. Från borgerligt håll så kör man på i samma enkelspår hela tiden ”Ni är emot privata företag!” nu senast i Regionfullmäktige. Men, nej, det är vi inte. Privata företag behövs inom många områden, något annat har vi aldrig sagt.

Det vi däremot har sagt är att vi är emot företag som skor sig på skattemedel, riskkapitalbolag som mjölkar ur skattepengar ur privata vårdcentraler. Vårdcentraler som etablerar sig i storstädernas välmående bostadsområden och behandlar lättare åkommor för större förtjänst och undviker socioekonomiska utsatta områden med djupare sjukdomsproblematik.

Vårdbolag som drar ner på bemanningen på äldreboendet för att öka aktieutdelningen och där den underbemannade personalen inte hinner med att ta hand om åldringarna. Vårdbolag som väger kissblöjor så att de kan användas lite till av tant Emma istället för att hon ska få en ny. Vårdbolag som gång efter annan blir uppmärksammade för vårdskandaler. Läs mer

1 MAJ 2017: Välkommen att fira arbetarrörelsens internationella högtidsdag med Vänsterpartiet i Örebro län

.

Arbetarrörelsens internationella högtidsdag närmar sig då miljontals människor demonstrerar för Frihet, Jämlikhet, Rättvisa och Solidaritet. Huvudparollen för årets första maj-tåg är ”DET ÄR VÅR TUR NU”. Vi kommer att fira första maj på flera orter runtom i länet. Du är välkommen – ju fler vi är desto mer kan vi göra skillnad!.

Kolla i listan nedan för att se vad som händer på din ort: Läs mer

V lägger inte ned något lasarett

Jihad Menhem, Maria Nyberg och Kenneth Lantz i en debattartikel (NA)

Utifrån de diskussioner som har varit på sista tiden angående Karlskoga lasaretts varande eller icke varande, vill vi från Vänsterpartiet Örebro län klargöra vår ståndpunkt: Vi tänker inte lägga ner något lasarett i vårt län!

Vi var de första som försvarade tre akutsjukhus i Örebro län under 90-talet då diskussionerna först kom upp. Vi har inte ändrat uppfattning och kommer inte heller att ändra uppfattning. För oss är trygghet och kontinuitet viktigt i vården. Vi försvarar inte länsdelssjukhusen av populistiska skäl, utan för att vi verkligen tror att dessa sjukhus har en utvecklingspotential som är till gagn för medborgarnas bästa.

Vänsterpartiet har en överenskommelse med majoritetspartierna i region Örebro län om att det ska finnas tre akutsjukhus och två förlossningsavdelningar i länet. Det är vad som gäller så länge Vänsterpartiet är med och styr, något annat är omöjligt för oss. Karlskoga och Lindesbergs lasarett är viktiga delar i länets vårdverksamhet och ingår i den nya hälso- och sjukvårdsorganisationen. Dessutom har vi gjort stora satsningar under de senaste åren på att bygga ut och modernisera sjukhusen.

Vänsterpartiet Örebro län fortsätter värna varje skattekrona för att förbättra möjligheterna för länets innevånare att få en bra sjukvård som jobbar förebyggande och hälsofrämjande. Vår politik är att ha kvar tre fullvärdiga akutsjukhus. För oss är det viktigt att principen vård efter behov även fortsättningsvis ska vara grundläggande för utformningen av sjukvården.

Jihad Menhem (V) Regionråd, Örebro län
Maria Nyberg (V) Vice ordförande, Fokusberedning för somatisk och psykiatrisk specialistvård samt högspecialiserad vård
Kenneth Lantz (V) Ordförande, Vänsterpartiet Örebro län

 

bli_medlem4-262x103

Arkiv

Webbsidan sköts av Jihad Menhem

Webbsidan sköts av Jihad Menhem