Vänsterpartiet Örebro län

Nej till uranbrytning!

Mia Sydow Mölleby (V), Eva-Lena Jansson (S) och Jonas Eriksson (Mp) i en debattartikel, NA

Ingen uranbrytning!

Brytning av uran är en verksamhet som riskerar att leda till betydande negativa miljökonsekvenser och som kan vara ett hot mot människors hälsa. Det är för oss en självklarhet att lokala och regionala aktörer tillåts utöva ett betydande inflytande över beslut med dessa eventuella konsekvenser. När det gäller frågan om uranprospektering och provborrning anser vi därför att det lokala och regionala inflytandet måste stärkas via lag.

För drygt en månad sedan röstade riksdagen om motioner kring uranbrytning. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet hade i flera motioner föreslagit att kommunerna skulle få större inflytande över frågor om uranbrytning.

Läs mer

Vi behandlar alla olika

Lika rättigheter, men olika behandling. Det var huvudtemat i partiledare Lars Ohlys avslutningsanförande på kongressen i Gävle.

– Men till skillnad från vad våra politiska motståndare tror är inte kollektivet en grå massa för oss. Vi ser individerna i kollektivet. Och vi ser att människor är olika och har olika behov. Var och en av oss har behov som skiljer sig från andras och var och en av oss har olika behov vid olika perioder i livet.

Han gick hårt åt privatiseringarna och lovade att bygga världens bästa välfärd utan vinstintressen.

– Detta bör kallas vid sitt rätta namn: Det handlar om förskingring av allmänna medel. Det är ett totalt ansvarslöst slöseri med skattebetalarnas pengar och våra gemensamma tillgångar. Detta skandalösa sätt att handskas med samhällets gemensamma resurser måste upphöra och därför måste borgarna väck.

– Det viktigaste arbetet för förändring sker aldrig i de fina salongerna och parlamenten. Det viktigaste förändringsarbetet sker på arbetsplatser, i bostadsområden, på gator och torg, bland människor. Nu måste vi mobilisera för att skapa hopp och framtidstro efter högerregeringens nyliberala härjningar. Vi behöver ett brett folkligt stöd för en rödgrön framtid.

Läs hela talet här.

Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor

Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor

– Sverige ska tillbaka till överskott och starka offentliga finanser. Sveriges konkurrenskraft måste stärkas, vi föreslår omfattande satsningar på nya jobb, praktik och utbildningsplatser. Bland annat vill vi bygga ut högskolan, förstärka arbetsmarknadsutbildningarna och sänka arbetsgivaravgifterna för småföretag, säger Thomas Östros.

– Vi vill fortsätta ställa om Sverige till ett modernt grönt land, vi föreslår därför omfattande gröna investeringar bland annat infrastruktur och bostäder på sammanlagt 11,6 miljarder kronor. Vi föreslår också skärpta klimatskatter för att miljö- och energimålen ska kunna nås på ett effektivt sätt, säger Mikaela Valtersson.

– Sverige måste bli tryggare och rättvisare. Vi föreslår höjda statsbidrag till kommunerna vilket skapar förutsättningar för höjd kvalitet i bland annat skola och barnomsorg. Vi vill också öka tryggheten och föreslår därför förbättringar i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen, säger Ulla Andersson.

Läs mer

Första maj firades runt om i Örebro län

Första maj firades med pompa och ståt på flera platser runt om i Örebro län.

Håll ihop på första maj!

Kamp mot den borgerliga regeringen. Framåt mot en rödgrön valseger i höstens riksdagsval. Det var temat för årets 1 majfirande. Runt om i landet manifesterade arbetarrörelsen behovet av en ny regering. En regering med helt andra värderingar.

Här kan du se fler bilder från 1:a maj firandet

Läs mer

Välfärden är vänsterns huvudprojekt

Vänsterpartiets huvudprojekt är att bygga världens bästa välfärd, och att göra det utan vinstintressen, sa Ulla Andersson i dagens budgetdebatt.

– Vi behöver ge varje barn de bästa tänkbara förutsättningarna att utvecklas. Vi behöver en sån kvalitet i äldreomsorgen att var och en av oss kan se fram mot ålderns höst utan oro. För det behöver vi prioriterar fler anställda framför skattesänkningar.

Vänsterpartiet kommer lyfta frågan om privatiseringar i valrörelsen. Ulla Andersson tog upp det också i debatten.

– Du ska kunna veta att läkaren som behandlar dig inte har några företagsekonomiska intressen, utan bara ditt bästa för ögonen. Du ska kunna veta att apoteket du går till inte försöker sälja på dig den medicin de har störst vinstmarginal på. Du ska veta att de du möter inte är där för att tjäna pengar på dig utan de är där för din skull.

– Det behövs en grundlig uppgörelse med hela det sätt att tänka regeringen har etablerat, där misstänksamhet mot den som hamnar i svårigheter är ledstjärnan. Vi behöver bygga samhället på förtroende mellan människor, sa Ulla Andersson.

Bygg med oss! Förvalskampanjen drar igång, onsdagen 14 april i Örebro och Karlskoga

Bygg med oss världens bästa välfärd!

Vänsterpartiet startar den landsomfattande kampanjen ”Världens bästa välfärd”. Tanken är att partiföreträdare ska genom bland annat dörrknackning, torgmöten och arbetsplats- och skolbesök lyssna in vad folk anser om framtidens välfärd.

Onsdagen den 14 april kommer Vänsterpartiets nationella turné med partiledaren Lars Ohly till Örebro, Våghustorget och Karlskoga, Bregårdsskolan. Hela dagen samlar Vänsterpartiet in enkätsvar från örebrolänningar om välfärden. Var och en får 140 tecken för att säga vad som är viktigt om välfärden. Man kan lämna sina åsikter i pappersenkät i scenvagnen eller via datorn här:  Svara på vår enkät!

Vid scenvagnen har vi fika och möjligheten att få kontakt med partiledaren Lars Ohly och länets- och kommun politiker.

Lars Ohly kommer bland annat att besöka Bregårdsskolan i Karlskoga, träffa fackliga representanter i Örebro, medverka i Sveriges radio Örebro i programmet ”Rakt på sak”,  knacka dörren i bostadsområdet Baronbackarna.

Schema för besöket:

Läs mer

Fira första maj tillsammans med Vänsterpartiet och Ung Vänster i Örebro län!

Demonstrera på första maj

Arbetarrörelsens internationella högtidsdag närmar sig då tusentals människor demonstrerar för rättvisa och jämlikhet. Huvudparollen för årets första maj-tåg är ”Håll ihop”.

Vi kommer att fira första maj på flera orter runtom i länet. Kom med för att protestera mot regeringens usla jobbpolitik, för att kräva rättvisa och jämlikhet. Du är välkommen – ju fler vi är desto mer kan vi göra skillnad!

Kolla i listan nedan för att se vad som händer på din ort:

Hällefors
11.00  Samling utanför Pekås Hällefors. Tal, musik och sång.
12.00  Fika i partilokalen
17.00  1:a maj-fest i lokalen, Välkomna!

Karlskoga och Degerfors
Har gemensamt 1 Maj firande på Alfreds Nobels torg i Karlskoga.
10.30  Tal av Mia Sydow Mölleby och Peter Pedersen.
Efter mötet fika i partilokalen på Värmlandsvägen 12 C.
18.30 Vänsterns 1:a maj-fest i Degerfors! Rockband hela kvällen i Folkets hus i Degerfors. Välkomna!

Kumla
10.30  Samling och togmöte på Kumla torg. Talare är Josefin Brink, vänsterpartiets partistyrelsen; Lisa Claesson, ung Vänster Kumla och Elisabeth Berglund, vänsterpartiet Kumla.
Mellan talen underhåller Ung Vänster med gitarrspel och sång.
Efter mötet bjuds alla på fika, Välkomna!

Örebro
11.00  Samling i Slottsparken ( Öster om slottet)
11.30  Avmarsch mot Olof Palmes torg
12.00  Möte och Musik på Olof Palmes torg
Talare:
Josefin Brink, vänsterpartiets partistyrelsen
Murad Artin, vänsterpartiets oppositionsråd i Örebro
Mia Sydow Mölleby, vänsterpartiets landstingsråd i Örebro län
Tove Ovsiannikov, ordförande Ung Vänster Örebro län

Varmt välkomna!!!

Arrangör: Vänsterpartiet och Ung Vänster i Örebro län

Läs mer

Världens bästa välfärd – vad tycker du?

Världens bästa välfärd - vad tycker du?

Nu drar Vänsterpartiets förvalskampanj igång. Vi vill bygga världens bästa välfärd, och för att kunna göra det behöver vi hjälpas åt. Vi vill att du bidrar med din åsikt. Gå in på www.vansterpartiet.se/jagtycker och svara på vad du tycker är viktigast med framtidens välfärd.

Det kan handla om skolan och sjukvården, om sjukförsäkringen eller allt annat som du tycker är viktigt. Ditt svar kommer att bli en byggkloss när vi ska formulera vår politik i valet – och när vi efter valet ska göra Sverige bättre. Det här ska vi göra tillsammans.

Börja nu!

Talande Webb

Visste du att du kan ”lyssna” på vänsterpartiets hemsidor. Vi vill göra våra hemsidor tillgängliga för alla, även de som har läs- och skrivsvårigheter av något slag.

Det enda du behöver göra är att ladda ner och installera ett litet program i din dator. Du kan läsa mer om hur det fungerar på Funkas hemsida. (Sidan öppnas i nytt fönster.)

 

bli_medlem4-262x103

Arkiv

Webbsidan sköts av Jihad Menhem

Webbsidan sköts av Jihad Menhem