Vänsterpartiet Örebro län

Välfärden är vänsterns huvudprojekt

Vänsterpartiets huvudprojekt är att bygga världens bästa välfärd, och att göra det utan vinstintressen, sa Ulla Andersson i dagens budgetdebatt.

– Vi behöver ge varje barn de bästa tänkbara förutsättningarna att utvecklas. Vi behöver en sån kvalitet i äldreomsorgen att var och en av oss kan se fram mot ålderns höst utan oro. För det behöver vi prioriterar fler anställda framför skattesänkningar.

Vänsterpartiet kommer lyfta frågan om privatiseringar i valrörelsen. Ulla Andersson tog upp det också i debatten.

– Du ska kunna veta att läkaren som behandlar dig inte har några företagsekonomiska intressen, utan bara ditt bästa för ögonen. Du ska kunna veta att apoteket du går till inte försöker sälja på dig den medicin de har störst vinstmarginal på. Du ska veta att de du möter inte är där för att tjäna pengar på dig utan de är där för din skull.

– Det behövs en grundlig uppgörelse med hela det sätt att tänka regeringen har etablerat, där misstänksamhet mot den som hamnar i svårigheter är ledstjärnan. Vi behöver bygga samhället på förtroende mellan människor, sa Ulla Andersson.

Bygg med oss! Förvalskampanjen drar igång, onsdagen 14 april i Örebro och Karlskoga

Bygg med oss världens bästa välfärd!

Vänsterpartiet startar den landsomfattande kampanjen ”Världens bästa välfärd”. Tanken är att partiföreträdare ska genom bland annat dörrknackning, torgmöten och arbetsplats- och skolbesök lyssna in vad folk anser om framtidens välfärd.

Onsdagen den 14 april kommer Vänsterpartiets nationella turné med partiledaren Lars Ohly till Örebro, Våghustorget och Karlskoga, Bregårdsskolan. Hela dagen samlar Vänsterpartiet in enkätsvar från örebrolänningar om välfärden. Var och en får 140 tecken för att säga vad som är viktigt om välfärden. Man kan lämna sina åsikter i pappersenkät i scenvagnen eller via datorn här:  Svara på vår enkät!

Vid scenvagnen har vi fika och möjligheten att få kontakt med partiledaren Lars Ohly och länets- och kommun politiker.

Lars Ohly kommer bland annat att besöka Bregårdsskolan i Karlskoga, träffa fackliga representanter i Örebro, medverka i Sveriges radio Örebro i programmet ”Rakt på sak”,  knacka dörren i bostadsområdet Baronbackarna.

Schema för besöket:

Läs mer

Fira första maj tillsammans med Vänsterpartiet och Ung Vänster i Örebro län!

Demonstrera på första maj

Arbetarrörelsens internationella högtidsdag närmar sig då tusentals människor demonstrerar för rättvisa och jämlikhet. Huvudparollen för årets första maj-tåg är ”Håll ihop”.

Vi kommer att fira första maj på flera orter runtom i länet. Kom med för att protestera mot regeringens usla jobbpolitik, för att kräva rättvisa och jämlikhet. Du är välkommen – ju fler vi är desto mer kan vi göra skillnad!

Kolla i listan nedan för att se vad som händer på din ort:

Hällefors
11.00  Samling utanför Pekås Hällefors. Tal, musik och sång.
12.00  Fika i partilokalen
17.00  1:a maj-fest i lokalen, Välkomna!

Karlskoga och Degerfors
Har gemensamt 1 Maj firande på Alfreds Nobels torg i Karlskoga.
10.30  Tal av Mia Sydow Mölleby och Peter Pedersen.
Efter mötet fika i partilokalen på Värmlandsvägen 12 C.
18.30 Vänsterns 1:a maj-fest i Degerfors! Rockband hela kvällen i Folkets hus i Degerfors. Välkomna!

Kumla
10.30  Samling och togmöte på Kumla torg. Talare är Josefin Brink, vänsterpartiets partistyrelsen; Lisa Claesson, ung Vänster Kumla och Elisabeth Berglund, vänsterpartiet Kumla.
Mellan talen underhåller Ung Vänster med gitarrspel och sång.
Efter mötet bjuds alla på fika, Välkomna!

Örebro
11.00  Samling i Slottsparken ( Öster om slottet)
11.30  Avmarsch mot Olof Palmes torg
12.00  Möte och Musik på Olof Palmes torg
Talare:
Josefin Brink, vänsterpartiets partistyrelsen
Murad Artin, vänsterpartiets oppositionsråd i Örebro
Mia Sydow Mölleby, vänsterpartiets landstingsråd i Örebro län
Tove Ovsiannikov, ordförande Ung Vänster Örebro län

Varmt välkomna!!!

Arrangör: Vänsterpartiet och Ung Vänster i Örebro län

Läs mer

Världens bästa välfärd – vad tycker du?

Världens bästa välfärd - vad tycker du?

Nu drar Vänsterpartiets förvalskampanj igång. Vi vill bygga världens bästa välfärd, och för att kunna göra det behöver vi hjälpas åt. Vi vill att du bidrar med din åsikt. Gå in på www.vansterpartiet.se/jagtycker och svara på vad du tycker är viktigast med framtidens välfärd.

Det kan handla om skolan och sjukvården, om sjukförsäkringen eller allt annat som du tycker är viktigt. Ditt svar kommer att bli en byggkloss när vi ska formulera vår politik i valet – och när vi efter valet ska göra Sverige bättre. Det här ska vi göra tillsammans.

Börja nu!

Talande Webb

Visste du att du kan ”lyssna” på vänsterpartiets hemsidor. Vi vill göra våra hemsidor tillgängliga för alla, även de som har läs- och skrivsvårigheter av något slag.

Det enda du behöver göra är att ladda ner och installera ett litet program i din dator. Du kan läsa mer om hur det fungerar på Funkas hemsida. (Sidan öppnas i nytt fönster.)

 

Nystart för jämställdhetspolitiken

Vänsterpartiet tycker att kvinnor och män ska ha samma rätt till arbete och ekonomiskt oberoende, samma möjligheter att kombinera arbete, fritid och familj. Kvinnor och män ska ha samma makt och inflytande över samhället och sina egna liv. Och alla, oavsett kön, ska ha absolut rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet.

Låter det självklart? Visst, men det behövs både idéer och handling för att det ska bli verklighet. Vi har idéer och vi är beredda att sätta dem i verket. Här presenterar vi en del av det vi vill göra för att sätta fart på jämställdhetsarbetet. Den viktigaste basingrediensen i vår jämställdhetspolitik är en väl fungerande gemensam välfärd, där barnomsorg, skola, äldreomsorg och sjukvård gör det möjligt för både kvinnor och män att växa upp, arbeta och försörja sig och sedan åldras på jämlika villkor.

Men jämställdhetsperspektivet måste genomsyra all politik om det ska bli någon förändring. I den här foldern berättar vi om några av de saker vi tycker är viktigast att genomföra för att komma närmare målet.

Ladda hem och läs som pdf-fil

En del av tågkaoset hade undvikits med Vänsterpartiets satsningar

Bristande underhåll orsak till tågkaoset

Vi rår inte på vädrets makter, men problemen hade varit mindre om vi satsat mer pengar på underhåll av spåren, säger Peter Pedersen, Vänsterpartiets ledamot i riksdagens Trafikutskott med anledning av kaoset inom järnvägssystemet.

Pedersen menar att det viktigaste skälet till förseningarna är bristande underhåll av den järnväg som redan är byggd. Banverket har konstaterat att om tågförseningarna ska minska med 50 procent och godskapaciteten öka med 50 procent, så måste ca 7 miljarder kronor per år läggas på banunderhåll.

Läs mer

Vänsterpartiet Värnar Välfärden

 Årskonferensens uttalande

Årskonferensens uttalande

 Idag är det svårt för många att få jobb. Att driva en politik som syftar till arbete åt alla är avgörande för att minska arbetslösheten. Satsningar på jobb inom offentlig sektor och infrastruktur är klokt om man vill ha fler arbetstillfällen, istället har regeringen sänkt skatterna med 100 miljarder. Mest för dem som redan har mycket. Nu är skillnaden mellan de som har jobb och de som inte har, mellan de som är friska och de som inte är det, större. Det är verkligen bättre att vara rik och frisk än fattig och sjuk! 

Vänsterpartiet vill sätta stopp för uppsägningar i kommuner och landsting. Det behövs fler händer inom vård, skola och omsorg, inte färre. Kommuner och landsting kan dessutom spela en avgörande roll för att vända krisen. Vänsterpartiet har i sin statsbudget satsat för att skapa direkta jobb i välfärds och byggsektorn. I Örebro län skulle det ge cirka 2100 personer arbete. Regeringen pratar om arbetslinjen och att människor inte ska leva på bidrag, men då måste det finnas arbeten att söka!

Läs mer

bli_medlem4-262x103

Arkiv

Webbsidan sköts av Jihad Menhem

Webbsidan sköts av Jihad Menhem