Vänsterpartiet Örebro län

Rösta på Vänsterpartiet idag!

Rösta idag. Rösta på Vänsterpartiet. Rösta för jobb, välfärd, jämställdhet och klimat. Rösta för att vi ska slippa fyra år till med en omänsklig sjukförsäkring, nedskärningar och privatiseringar av vår välfärd.

Ingen bröllopsgåva till kronprinsessan tycker Vänsterpartiet

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i Örebro län

.

Landstingsstyrelsen har idag på sitt extra sammanträde beslutat om en gästprofessur vid Örebro Universitet som bröllopsgåva till Kronprinsessan och Daniel Westling. Vänsterpartiet har reserverat sig mot beslutet eftersom vi inte anser att det är landstingets uppgift att dela ut bröllopsgåvor till enskilda par.

En gästprofessur för att utveckla det pedagogiska arbetet med den nya läkarutbildningen kan säkert vara väldigt bra och bör i så fall inrättas ändå. Länet har tidigare gjort stora satsningar på professurer och kan göra det igen. Det ska då inte kopplas till bröllopsgåva till enskilda.

Läs reservationen här

För ytterligare kommentarer kontakta:

Mia Sydow Mölleby, 070-633 71 89

Hälsa är ingen handelsvara

Hälsa är ingen handelsvara

Vänsterpartiet presenterar idag ett nytt hälso- och sjukvårdspolitiskt program. Bland annat lyfts behoven av ökade resurser till sjukvården:

”I framtiden kommer sjukvården att behöva mer pengar. Det enda sättet att klara framtidens vårdbehov är att slå vakt om en skattefinansierad vård. Avgiftsfinansierad vård blir inte billigare men kostnaderna vältras över på de svårast sjuka. Privata försäkringar leder till ökade orättvisor och till att fel grupper prioriteras.”

– Om vi ska skapa världens bästa sjukvård så måste det få kosta. Och om vi ser hur mycket regeringen sänkt skatten för rika så verkar det ju inte vara någon brist i statskassan precis. Men vi ska ju inte slösa med skattebetalarnas pengar. Därför är det viktigt att vi stoppar vinstkarusellen bland vårdföretagen, säger Lars Ohly, partiledare för Vänsterpartiet.

Läs mer

Vänsterpartiet fördömer Israels agerande!

Pressmeddelande från Vänsterpartiet

Vi har på morgonen nåtts av uppgifter om att det fredliga solidaritetsprojektet Ship to Gaza bordats och mötts med grovt våld av Israel på internationellt vatten. Uppgifter finns om både skadade och dödade bland aktivisterna.

– Jag känner sorg och bestörtning över Israels agerande. Man krossar fredlig och folklig solidaritet med det grövsta av våld, säger Hans Linde, utrikespolitisk talesperson (V). Israels regering skriver med blod in sig i historieböckerna som en av vår tids värsta förbrytarregimer, de kan inte kallas för något annat än ”satans mördare”!

Vänsterpartiet kräver nu att den svenska regeringen agerar.

– Israels agerande är ett tydligt brott mot folkrätten, Carl Bildt måste nu fördöma detta grova övergrepp, kräva att aktivisterna släpps och att man inleder förundersökning mot de ansvariga, säger Hans Linde.

För mer information:

Hans Linde Riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson (V) 0702-900740

Läs även Jonas Sjöstedts blogg – Har Israel mördat fredsaktivister på Ship to Gaza?

Delta i marschen för tillgänglighet i Örebro län!

Marschera den 29 maj för att otillgänglighet skall klassas som diskriminering

Lördagen den 29 maj går årets marsch för tillgänglighet av stapeln. I år är det särskilt viktigt att vi syns som vänsterpartister i marschen, dels eftersom det är valår, men också eftersom 2010 är Tillgänglighetsåret. Man kommer att marschera under parollen ”Otillgänglighet är diskriminering!”, en fråga som även partiet driver nationellt . Marschen kommer att äga rum på en lång rad orter i Sverige, bland annat Örebro, Kumla och Askersund. Läs mer på www.marschen.se

Här kan du marschera i Örebro län: Läs mer

Nej till uranbrytning!

Mia Sydow Mölleby (V), Eva-Lena Jansson (S) och Jonas Eriksson (Mp) i en debattartikel, NA

Ingen uranbrytning!

Brytning av uran är en verksamhet som riskerar att leda till betydande negativa miljökonsekvenser och som kan vara ett hot mot människors hälsa. Det är för oss en självklarhet att lokala och regionala aktörer tillåts utöva ett betydande inflytande över beslut med dessa eventuella konsekvenser. När det gäller frågan om uranprospektering och provborrning anser vi därför att det lokala och regionala inflytandet måste stärkas via lag.

För drygt en månad sedan röstade riksdagen om motioner kring uranbrytning. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet hade i flera motioner föreslagit att kommunerna skulle få större inflytande över frågor om uranbrytning.

Läs mer

Vi behandlar alla olika

Lika rättigheter, men olika behandling. Det var huvudtemat i partiledare Lars Ohlys avslutningsanförande på kongressen i Gävle.

– Men till skillnad från vad våra politiska motståndare tror är inte kollektivet en grå massa för oss. Vi ser individerna i kollektivet. Och vi ser att människor är olika och har olika behov. Var och en av oss har behov som skiljer sig från andras och var och en av oss har olika behov vid olika perioder i livet.

Han gick hårt åt privatiseringarna och lovade att bygga världens bästa välfärd utan vinstintressen.

– Detta bör kallas vid sitt rätta namn: Det handlar om förskingring av allmänna medel. Det är ett totalt ansvarslöst slöseri med skattebetalarnas pengar och våra gemensamma tillgångar. Detta skandalösa sätt att handskas med samhällets gemensamma resurser måste upphöra och därför måste borgarna väck.

– Det viktigaste arbetet för förändring sker aldrig i de fina salongerna och parlamenten. Det viktigaste förändringsarbetet sker på arbetsplatser, i bostadsområden, på gator och torg, bland människor. Nu måste vi mobilisera för att skapa hopp och framtidstro efter högerregeringens nyliberala härjningar. Vi behöver ett brett folkligt stöd för en rödgrön framtid.

Läs hela talet här.

Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor

Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor

– Sverige ska tillbaka till överskott och starka offentliga finanser. Sveriges konkurrenskraft måste stärkas, vi föreslår omfattande satsningar på nya jobb, praktik och utbildningsplatser. Bland annat vill vi bygga ut högskolan, förstärka arbetsmarknadsutbildningarna och sänka arbetsgivaravgifterna för småföretag, säger Thomas Östros.

– Vi vill fortsätta ställa om Sverige till ett modernt grönt land, vi föreslår därför omfattande gröna investeringar bland annat infrastruktur och bostäder på sammanlagt 11,6 miljarder kronor. Vi föreslår också skärpta klimatskatter för att miljö- och energimålen ska kunna nås på ett effektivt sätt, säger Mikaela Valtersson.

– Sverige måste bli tryggare och rättvisare. Vi föreslår höjda statsbidrag till kommunerna vilket skapar förutsättningar för höjd kvalitet i bland annat skola och barnomsorg. Vi vill också öka tryggheten och föreslår därför förbättringar i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen, säger Ulla Andersson.

Läs mer

Första maj firades runt om i Örebro län

Första maj firades med pompa och ståt på flera platser runt om i Örebro län.

Håll ihop på första maj!

Kamp mot den borgerliga regeringen. Framåt mot en rödgrön valseger i höstens riksdagsval. Det var temat för årets 1 majfirande. Runt om i landet manifesterade arbetarrörelsen behovet av en ny regering. En regering med helt andra värderingar.

Här kan du se fler bilder från 1:a maj firandet

Läs mer

bli_medlem4-262x103

Arkiv

Webbsidan sköts av Jihad Menhem

Webbsidan sköts av Jihad Menhem