Vänsterpartiet Örebro län

Vänsterpartiets yttrande angående regional översiktlig planering för Örebroregionen

VÄNSTERPARTIET ÖREBRO LÄN

Vänsterpartiet i Örebro Län tycker det är bra att en regional översiktlig planering (RÖP) tas fram. Som vi ser det finns det två syften:

  • att stärka Örebroregionen i förhållande till övriga Sverige
  • att åstadkomma en hållbar utveckling inom hela regionen

Vad det gäller det första syftet anser vi att den i flera avseende har en bra inriktning. Exempelvis:

  • framhållandet av Örebroregionen som en logistik nod i Sverige
  • begreppet “The Heart of Sweden”

Vad gäller det andra syftet har vi dock en hel del invändningar som bl a som går ut på följande:

  • man utgår från att Örebro stad kommer att växa och att de andra kommunerna kommer att minska och att detta är en opåverkbar naturlag. Vi anser att denna gravitationskraft inte enbart är av godo och att den går att motverka med politiska styrmedel
  • vi håller med om att möjligheterna att pendla mellan bostadsort och arbetsplats måste förbättras, men tycker inte att ett pendlingsavstånd med en restid på 45 min inte alltid är acceptabel för alla grupper, speciellt inte för småbarnsföräldrar
  • förslaget innehåller ingenting om nödvändigheten öka arbetstillfällena på de mindre orterna, varken vad det gäller offentlig eller privat verksamhet
  • den regionala översiktsplaneringen saknar ett antal utvecklingsområden som borde finnas med om den skall utgöra ett stöd för den kommunala översiktsplaneringen exempel på dessa är: natur- och vattenresurser, miljökvalitet, säkerhet och riskbedömningar, utbildning, avlopps- och renhållningshantering, energiförsörjning samt hur fritids-, turism- och rekreationsområden i länet/regionen skulle kunna utvecklas.
  • Ladda ned hela (V) yttrandet här
  • Läs remissförslaget ” RÖP” Regional översiktlig planering

Stoppa riskkapitalisterna!

Mia Sydow Mölleby, Riksdagsledamot från Örebro länMias krönika till Karlskoga Kuriren

Mias krönika till Karlskoga Kuriren

I tisdags firades den internationella kvinnodagen igen. Det känns konstigt att det fortfarande behövs en dag på året då kvinnors villkor speciellt uppmärksammas. Men det är ju så att kvinnor mår sämre än män och kvinnor tjänar sämre än män, trots att de arbetar mer.
Regeringens politik gör att de ekonomiska skillnaderna mellan kvinnor och män ökar.

På radionyheterna i tisdags rapporterades om att det är 230 000 fler män än kvinnor som har arbete, det är den största skillnaden på 20 år. Mycket beror det på att den offentliga sektorn håller igen.

Det är många kvinnor som arbetar inom den gemensamma sektorn och där sker stora förändringar. Barnomsorg, skolor och sjukvård drivs allt oftare i privata vinstutdelande bolag. Det påverkar arbetsvillkoren för de som är anställda och det påverkar de som är beroende av verksamheterna, föräldrar, barn, patienter, anhöriga osv. Kort sagt, det påverkar oss alla för vi kommer förr eller senare vara i behov av sjukvård och äldreomsorg. Och vi kommer vara beroende av att skolan fungerar så att de som ska ta hand om oss får en bra utbildning.

Läs mer

Vänsterpartiet i Örebro län har genomfört sin Årskonferens

Partidistriktets Årskonferens

Vänsterpartister från hela Örebro län trotsade det vackra vintervädret och  samlades under helgen 19-20 februari i Hallsberg för att hålla distriktsårskonferens.  Särskilt inbjuden gäst från partistyrelsen var Vänsterpartiets partisekreterare Anki Ahlsten.

Konferensen präglades av stor enighet och konstruktiva diskussioner. Gjorda planer och berättelser godkändes av mötet.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar och diskussion om regional- och landstingspolitiska frågor antog konferensen två uttalanden som bifogas i fulltext.

Valda till distriktsstyrelsen:

Läs mer

Vänsterpartiet KU-anmäler Reinfeldts användning av regeringens hemsida

Mia Sydow Mölleby (v) Riksdagsledmot, Örebro län

Pressmeddelande från Vänsterpartiet

Statsminister Fredrik Reinfeldt har kritiserats hårt efter en DN-intervju där han enligt tidningen ska ha sagt att hyresrätter inte är lämpliga i Stockholms innerstad. Igår publicerade regeringens hemsida en artikel där man menar att intervjun gett en felaktig bild av Reinfeldts åsikter. Vänsterpartiet KU-anmäler nu agerandet.

– När hemsidan används på detta sätt så står det klart att Reinfeldt såsom företrädare för regeringen läxar upp en dagstidning. Detta tycker jag är klart olämpligt och oerhört tveksamt ur grundlagssynvinkel, säger Sydow Mölleby, Vänsterpartiets ledamot i KU.

I artikeln på hemsidan gör man korrigeringar av vad man anser vara felaktigt i DN-intervjun. Men man citerar de delar av artikeln som man tycker bättre om.

– Förutom att regeringen som myndighet agerar olämpligt gentemot en enskild tidning så måste det också vara mycket tydligt att regeringens hemsida inte är någon propagandamegafon.

För mer information:
Mia Sydow Mölleby, 070-633 71 89

Rekommenderar Expressens artikel angående Vänsterpartiets KU-anmälan

Ta barnfattidgom på allvar

Mia Sydow Mölleby, Riksdagsledamot från Örebro län

Mias krönika till Karlskoga Kuriren

Förra veckan presenterade Rädda Barnen sin rapport om barnfattigdom. Den visade att antalet fattiga barn i Sverige ökat mellan 2007 och 2008 och det känns ju inte särskilt förvånande med tanke på att klyftorna i hela samhället har ökat. Fattiga föräldrar har fattiga barn.
Däremot var det en del reaktioner på rapporten som förvånade mig. Istället för att reagera på situationen för barnen har flera borgerliga skribenter förfasat sig över ordvalet i Rädda Barnens pressmeddelande. I DN påtalade man att det var en så liten ökning, bara 0,6% eller ca 10 000 barn och att det inte handlar om att man saknar mat på bordet.

Totalt sett är det ca 220 000 fattiga barn i Sverige, otroligt många tycker jag. Det är sant att det inte handlar om barn som svälter, men det handlar om barn som har det svårt och oförståelsen för dessa barns villkor verkar utbredd. Inte bara bland skribenter utan också alldeles för ofta i skolans värld.

Barn förväntas göra hemuppgifter på datorn och skicka till skolan via Internet. Den här vintern har många skolor varit ute och åkt skidor och skridskor med barnen och alla förväntas ha egen utrustning. Barnen samlar in till en klassresa till Liseberg och alla förväntas ha med sig egna fickpengar.
Det finns alltför många barn som inte har tillgång till dator, som inte kan följa med på friluftsdagen i skidspåret och som väljer att inte åka med på klassresan eftersom det inte finns pengar hemma.
För Kalle och Emma som inte kan följa med på klassresan är det ingen tröst att det är fattigare på andra platser.

Läs mer

Skriv på uppropet mot vargjakt!

Protesterar mot licensjakt på varg

Licensjakt är inte ett sätt att vare sig lösa acceptansen för vargar eller för att bevara dess fortbestånd.

Miljö- och djurorganisationerna protesterar och menar att jakten hotar vargstammens fortlevnad. EU:s miljökommissionär säger att jakten troligtvis är olaglig och hotar med att dra Sverige inför rätta. Men regeringen slår dövörat till. Det är dags att alla vi som värnar en livskraftig vargstam i Sverige höjer våra röster ytterligare. Skriv på uppropet mot vargjakten du med!

Klicka här för att komma till uppropet

Stå upp för öppenhet och tolerans!

Med anledning av lördagens attentat i centrala Stockholm uppmanar Vänsterpartiet partiledare Lars Ohly alla vänner av demokrati och mänskliga rättigheter att stå upp för öppenhet och tolerans.

Stå upp för öppenhet och tolerans!

– Idag är det viktigt att ta avstånd från våld och alla typer av terrorism. Att begå brott som riskerar att drabba människor blint är fegt och sådan kriminalitet måste bekämpas, säger Lars Ohly i en kommentar till sprängningen i Stockholm på lördagen.

– Samtidigt som vi blir rädda för vad denna typ av brottslighet kan innebära måste vi uppmärksamma och bekämpa de krafter som försöker använda detta attentat för sina egna mörka syften. Rasisterna spelar på den rädsla som sprider sig för att skuldbelägga hundratusentals människor i vårt land. Låter vi rädslan och hatet segra är det en förlust för demokratin och en seger för all de krafter som bekämpar det öppna samhället. Vi har alla ett ansvar att så inte sker, säger Lars Ohly.

– Därför är det nu viktigt att vi behåller lugnet, håller ihop mot dem som vill splittra oss och värnar demokrati och öppenhet, avslutar Lars Ohly.

Därför vill vi inte ha krig

Ett krig som Sverige deltar i. Ett krig som kostar svenska människoliv, såväl som afghanska civila offer.

Solidariteten med världens folk och kampen för fred och mänskliga rättigheter är en av de viktigaste frågorna för Vänsterpartiet. Vårt arbete för en generös flyktingpolitik, mot krig och ockupation och för en rättvis värld är en grundbult i Vänsterpartiets politik.

Vi har i det rödgröna samarbetet drivit dessa frågor starkt, och också varit nöjda över att ha fått till stånd överenskommelser om utrikes- och flyktingpolitik som skulle ha gett Sverige en tätposition i världen när det gäller arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Men vi vann inte valet. Och långt bort från politiska spelteorier, diskussioner om taktik och hur man vinner flest storstadsväljare, så pågår fortfarande ett krig. Ett krig som Sverige deltar i. Ett krig som kostar svenska människoliv, såväl som afghanska civila offer.

Läs mer

Valet en besvikelse – men många nya medlemmar

.

Valresultatet blev en stor besvikelse. De rödgröna lyckades inte alls, utan backade totalt sett. Vi lyckades inte hejda Reinfeldts jakt på sjuka och arbetslösa. Alliansen gick framåt och SD kom in, både i riksdagen och här i kommunfullmäktige.

Samtidigt verkar det som om många fått nog av högerpolitiken. Det senaste dygnet har vänsterpartiet fått mängder av nya medlemmar. Reinfeldt och SD var droppen, det verkar som om många vill ta upp kampen mot högervridningen.

Bli medlem du också! Fyll i formuläret här.

bli_medlem4-262x103

Arkiv

Webbsidan sköts av Jihad Menhem

Webbsidan sköts av Jihad Menhem