Regiongruppen

 

Jihad Menhem

Örebro län valkrets Örebro/Lekeberg

JihadMenhem

 

Uppdrag: Regionråd – gruppledare ; Regionfullmäktige – ledamot ; Regionstyrelsen – vice ordförande ; Fokusberedning för Folkhälsa – ordförande ; Ekonomi, service- och ägarutskott – ersättare ; Regionstyrelsens planerings- och organisationskommitté – ledamot ; Regionalt samverkansråd – ledamot. Specifika samverkansrådet för folkhälsa, social välfärd och vård – ordförande

Epost: [email protected]

Tele: 070-594 71 89, 019-602 71 89

—————————————————————————————————————————–

 

Maria Nyberg

Örebro län västra valkretsen

 

Uppdrag: Regionfullmäktige – ledamot ; Regionstyrelsen – ersättare ; Fokusberedning för somatisk och psykiatrisk specialistvård samt högspecialiserad vård – vice ordförande ; Personalutskott – vice ordförande ; Gemensam nämnd för företagshälsa och tolkförmedling – ledamot ; Samverkansnämnden – ersättare.

Epost: [email protected]

Tele: 070-527 25 72

—————————————————————————————————————————–

 

Kenneth Lantz

Örebro län södra valkretsen

 

Uppdrag: Regionfullmäktige – ledamot ; Regionstyrelsen – ersättare ; Nämnden för regional tillväxt – vice ordförande ; Nämnden för Samhällsbyggnad – ersättare ; Valberedning regionfullmäktige – ersättare ; Styrelsen för Länstrafiken i Örebro AB – ledamot

Epost: [email protected]

Tele: 070-335 84 91

—————————————————————————————————————————–

 

Karin Poppius

Örebro län norra valkrtsen

katarina

 

Uppdrag: Regionfullmäktige – ledamot ; Fokusberedning för habilitering, hjälpmedel och folktandvård – vice ordförande ; Valberedning regionfullmäktige – ledamot ; Folkhälsoberedningen – ersättare

Epost: [email protected]

Tele: 070-221 61 21

 

—————————————————————————————————————————–

 

Jeanette Rapp

Örebro län valkrets Örebro/Lekeberg

 

Uppdrag: Regionfullmäktige – ledamot ;

Epost:

Tele:

 

—————————————————————————————————————————–

 

Katarina Raneborn

Örebro län södra valkrtsen

katarina

 

Uppdrag: Regionfullmäktige – ersättare ; Nämnden för Samhällsbyggnad – ledamot ; Fokusnämnd för miljö- och klimatfrågor – ledamot

Epost: [email protected]

Tele: 070-699 09 00

 

—————————————————————————————————————————–

 

Staffan Göransson

Örebro län södra valkretsen

klasse2

 

Uppdrag: Regionfullmäktige – ersättare ; Fokusberedning för somatisk och psykiatrisk specialistvård samt högspecialiserad vård – ersättare ; Demokratiberedningen – ersättare ; Styrelsen för stiftelsen Bergslagsgårdar – ersättare ; Parlamentarisk styrgrupp gränslöst samarbete, samarbetsprojekt mellan Örebro region och Örebro kommun – ledamot

Epost: [email protected]

Tele: 070-697 47 51

 

—————————————————————————————————————————–

 

Mia Sydow Mölleby

Örebro län södra valkretsen

 

 

Uppdrag: Regionfullmäktige – Ersättare

 

Epost: [email protected]

Tele: 070-633 71 89

 

—————————————————————————————————————————–

 

Margareta Carlsson

Örebro län valkrets Örebro/Lekeberg

MargaretaCarlsson

 

Uppdrag: Regionfullmäktige – ersättare ; Patientnämnden – ordinarie ; Styrelsen för Länsmusiken i Örebro AB – ersättare

 

Epost: [email protected]

Tele: 070-394 36 58

 

—————————————————————————————————————————–

 

Jessica Carlqvist

Örebro län valkrets Örebro/Lekeberg

 

Uppdrag: Regionfullmäktige – ersättare ; Patientnämnden – ersättare ; Fokusnämnd för kultur, bildning och ideell sektor – ersättare.

 

Epost: [email protected]

Tele: 073-325 63 86

 

—————————————————————————————————————————–

 

Gunnel Lindblom

Örebro län valkrets Örebro/Lekeberg

 

Uppdrag: Regionfullmäktige – ersättare ; Etikrådet – ledamot

 

Epost: [email protected]

Tele: 073-680 84 20

 

—————————————————————————————————————————–

 

Anita Bolin Neuman

Örebro län västra valkretsen

anita

 

Uppdrag: Regionfullmäktige – ersättare ;

 

Epost: [email protected]

Tele: 070-370 28 65

 

—————————————————————————————————————————–

 

Ingvar Eriksson

Örebro län västra valkretsen

 

Uppdrag: Regionfullmäktige – ersättare ; Fokusnämnd för miljö- och klimatfrågor – ersättare ;

Epost: [email protected]

Tele: 070-084 75 26

 

—————————————————————————————————————————–

 

Ireen von Wachenfeldt

Örebro län västra valkretsen

 

Uppdrag: Regionfullmäktige – ersättare ; Demokratiberedningen – vice ordförande ; Folkhälsoberedningen – ersättare ;

Epost: [email protected]

Tele:070-569 87 93

 

—————————————————————————————————————————–

 

Therese Hoikkala

Örebro län norra valkretsen

 

Uppdrag: Regionfullmäktige – ersättare ; Fokusberedning för närsjukvård – ledamot

 

Epost: [email protected]

Tele: 073-535 41 88

 

—————————————————————————————————————————–

 

Stefan Backius

Örebro län norra valkretsen

 

Uppdrag: Regionfullmäktige – ersättare ; Fokusnämnd för kultur, bildning och ideell sektor – ledamot ; Styrelsen för Värmlands- och Örebro läns skogsskola – ersättare

Epost: [email protected]

Tele: 070-314 86 37

 

—————————————————————————————————————————–

 

Christer Lindström

Örebro län norra valkretsen

 

Uppdrag: Regionfullmäktige – ersättare

 

Epost: [email protected]

Tele: 070-552 31 03

 

—————————————————————————————————————————–

 

Rune Karlsson

rune

 

Uppdrag: Fokusberedning för klinisk forskning och utbildning – ledamot ; Stiftelsen Örebro läns museum, styrelsen – ersättare

Epost: [email protected]

Tele: 070-738 34 54

 

————————————————————————————————————————-

 

Camilla Andersson Larsson

rune

 

Uppdrag: Nämnden för regional tillväxt – ersättare

 

Epost: [email protected]

Tele: 073-771 08 44

 

————————————————————————————————————————-

 

Christina Hermansson Plaçon

rune

 

Uppdrag: Fokusberedning för närsjukvård – ersättare

 

Epost: [email protected]

Tele: 072-718 03 27

 

————————————————————————————————————————-

 

Gordana Sutic

rune

 

Uppdrag: Revisor – ledamot

 

Epost: [email protected]

Tele: 072-887 80 90

 

————————————————————————————————————————-

 

Henric Elgstrand

rune

 

Uppdrag: Styrelsen för Länsgården Fastigheter AB – ledamot

 

Epost: [email protected]

Tele:

————————————————————————————————————————-

 

Johanna Kroon

rune

 

Uppdrag: Styrelsen för Länsteatern i Örebro AB – ledamot

 

Epost: [email protected]

Tele: 076-047 12 29

————————————————————————————————————————-

 

Gun Forsström

GunF

 

Uppdrag: Vilt- och naturvårdskommittén – ledamot

Epost: [email protected]

Tele: 070-687 77 35

 

—————————————————————————————————————————–

 

Klas-Göran Vilgren

Örebro län södra valkretsen

klasse2

 

Uppdrag: Rådet för funktionshinder – ledamot

Epost: [email protected]

Tele: 070-534 65 98

 

—————————————————————————————————————————–

 

Ulla Andersson

 

Uppdrag: Pensionärsrådet – ledamot

 

Epost:

Tele:

 

—————————————————————————————————————————–

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

bli_medlem4-262x103
Arkiv
Webbsidan sköts av Jihad Menhem
Webbsidan sköts av Jihad Menhem