Nej till NATO!

Kenneth Lantz (V) Örebro län i en ledare ETC Örebro

Kenneth Lantz

Den just nu pågående Aurora-övningen för svensk militär är en konsekvens av det nya värdlandsavtalet med NATO. Tidigare har NATO-styrkor övat i Norrbotten, nu befäster det nya värdlandsavtalet samarbete och militära övningar med NATO-trupp.

Värdlandsavtalet minskar trovärdigheten i vår militära alliansfrihet och ger inga som helst garantier för ökad militär säkerhet för Sverige. Den pågående Aurora 17 har sin motsvarighet i Zapad 17, som Ryssland genomför tillsammans med Vitryssland under samma tid. Östersjön är centrum för båda övningarna. Risken är då stor för farliga incidenter. Speciellt med tanke på hur det uppfattas i omgivningen med NATO-styrkor på svenskt territorium.

Det är inte i Svenskt intresse, att ytterligare bidra till ökade spänningar i Östersjö-området. Framför allt kan Sveriges alliansfrihet kraftigt ifrågasättas. Värdlandsavtalet urholkar vår alliansfrihet och är ett första steg till fullvärdigt medlemskap i NATO. Riv upp värdlandsavtalet och lämna även NATO-samarbetet Partnership for Peace.

Sveriges historiska tradition av miIitär alliansfrihet förpliktigar till att spela rollen som fredsbevarande kraft. Utifrån det ska Sverige bidra till att öka FN:s möjligheter att agera fredsfrämjande, även militärt i omvärlden om så behövs. På folkrättslig grund eller på FN:s uppdrag ska fredskapande, fredsbevarande och fredsfrämjande insatser ske. Tyvärr ökar militäriseringen av EU genom samarbetet mellan EU och kärnvapenalliansen NATO. Detta är en utveckling som Sverige inte ska vara en del av. Sverige ska tydligt prioritera deltagande i FN-ledda internationella insatser.

Sverige har en god tradition av och stora kunskaper om fredsarbete och vi ska fortsätta vara en stark röst i det globala fredsarbetet. Den spända relationen mellan Ryssland och NATO riskerar att bidra till en ökad militär upprustning med terrorbalans som följd. Sverige ska arbeta för en global nedrustning både i EU och i FN. Det arbetet handlar om nedrustning i allmänhet och kärnvapenavrustning i synnerhet. Målet ska vara att uppnå avspänning och nedrustning på lång sikt.

EU är inte konsekvent i sin hållning till kärnvapen. Samtidigt som man lyfter fram icke-spridningsavtalet, så tycker man inte det är problematiskt att Storbritannien och Frankrike har utvecklat kärnvapen. Förutom det har både USA och Ryssland kärnvapen utplacerade i flera europeiska länder. Kärnvapenplacering i Sverige vid ett medlemskap i NATO, är ett troligt scenario utifrån Sveriges – läs Gotlands – strategiska läge i Östersjön.

Utifrån detta är jag varken ”Putin-vän” eller fientlig till svenskt försvar. Jag är övertygad om att en trovärdig svensk alliansfrihet kräver ett svenskt försvar med stark folklig förankring. Där målsättningen är att upprätta kontroll över svenskt territorium, möta olika säkerhetshot och bidra till internationella insatser för att värna fred och säkerhet. Vi skall ha ett territoriellt försvar och vi ska ha ett totalförsvar. Därför säger jag nej till NATO!

Kenneth Lantz (V) ordförande Vänsterpartiet Örebro län

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

bli_medlem4-262x103
Arkiv
Webbsidan sköts av Jihad Menhem
Webbsidan sköts av Jihad Menhem