Sverige behöver en rödgrön klimatomställning!

Kenneth Lantz (V) Örebro län i en ledare ETC Örebro

Kenneth Lantz

Under sommar har torka och låga grundvattennivåer kulminerat i Örebro län, men i andra delar fick man för mycket vatten. I stora delar av Sverige har vi aldrig haft så låga nivåer någonsin. Vattenbristen är en effekt av att klimatförändringarna riskerar att öka både vattenbrist och översvämningar.

Klimatanpassning kan inte bara handla om ”fiffiga ingenjörslösningar” – det måste också handla om att lyfta blicken, skriver Pär Holmgren i Dagens Samhälle. Vi behöver nu på allvar fundera över vilket samhälle vi ska bygga för att möta framtiden, fortsätter han.

Jag håller med. Vi behöver bygga ett samhälle där den ekonomiska politiken anpassas till de ramar som ekosystem och klimatet ställer upp. Därför måste det gröna perspektivet förenas med det röda för att det ska skapa en framgångsrik klimatomställning. Inom området förnyelsebar energi, hållbara bostäder och gröna transporter krävs ökade investeringar. För att minska utsläppen krävs att skatter och lagstiftning stimulerar de hållbara alternativen. Resultatet blir ett mer hållbart samhälle och nya gröna jobb.

Samtidigt krävs att detta kombineras med en politik för rättvisa och jämlikhet eftersom det hänger ihop. På vilket sätt då, kan man undra? Jo, de största utsläppen orsakas av höginkomsttagarna, generellt orsakar män högre utsläpp än kvinnor. Det är också så att det största ansvaret för klimatkrisen har de rika länderna som måste göra kraftiga förändringar. De behöver också hjälpa de fattiga länderna ekonomiskt för att kunna ställa om till ett mer hållbart samhälle. För att minska utsläppen på hemmaplan behöver Sverige anta ambitiösare klimatmål och inte köpa utsläppsrätter.

Omställningen måste ha ett tydligt rättviseperspektiv och förena det gröna perspektivet med det röda för att vinna folkligt stöd. För att en kraftigt minskad total resursanvändning ska kunna kombineras med en högre materiell standard för alla, då menar jag både globalt och i Sverige, krävs en jämlikare fördelning av resurser.
En utbyggd välfärd ökar jämlikheten, såväl mellan samhällsklasser som mellan kvinnor och män, därför måste den offentliga konsumtionens andel av ekonomin öka. Den offentliga konsumtionen har också lägre miljöpåverkan än den privata konsumtionen.

Många tror på att marknaden ska lösa miljö- och klimatproblemen, så kommer inte att ske. För att reglera marknaden krävs folklig mobilisering, som genom politisk makt fattar besluten.
För en framgångsrik omställning till ett hållbart samhälle krävs att den rödgröna omställningen prioriterar jämlikhet, jämställdhet, solidaritet, organisering och demokrati som rättesnören.
Lyft Sverige till att vara ett föregångsland i klimatomställningen.

Kenneth Lantz (V) ordförande Vänsterpartiet Örebro län

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

KALENDARIUM
  1. DS-möte

    oktober 28 @ 10:00 - 14:00
  2. VU-möte

    november 8 @ 17:00 - 20:00
  3. DS-möte

    november 25 @ 10:00 - 14:00
bli_medlem4-262x103
Arkiv
Webbsidan sköts av Jihad Menhem
Webbsidan sköts av Jihad Menhem