God hälsa är en förutsättning för ett fritt liv

Jihad Menhem (V) Regionråd Örebro län i en debattartikel, Karlskoga Tidnning

Jihad VEn god hälsa ger människor förutsättning att leva ett fritt och oberoende liv, och en jämlik och jämställd hälsa är också en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling i stort. I Region Örebro län arbetar vi målmedvetet för att minska den ojämlika hälsan och öka den generella hälsan genom att utgå från jämlikhet och jämställdhet i beslutsfattande.

Trots en god generell folkhälsa i Örebro län, så fortsätter de sociala och könsmässigt betingade hälsoklyftorna vara stora och tydliga. Detta beror såväl på skillnader i levnadsvillkor samt på strukturella faktorer, d.v.s. sociala och ekonomiska villkor. Så våra hälsotillstånd påverkas inte bara av individuella levnadsvanor utan också av samhälleliga faktorer såsom möjligheten till utbildning, sysselsättning, social delaktighet och tillgång till hälso- och sjukvård.

Några tydliga exempel är skillnaden i upplevd hälsa mellan personer med kort respektive lång utbildning och personer med funktionsnedsättningar med icke funktionsnedsatta, även andra faktorer som t.ex. etnicitet och sexuell läggning spelar en stor roll i upplevd hälsa. Men den allra största ohälsan finns bland dem som slagits ut helt från arbetsmarknaden.

Arbetet med att främja hälsa och levnadsvillkor hos länets befolkning kommer i fortsättningen att intensifieras, därför upprättar Region Örebro län nu en kommission för jämlik och jämställd hälsa som kommer att jobba långsiktigt för att identifiera de oacceptabla förhållanden som leder fram till skillnader i befolkningens hälsa samt bidra med kunskap och vägledning för att minska ojämlikheten i hälsa hos befolkningen i Örebro län. Kommissionen kommer att ha en bred sammansättning och bestå av förtroendevalda, forskare, representanter från vården och näringslivet.

Jämlik och jämställd vård och hälsa för alla är ett av de viktigaste målen vi har i Region Örebro län. Det handlar om att motverka de negativa hälsoeffekterna av samhällets utveckling och ta vara på de positiva

Jihad Menhem (V) Ordförande i Region Örebro läns nya kommission.

3 kommentarer till God hälsa är en förutsättning för ett fritt liv

  • Hej!

    Va bra att du sitter dær du finns, jag har alltid tyckt att det ær många saker man borde ændra på…sjælvklart ska sjukvården ska vara jæmlik så gott det går, inte bara før de som har pengar…då blir sjukvården inte lika rættvisst som de som inte har lika bra stællt som de feta arslen med sina tjocka plånbøcker och vissa borgarpolitiker snålar till med besparingar. Va i helskotta ska de va bra før? Varfør kan man inte høja før de som inte har samma levnadsnivå ær en gåta før mig, de e folk med pengar som kan få det de vill ha, nåvæl..de e nog før att behålla samhællslass endast før de som har pengar, man kan vara rik utan att vara ett kræk om man bara tjoar till att det ær ok att vara jæmlik ….. Skulle vara kul att få træffas. Ps, du vet sækert att min mor bor dæruppe dær du bor…det ær alltid varit fint att få træffas i alla lægen.
    Vænlig hælsning Ove

  • det var meningen att det ska gå till Menhem i privat email.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

bli_medlem4-262x103
Arkiv
Webbsidan sköts av Jihad Menhem
Webbsidan sköts av Jihad Menhem