Uttalande

Stöd hamnarbetarnas kamp!

Låt inte EU bestämma vår regionala utveckling

Uttalande från Vänsterpartiets distriktsårsmöte i Hallsberg 2014-02-22/23

avvarPå anmodan av EU har den svenska regeringen tagit fram ett färdigt förslag om att fem kommuner i Örebro län inte längre ska ingå i stödområde B. Ett av två definierade områden som har rätt till regionalt företagsstöd. Innebörden av detta blir att företag som vill expandera eller etablera sig i Laxå, Degerfors, Karlskoga, Hällefors eller Ljusnarsberg inte längre kan få de investeringsbidrag som man hittills haft möjlighet att söka.

Pengarna som finansierar stödområde B ingår inte i EU:s budget, utan tas från Sveriges nationella budget. EU har ändå synpunkter och vill att våra kommuner inte längre ska räknas till stödområde B. Regeringen tänker av allt att döma gå åt det håll EU pekar.

Investeringsstödet till stödområde B har varit mycket viktigt för berörda kommuner. Företag har kunnat expandera eller etablera sig utan att kommunerna behövt bygga nya industrilokaler. Stödet har också gjort det lättare för företagen att få banklån.

De  kommuner i Örebro län som nu föreslås utgå från stödområde B tillhör de som drabbats allra hårdast i landet av industrinedläggningar och befolkningsminskning den senaste 30 åren. Kommunerna Laxå , Hällefors och Ljusnarsberg har minskat befolkningen med över 30 procent. Karlskoga har minskat med över 10 000 invånare och Degerfors invånarantal har minskat med en fjärdedel. Att i det läget ta bort investeringsstödet från dessa kommuner är helt ologiskt och en smärre katastrof för kommunerna i fråga. Detta fördjupar ytterligare den geografiska orättvisan.

Vänsterpartiet Örebro läns årskonferens i Hallsberg den 23 februari uppmanar regeringen att stå emot EU:s påtryckningar och bevara stödområde B.

Vänsterpartiet i Örebro län

Vänsterpartiet Värnar Välfärden

 Årskonferensens uttalande

Årskonferensens uttalande

 Idag är det svårt för många att få jobb. Att driva en politik som syftar till arbete åt alla är avgörande för att minska arbetslösheten. Satsningar på jobb inom offentlig sektor och infrastruktur är klokt om man vill ha fler arbetstillfällen, istället har regeringen sänkt skatterna med 100 miljarder. Mest för dem som redan har mycket. Nu är skillnaden mellan de som har jobb och de som inte har, mellan de som är friska och de som inte är det, större. Det är verkligen bättre att vara rik och frisk än fattig och sjuk! 

Vänsterpartiet vill sätta stopp för uppsägningar i kommuner och landsting. Det behövs fler händer inom vård, skola och omsorg, inte färre. Kommuner och landsting kan dessutom spela en avgörande roll för att vända krisen. Vänsterpartiet har i sin statsbudget satsat för att skapa direkta jobb i välfärds och byggsektorn. I Örebro län skulle det ge cirka 2100 personer arbete. Regeringen pratar om arbetslinjen och att människor inte ska leva på bidrag, men då måste det finnas arbeten att söka!

Läs mer

Värna välfärden i hela landet

Valkonferensens uttalande

Värna välfärden i hela landet


När kommuner, ex Laxå höjer kommunalskatten för att begränsa nedskärningarna, så är det ett sätt att solidariskt värna välfärden. Inte bara Laxå har ett tufft ekonomiskt läge i länet. Både länet och landet håller på att bli alltmer splittrat genom att de ekonomiska skillnaderna ökar. Detta är en del av högerpolitikens effekter.

Högerpolitiken klyver Sverige. Massarbetslöshet, ökade klyftor och skenande budgetunderskott är vardagsmat.

Vänsterpartiet vill ha ett skatteutjämningssystem som tillvaratar kommunernas olika förutsättningar. Behovet av ett effektivt system som utjämnar skillnaderna mellan kommuner respektive landsting är stort.  Fortsatt frysta statsbidrag och ett skatteutjämningssystem som gynnar kommuner med de högsta inkomsterna är regeringens svar.Andra exempel på Stockholmsperspektivet är besluten kring Citybanan, där länet och dess kommuner skall vara med och bygga ut främst pendeltågstrafiken i Stockholm. Och nu kommer nästa infrastruktursatsning – höghastighetsbanan Stockholm – Jönköping – Göteborg resp. Malmö.Vänsterpartiet tycker att infrastruktursatsningar är bra och nödvändiga. Satsningar på höghastighetståg får dock inte ske på bekostnad av övrigt järnvägsnät. I Vänsterpartiets alternativa statsbudget satsas därför mer pengar på järnvägstrafiken.  Då kan vi utveckla det klimatsmarta resandet i hela landet!Vi måste bryta Stockholmsperspektivet i beslutsfattandet för att värna välfärden i hela landet.    

Vänsterpartiet i Örebro län

Valkonferensen i Degerfors 2009-11-28

bli_medlem4-262x103
Arkiv