Pressmeddelande

Stå upp för öppenhet och tolerans!

Med anledning av lördagens attentat i centrala Stockholm uppmanar Vänsterpartiet partiledare Lars Ohly alla vänner av demokrati och mänskliga rättigheter att stå upp för öppenhet och tolerans.

Stå upp för öppenhet och tolerans!

– Idag är det viktigt att ta avstånd från våld och alla typer av terrorism. Att begå brott som riskerar att drabba människor blint är fegt och sådan kriminalitet måste bekämpas, säger Lars Ohly i en kommentar till sprängningen i Stockholm på lördagen.

– Samtidigt som vi blir rädda för vad denna typ av brottslighet kan innebära måste vi uppmärksamma och bekämpa de krafter som försöker använda detta attentat för sina egna mörka syften. Rasisterna spelar på den rädsla som sprider sig för att skuldbelägga hundratusentals människor i vårt land. Låter vi rädslan och hatet segra är det en förlust för demokratin och en seger för all de krafter som bekämpar det öppna samhället. Vi har alla ett ansvar att så inte sker, säger Lars Ohly.

– Därför är det nu viktigt att vi behåller lugnet, håller ihop mot dem som vill splittra oss och värnar demokrati och öppenhet, avslutar Lars Ohly.

Därför vill vi inte ha krig

Ett krig som Sverige deltar i. Ett krig som kostar svenska människoliv, såväl som afghanska civila offer.

Solidariteten med världens folk och kampen för fred och mänskliga rättigheter är en av de viktigaste frågorna för Vänsterpartiet. Vårt arbete för en generös flyktingpolitik, mot krig och ockupation och för en rättvis värld är en grundbult i Vänsterpartiets politik.

Vi har i det rödgröna samarbetet drivit dessa frågor starkt, och också varit nöjda över att ha fått till stånd överenskommelser om utrikes- och flyktingpolitik som skulle ha gett Sverige en tätposition i världen när det gäller arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Men vi vann inte valet. Och långt bort från politiska spelteorier, diskussioner om taktik och hur man vinner flest storstadsväljare, så pågår fortfarande ett krig. Ett krig som Sverige deltar i. Ett krig som kostar svenska människoliv, såväl som afghanska civila offer.

Läs mer

Valet en besvikelse – men många nya medlemmar

.

Valresultatet blev en stor besvikelse. De rödgröna lyckades inte alls, utan backade totalt sett. Vi lyckades inte hejda Reinfeldts jakt på sjuka och arbetslösa. Alliansen gick framåt och SD kom in, både i riksdagen och här i kommunfullmäktige.

Samtidigt verkar det som om många fått nog av högerpolitiken. Det senaste dygnet har vänsterpartiet fått mängder av nya medlemmar. Reinfeldt och SD var droppen, det verkar som om många vill ta upp kampen mot högervridningen.

Bli medlem du också! Fyll i formuläret här.

Bra vård för alla – låter det som en saga?

Hälsa är en mänsklig rättighet– ingen handelsvara!

Vi vill ha en bra vård som alla ska ha tillgång till. Oavsett om du är gammal, ung, rik, fattig eller flykting. Till och med om du är en sagofigur.

För att nå dit behöver vården behöver mer resurser. Statusen på arbete inom vården måste förbättras genom högre löner, bättre arbetsvillkor och möjlighet att styra sina arbetstider. Framförallt inom de kvinnodominerade yrkena.

Vi menar att en konkurrensutsättning av tjänster kan bli negativ för sjukvården. I praktiken handlar det ofta om att skära ned på personalen och att pressa löner.

Exemplen från andra länder avskräcker. USA har många privata vårdgivare. De har också mycket högre sjukvårdskostnader, men ändå har de inte en bättre vård. Ökad konkurrens riskerar också att öppna för privata sjukförsäkringar och då är det i första hand plånboken och inte behoven som styr.

Istället är det bättre med samarbete än konkurrens inom vård och omsorg. Utveckla den offentliga sektorn, öka demokratin, korta beslutsvägarna och ge patienter och personal mer inflytande.

Hu vill du ha i framtiden? Ladda ner V landstingsprogrammet 2011 – 2014

Du kan läsa mer om vad vi tycker om vården här.


Ingen bröllopsgåva till kronprinsessan tycker Vänsterpartiet

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i Örebro län

.

Landstingsstyrelsen har idag på sitt extra sammanträde beslutat om en gästprofessur vid Örebro Universitet som bröllopsgåva till Kronprinsessan och Daniel Westling. Vänsterpartiet har reserverat sig mot beslutet eftersom vi inte anser att det är landstingets uppgift att dela ut bröllopsgåvor till enskilda par.

En gästprofessur för att utveckla det pedagogiska arbetet med den nya läkarutbildningen kan säkert vara väldigt bra och bör i så fall inrättas ändå. Länet har tidigare gjort stora satsningar på professurer och kan göra det igen. Det ska då inte kopplas till bröllopsgåva till enskilda.

Läs reservationen här

För ytterligare kommentarer kontakta:

Mia Sydow Mölleby, 070-633 71 89

Vänsterpartiet fördömer Israels agerande!

Pressmeddelande från Vänsterpartiet

Vi har på morgonen nåtts av uppgifter om att det fredliga solidaritetsprojektet Ship to Gaza bordats och mötts med grovt våld av Israel på internationellt vatten. Uppgifter finns om både skadade och dödade bland aktivisterna.

– Jag känner sorg och bestörtning över Israels agerande. Man krossar fredlig och folklig solidaritet med det grövsta av våld, säger Hans Linde, utrikespolitisk talesperson (V). Israels regering skriver med blod in sig i historieböckerna som en av vår tids värsta förbrytarregimer, de kan inte kallas för något annat än ”satans mördare”!

Vänsterpartiet kräver nu att den svenska regeringen agerar.

– Israels agerande är ett tydligt brott mot folkrätten, Carl Bildt måste nu fördöma detta grova övergrepp, kräva att aktivisterna släpps och att man inleder förundersökning mot de ansvariga, säger Hans Linde.

För mer information:

Hans Linde Riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson (V) 0702-900740

Läs även Jonas Sjöstedts blogg – Har Israel mördat fredsaktivister på Ship to Gaza?

Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor

Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor

– Sverige ska tillbaka till överskott och starka offentliga finanser. Sveriges konkurrenskraft måste stärkas, vi föreslår omfattande satsningar på nya jobb, praktik och utbildningsplatser. Bland annat vill vi bygga ut högskolan, förstärka arbetsmarknadsutbildningarna och sänka arbetsgivaravgifterna för småföretag, säger Thomas Östros.

– Vi vill fortsätta ställa om Sverige till ett modernt grönt land, vi föreslår därför omfattande gröna investeringar bland annat infrastruktur och bostäder på sammanlagt 11,6 miljarder kronor. Vi föreslår också skärpta klimatskatter för att miljö- och energimålen ska kunna nås på ett effektivt sätt, säger Mikaela Valtersson.

– Sverige måste bli tryggare och rättvisare. Vi föreslår höjda statsbidrag till kommunerna vilket skapar förutsättningar för höjd kvalitet i bland annat skola och barnomsorg. Vi vill också öka tryggheten och föreslår därför förbättringar i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen, säger Ulla Andersson.

Läs mer

Bygg med oss! Förvalskampanjen drar igång, onsdagen 14 april i Örebro och Karlskoga

Bygg med oss världens bästa välfärd!

Vänsterpartiet startar den landsomfattande kampanjen ”Världens bästa välfärd”. Tanken är att partiföreträdare ska genom bland annat dörrknackning, torgmöten och arbetsplats- och skolbesök lyssna in vad folk anser om framtidens välfärd.

Onsdagen den 14 april kommer Vänsterpartiets nationella turné med partiledaren Lars Ohly till Örebro, Våghustorget och Karlskoga, Bregårdsskolan. Hela dagen samlar Vänsterpartiet in enkätsvar från örebrolänningar om välfärden. Var och en får 140 tecken för att säga vad som är viktigt om välfärden. Man kan lämna sina åsikter i pappersenkät i scenvagnen eller via datorn här:  Svara på vår enkät!

Vid scenvagnen har vi fika och möjligheten att få kontakt med partiledaren Lars Ohly och länets- och kommun politiker.

Lars Ohly kommer bland annat att besöka Bregårdsskolan i Karlskoga, träffa fackliga representanter i Örebro, medverka i Sveriges radio Örebro i programmet ”Rakt på sak”,  knacka dörren i bostadsområdet Baronbackarna.

Schema för besöket:

Läs mer

En del av tågkaoset hade undvikits med Vänsterpartiets satsningar

Bristande underhåll orsak till tågkaoset

Vi rår inte på vädrets makter, men problemen hade varit mindre om vi satsat mer pengar på underhåll av spåren, säger Peter Pedersen, Vänsterpartiets ledamot i riksdagens Trafikutskott med anledning av kaoset inom järnvägssystemet.

Pedersen menar att det viktigaste skälet till förseningarna är bristande underhåll av den järnväg som redan är byggd. Banverket har konstaterat att om tågförseningarna ska minska med 50 procent och godskapaciteten öka med 50 procent, så måste ca 7 miljarder kronor per år läggas på banunderhåll.

Läs mer

bli_medlem4-262x103
Arkiv
Webbsidan sköts av Jihad Menhem
Webbsidan sköts av Jihad Menhem