Pressmeddelande

Vänsterpartiet presenterar sin valplattform för riksdagsvalet

Jonas SjöstedtVi har lösningarna på samhällsproblemen. Det var budskapet när Jonas Sjöstedt idag presenterade partiets valplattform inför riksdagsvalet. Den innehåller förslag på en lång rad områden och i centrum står frågan om vinster i välfärden.

– Det är det här vi går till val på i september. Att bli av med vinstintresset i skolan, vården och äldreomsorgen är vår viktigaste fråga, säger Jonas Sjöstedt.

Valplattformen redogör för förslag som Vänsterpartiet vill genomföra under mandatperioden. Dokumentet innebär att medlemmarna får en god chans att förmedla politiken och väljarna en tidig och tydlig chans att veta vad partiet står för.

– Vi ska se till att välfärden finns till för dem som behöver den, inte som idag när allt mer handlar om jakt på vinster och lönsamhet. Men det finns ingen brist på saker som behöver göras. Mycket av det vi går till val på handlar om jämställdhet, miljö och att vända trenden att allt fler har otrygga anställningar, säger Jonas Sjöstedt.

Ladda hem Vänsterpartiets valplattform för riksdagsvalet 2014 som pdf.dokument

Se presskonferensen här

Vänsterpartiet bildar facklig partiförening i Örebro län

Pressmeddelande från Handelsvänstern Örebro län

För första gången har Örebro län fått en facklig V-förening. Det är Vänsterpartister i Handelsanställdas förbund som bildar en partiförening för att driva Vänsterpartiets frågor.

image– Vi vill att människor ska ha en lön som går att leva på och vi vill arbeta för rätten till heltid. Inga fler delade turer, säger Tomas Hjort, ordförande för nystartade Handelsvänstern Örebro län.

Traditionellt har LO-facken varit förknippade med Socialdemokraterna. Men nu bildar Vänsterpartiet en facklig partiförening i Örebro län. Handelsvänstern Örebro län är också den första fackliga partiföreningen utanför Stockholm.

image
– Frågorna som LO driver är de frågor som Vänsterpartiet driver, så det känns som en självklar utveckling att bilda Handelsvänstern, säger Lisa Nätterdal, kassör vid Handelsvänstern Örebro län.

Handelsvänstern Örebro län riktar sig till alla Handelsmedlemmar som vill verka för den politik som Vänsterpartiet driver. Lisa Nätterdal arbetar själv vid Handelsanställdas förbund i Örebro och tror att många Handelsmedlemmar vill höra att det finns nyanser i förbundet.

– Många medlemmar delar nog Vänsterpartiets åsikter. Genom Handelsvänstern kan medlemmarna påverka politiken, säger Lisa Nätterdal (V).

Föreningen har sitt årsmöte den 31 mars och välkomnar medlemmar som vill engagera sig i fackliga frågor.

– Vi vill inte ha tysta arbetsplatser. Vi vill att det ska pratas politik och fackliga frågor, säger Tomas Hjort (V).

För ytterligare information:
Handelsvänstern Örebro län

Tomas Hjort, Ordförande 019-601 54 13
Lisa Nätterdal, Kassör 019-611 90 05

Vänsterpartiet i Örebro län har genomfört sin Årskonferens – Ny styrelse utsedd och fokus på regional utveckling

JonasVänsterpartiet Örebro läns årsmöte fokuserade denna gång på länets regionala utveckling och inleddes av partiledare Jonas Sjöstedt.

Under helgen hade Vänsterpartiet Örebro län sitt årsmöte på hotell Stinsen i Hallsberg. På plats fanns 37 ombud från samtliga kommuner i länet som hälsades välkomna av Jonas Sjöstedt själv. Han såg med oro på varslen gällande statliga Infranord, som direkt berör Örebro län.

– Jag har precis nåtts av varslen gällande Infranord. Det är en del av den kortsiktiga borgliga politiken, sa Jonas Sjöstedt under sitt hälsningsanförande.

Han gjorde klart att med Vänsterpartiet i regeringen så blir det en helt annan politik och riktade kritik mot avregleringen av järnvägen och mot vinster i välfärden.

Distriktskonferensen valde också ny styrelse och biföll valberedningens förslag. Sittande ordförande Kenneth Lantz från Laxå fick förnyat förtroende.

– Vi har goda förutsättningar till att flytta fram partiets positioner och vi har vind i seglen. Jag ser fram emot att leda distriktet in i valrörelsen, säger Kenneth Lantz, ordförande för Vänsterpartiet Örebro län.

Årskonferensen ansåg också att den regionala utvecklingen i länet är fortsatt viktig och ställde sig mycket kritisk till hur EU vill styra de regionala stödområdena i Sverige.

– Att företag har kunnat få detta ekonomiska stöd har varit helt avgörande för att vissa företag ska kunna etablera sig och växa inom våra kommuner. Det vore förödande om det drogs in, säger Kenneth Lantz (V).

I Örebro län räknas kommunerna Laxå, Hällefors, Ljusnarsberg, Karlskoga och Degerfors till så kallat stödområde B, som innebär att företag har möjlighet att ansöka om särskilt företagsstöd för att etablera sig i dessa kommuner. Något nu EU har föreslagit ska bort. Distriktsårskonferensen antog därför ett särskilt uttalande.

– Vi vill sända en tydlig signal till regeringen. Drar man in investeringsstödet så förvärrar man den geografiska orättvisan ytterligare, säger Kenneth Lantz (V). 

DS 2014 

Valda till distriktsstyrelsen:

Ordförande:
Kenneth Lantz, Laxå

Ordinarie ledamöter kvinnor:
Therese Hoikkala, Nora
Inger Söderberg, Lindesberg
Margareta Karlsson, Lekeberg
Gordana Sutic, Lekeberg
Karin Poppius, Hällefors
Ewa Solborg, Örebro
Maria Nyberg, Karlskoga
Irene von Wachenfeldt, Karlskoga

Ordinarie ledamöter män:
Jihad Menhem, Örebro
Tomas Hjort, Örebro
Rune Karlsson, Askersund
Staffan Göransson, Kumla
Gertowe Thörnros, Degerfors
Stefan Backius, Hällefors

För ytterligare information:
Kenneth Lantz 070-335 84 91, Ordförande, distriktsstyrelsen Vänsterpartiet Örebro län

Vänsterpartiet Örebro län vill förstatliga bankerna

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro

imageStaten borde arbeta för att ta över större del av ägandet i svenska banker. Det är innehållet i en motion som Vänsterpartiet i Degerfors, med stöd av hela Örebrodistriktet, har lämnat till Vänsterpartiets kongress.

– Bankerna är så viktiga i samhället i dag att staten inte kan låta dem gå i konkurs. Skattebetalarna tvingas betala för att rädda bankerna. Då är det också rimligt att de får ett ägarinflytande över bankerna, säger Peter Pedersen, Vänsterpartiet i Degerfors.

Förslaget går ut på att staten gradvis ska ta över ägandet av de banker som hamnar i ekonomisk kris.

– Det handlar inte om att konfiskera alla banker, utan att ta över de banker som inte klarar av att sköta de uppdrag som de har tagit på sig i samhället. I dag använder staten skattepengar till att rädda bankerna, men när krisen är över får skattebetalarna ändå bara en halv procents ränta på sina konton, säger Peter Pedersen.

Vänsterpartiets partistyrelse har avslagit motionen.
– Jag kommer att vara på plats för att försvara förslaget. Vi har lagt en del förslag i Degerfors som kan verka kontroversiella och vi har haft framgång med det. Det borde kunna övertyga kongressen, säger Peter Pedersen.

För mer information kontakta:
Peter Pedersen, 070-885 43 68

Länets riksdags- och landstings/regionfullmäktigevalet 2014 – Mia Sydow Mölleby toppar V:s riksdagslista

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro län

mia och kennethVänsterpartiet Örebro län har genomfört sin valkonferens och fastställt listor till riksdags- och landstings/regionfullmäktigevalet 2014.

Distriktet Örebro län höll sin valkonferens i Degerfors Folkets hus på lördagen 30 november.
– Det var ett möte som präglades av enighet, lugn och ordning, säger distriktsordförande Kenneth Lantz (V).

Riksdagslistan som antogs toppas av Mia Sydow Mölleby, Hallsberg och Kenneth Lantz, Laxå.

– Det känns jätteroligt att få ett sånt förtroende. Det är ett roligt och viktig uppdrag att representera Vänsterpartiet i riksdagen och att jag har ett sånt stöd i länet är jättekul. Det är något som jag jobbat hårt med och det är lättare att göra ett bra jobb när man känner stöd i organisationen, säger Mia Sydow Mölleby (V).

 Valkonf2013

 Till landstings/region-fullmäktige antogs fyra olika listor som toppas av följande personer:

Norra listan
Karin Poppius, Hällefors
Therese Hoikkala, Nora

Södra listan
Kenneth Lantz, Laxå
Katarina Raneborn, Askersund

Västra listan
Maria Nyberg, Karlskoga
Anita Bohlin Neuman, Degerfors

Örebro/Lekebergs lista
Jihad Menhem, Örebro
Jeanette Rapp, Örebro

Samtliga listor som antogs följde valberedningens förslag.

Kontaktpersoner:
Mia Sydow Mölleby (riksdagsledamot och ps-ledamot): tfn 0706-337189
Kenneth Lantz (distriktsordföranden): 070-335 84 91
Murad Artin (sammankallande i distriktets valberedning): 070-3760398

Skydda det vi äger tillsammans

Vänsterpartiet i Almedalen

Skydda det vi ägerVänsterpartiet presenterar idag ett förslag om grundlagsskydd för gemensamt ägd egendom. På plats i Almedalen på Gotland berättar Jonas Sjöstedt om förslaget.

– Gemensam egendom äger vi tillsammans, du, jag och alla andra. Det är ingenting som politiker ska kunna sälja ut hur som helst. Eftersom sådana beslut är så svåra att göra ogjorda vill vi ställa särskilda krav på hur de tas, säger Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet föreslår att utförsäljningar ska kräva beslut med tre femtedelars majoritet alternativt två beslut med mellanliggande val. Förslaget innebär att något av dessa villkor ska vara uppfyllt. Detta skydd ska föras in i grundlagen och gälla på statlig nivå, såväl som på landstings- och kommunnivå. Jonas Sjöstedt fortsätter:

– Utförsäljningarna av skolor, vårdcentraler och statliga bolag innebär att demokratin minskar eftersom medborgarna tappar sitt inflytande. Och ofta slås viktiga samhällsfunktioner sönder. Idag skyddar grundlagen den privata äganderätten, men det saknas ett skydd för det vi äger tillsammans.

Läs mer om förslaget ”Grundlagsskydda det vi äger tillsammans”

1 MAJ 2013: Välkommen att fira arbetarrörelsens internationella högtidsdag med Vänsterpartiet i Örebro län!

imageArbetarrörelsens internationella högtidsdag närmar sig då tusentals människor demonstrerar för Frihet, Jämlikhet, Rättvisa och Solidaritet. Huvudparollen för årets första maj-tåg är ”Arbete, rättvisa, välfärd”. Vi kommer att fira första maj på flera orter runtom i länet. Kom med för att protestera mot regeringens usla jobbpolitik och för att kräva fler jobb och bättre välfärd. Du är välkommen – ju fler vi är desto mer kan vi göra skillnad!

Årets 1 maj-insamling går till två organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter och trygghet och till flickors skolgång i Afghanistan. Hälften av pengarna går till Svenska Afghanistankommittén, som är en erkänt stark och viktig biståndsaktör. Hälften går till den afghanska organisationen Hawca (Humanitarian Assistance for the Women and Children of Afghanistan), en gräsrotsorganisation där afghanska kvinnor själva organiserar sig för sina rättigheter.

Kolla i listan nedan för att se vad som händer på din ort:

Hällefors
10.00 Förberedelser. Plakat, fanmak och pyssel i lokalen.
12.00 Samling utanför Pekås Hällefors. Tal, musik och dikter.
 Återsamling efteråt i partilokalen med fika och politiska diskussioner.

Degerfors och Karlskoga
Har gemensamt 1 Maj firande på Medborgarplatsen i Degerfors.
Kl. 12.00 Tal av den kände artisten JESPER ODELBERG (V) med flera.
Kl. 13.00 Degerforsfilmen ”Då 2002-Nu 2012” i Teatersalongen, FolketshusVälkomna!

För mer information: http://www.degerforsaren.se/

Kumla
Under parollen Mot vinster i välfärden hälsar Vänsterpartiet i Kumla alla medborgare välkomna till 1 maj
Plats: Kumla torg, Tid 11.00-12.30, Vi bjuder på god fika!

Talare:
Ireen von Wachenfeldt, feminist. Tidigare ordförande i ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Elisabeth Berglund Gruppledare i Kommunfullmäktige, Konferencier Charlotte Uhlin Vice ordförande

Hjärtligt Välkomna!
För mer information: http://kumla.vansterpartiet.se/

Örebro
12.30 Samling i Slottsparken ( Öster om slottet)
13.00 Avmarsch mot Våghustorget
13.30 Möte och Musik på Våghustorget

Talare:
Lars Ohly, Vänsterpartiets f.d. Partiledare
Malin Tinjan, Vänsterpartiet Örebro, ledamot i kommunfullmäktige

Martha Wicklund, ordförande för Vänsterpartiet i Örebro

Cecilia Lönn Elgstrand, Konferencier

Musikunderhållning: Yuri Yáñez
Ansiktsmålning för barn

Teckenspråkstolkar finns på plats!

Varmt välkomna!!!
För mer information: http://orebro.vansterpartiet.se/

Arrangör: Vänsterpartiet  i Örebro län 

Leve 1:a maj den Internationella

arbetarrörelsens dag

Vänsterpartiet i Örebro län har genomfört sin Årskonferens

Partidistriktets Årskonferens

Vänsterpartister från hela Örebro län distrikt samlades under helgen 23-24 februari i Åkerby Herrgård i Nora för att hålla årskonferens. Särskilt inbjudna gäster från partistyrelsen var Ulla Andersson, vice partiledare och ekonomisk-politisk talesperson och Elise Norberg Pilhem, sammankallande i Vänsterpartiets valberedning.

Under 2013 kommer Vänsterpartiets distrikt i Örebro län förutom att politiskt ta itu med den geografiska orättvisan, också utveckla partidistriktet, så att valframgång kan uppnås 2014. Årsmötet beslöt att utveckla studiearbetet och även arbeta vidare med internfeminismen i partiet. När det gäller det utåtriktade arbetet beslöts att fokusera extra på frågan kring mäns våld mot kvinnor.

Örebro läns Vänsterpartister har valt en ny styrelse.
Kenneth Lantz från Laxå har fått fortsatt förtroende som ordförande.

Konferensen antog också ett uttalande: ”Stoppa polisens inhumana jakt på papperslösa”. som bifogas i fulltext.

Läs mer

Vänsterpartiet i Örebro län vill stoppa polisens inhumana jakt på papperslösa

Uttalande från Vänsterpartiets distriktsårsmöte i Åkerby Herrgård i Nora 2013-02-24

VÄNSTERPARTIET ÖREBRO LÄN

– Det är integritetskränkande och rasistiskt att personer med vad som beskrivs som utländskt utseende ska behöva visa legitimation.

Människor har såväl i vårt län som i Stockholm och Skåne vittnat om polisens upptrappade jakt på papperslösa genom metoden Reva ”Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete”. Människor med ”utländskt” utseende stoppas och tvingas legitimera sig.

– De tillvägagångssätt som polisen använt genom Reva visar också på grundläggande brister i vårt samhälle, nämligen att den flyktingpolitik som regeringen driver är inhuman.

Vänsterpartiet vill ha en human flyktingpolitik och att polisens resurser ska användas mot riktig kriminalitet.
Vänsterpartiet i Örebro län tar avstånd från dessa metoder.

Vänsterpartiet i Örebro län
Årskonferens i Åkerby Herrgård 2013-02-24

 

bli_medlem4-262x103
Arkiv
Webbsidan sköts av Jihad Menhem
Webbsidan sköts av Jihad Menhem