Övrigt

Vänsterpartiet föreslår gratis kollektivtrafik för studenter

Gratis kollektivtrafik för studenter

Idag så presenterar Vänsterpartiet ett förslag om gratis kollektivtrafik för studenter.

– Vi måste få ned transportsektorns växande utsläpp av växthusgaser. Därför vill vi satsa på kollektivtrafiken och göra det så enkelt som möjligt att resa kollektivt. Vi börjar med studenterna, som inte har så feta plånböcker, säger Jens Holm riksdagskandidat Vänsterpartiet.

Kollektivtrafik räknas som en av de största utgifterna för studenter tillsammans med hyra och kurslitteratur. En avgiftsfri kollektivtrafik skulle ha en avsevärd positiv effekt på studenternas ekonomiska situation.

– På det här sättet minskar vi utsläppen samtidigt som vi gynnar en grupp i samhället som inte har det så enkelt ekonomiskt sett. Det är en reform både för klimatet och för att stärka rättvisan, säger Jens Holm.

Förslaget är ett delmål i vår strävan efter en avgiftsfri kollektivtrafik för alla och beräknas kosta omkring 900 miljoner kronor.

Rödgrön regeringsplattform

ANSVAR FÖR HELA SVERIGE

ANSVAR FÖR HELA SVERIGE
Sverige ska vara ett jämlikt land. Det är vårt mål. För att nå dit måste vi skapa fler möjligheter. Barnens framtid ska inte avgöras av vad föräldrarna tjänar eller var man bor. Utbildning och trygghet ska vara för alla, så att vi kan utvecklas, genom hela livet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att påverka både sina egna liv och samhällsutvecklingen i stort. Ingen ska hindras av diskriminering. Alla ska kunna förverkliga sina drömmar och utveckla sina förmågor.

Ett jämlikt Sverige är ett framgångsrikt Sverige. Där tas all begåvning, alla talanger och all arbetsvilja tillvara. Engagemang och nyfikenhet förvandlas till nya idéer och växande företag, och därmed jobb och framtidstro. Så kan Sverige konkurrera med kunskap och förnyelse i en värld av ständigt tuffare internationell konkurrens. Ett jämlikt Sverige förutsätter ett jämställt Sverige. För att minska klyftorna mellan kvinnor och män behöver en rad strukturella reformer genomföras. De ekonomiska skillnaderna mellan kvinnor och män ska minska. Att hålla samman Sverige är det viktigaste uppdraget för en kommande rödgrön regering.

Läs mer

Välfärd istället för vinst

Välfärd istället för vinst

Igår, söndag 5 september utfrågades Vänsterpartiets partiledare Lars Ohly i SVT. Han pratade om vikten av att vi tar hand om varandra, satsar på välfärden istället för att privata vårdföretag gör vinst.

Om du vill se utfrågningen kan du se den på:  svtplay.se

Håll ihop

I Sverige är vi bra på att ta hand om varandra. Vi tycker till exempel att det är självklart att alla barn ska få gå i en bra skola var dom än bor. Vi tycker också att det är självklart att alla ska få lika bra sjukvård oavsett hur mycket pengar man har och att man ska kunna betala hyran även när man blir sjuk eller arbetslös. Dom flesta av oss tycker också att det är självklart att det ska fortsätta vara så här även i framtiden. Men det är inte självklart.

Rösta på Vänsterpartiet.

Läs mer

Rösta på Vänsterpartiet idag!

Rösta idag. Rösta på Vänsterpartiet. Rösta för jobb, välfärd, jämställdhet och klimat. Rösta för att vi ska slippa fyra år till med en omänsklig sjukförsäkring, nedskärningar och privatiseringar av vår välfärd.

Hälsa är ingen handelsvara

Hälsa är ingen handelsvara

Vänsterpartiet presenterar idag ett nytt hälso- och sjukvårdspolitiskt program. Bland annat lyfts behoven av ökade resurser till sjukvården:

”I framtiden kommer sjukvården att behöva mer pengar. Det enda sättet att klara framtidens vårdbehov är att slå vakt om en skattefinansierad vård. Avgiftsfinansierad vård blir inte billigare men kostnaderna vältras över på de svårast sjuka. Privata försäkringar leder till ökade orättvisor och till att fel grupper prioriteras.”

– Om vi ska skapa världens bästa sjukvård så måste det få kosta. Och om vi ser hur mycket regeringen sänkt skatten för rika så verkar det ju inte vara någon brist i statskassan precis. Men vi ska ju inte slösa med skattebetalarnas pengar. Därför är det viktigt att vi stoppar vinstkarusellen bland vårdföretagen, säger Lars Ohly, partiledare för Vänsterpartiet.

Läs mer

Delta i marschen för tillgänglighet i Örebro län!

Marschera den 29 maj för att otillgänglighet skall klassas som diskriminering

Lördagen den 29 maj går årets marsch för tillgänglighet av stapeln. I år är det särskilt viktigt att vi syns som vänsterpartister i marschen, dels eftersom det är valår, men också eftersom 2010 är Tillgänglighetsåret. Man kommer att marschera under parollen ”Otillgänglighet är diskriminering!”, en fråga som även partiet driver nationellt . Marschen kommer att äga rum på en lång rad orter i Sverige, bland annat Örebro, Kumla och Askersund. Läs mer på www.marschen.se

Här kan du marschera i Örebro län: Läs mer

Nej till uranbrytning!

Mia Sydow Mölleby (V), Eva-Lena Jansson (S) och Jonas Eriksson (Mp) i en debattartikel, NA

Ingen uranbrytning!

Brytning av uran är en verksamhet som riskerar att leda till betydande negativa miljökonsekvenser och som kan vara ett hot mot människors hälsa. Det är för oss en självklarhet att lokala och regionala aktörer tillåts utöva ett betydande inflytande över beslut med dessa eventuella konsekvenser. När det gäller frågan om uranprospektering och provborrning anser vi därför att det lokala och regionala inflytandet måste stärkas via lag.

För drygt en månad sedan röstade riksdagen om motioner kring uranbrytning. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet hade i flera motioner föreslagit att kommunerna skulle få större inflytande över frågor om uranbrytning.

Läs mer

Vi behandlar alla olika

Lika rättigheter, men olika behandling. Det var huvudtemat i partiledare Lars Ohlys avslutningsanförande på kongressen i Gävle.

– Men till skillnad från vad våra politiska motståndare tror är inte kollektivet en grå massa för oss. Vi ser individerna i kollektivet. Och vi ser att människor är olika och har olika behov. Var och en av oss har behov som skiljer sig från andras och var och en av oss har olika behov vid olika perioder i livet.

Han gick hårt åt privatiseringarna och lovade att bygga världens bästa välfärd utan vinstintressen.

– Detta bör kallas vid sitt rätta namn: Det handlar om förskingring av allmänna medel. Det är ett totalt ansvarslöst slöseri med skattebetalarnas pengar och våra gemensamma tillgångar. Detta skandalösa sätt att handskas med samhällets gemensamma resurser måste upphöra och därför måste borgarna väck.

– Det viktigaste arbetet för förändring sker aldrig i de fina salongerna och parlamenten. Det viktigaste förändringsarbetet sker på arbetsplatser, i bostadsområden, på gator och torg, bland människor. Nu måste vi mobilisera för att skapa hopp och framtidstro efter högerregeringens nyliberala härjningar. Vi behöver ett brett folkligt stöd för en rödgrön framtid.

Läs hela talet här.

Första maj firades runt om i Örebro län

Första maj firades med pompa och ståt på flera platser runt om i Örebro län.

Håll ihop på första maj!

Kamp mot den borgerliga regeringen. Framåt mot en rödgrön valseger i höstens riksdagsval. Det var temat för årets 1 majfirande. Runt om i landet manifesterade arbetarrörelsen behovet av en ny regering. En regering med helt andra värderingar.

Här kan du se fler bilder från 1:a maj firandet

Läs mer

Välfärden är vänsterns huvudprojekt

Vänsterpartiets huvudprojekt är att bygga världens bästa välfärd, och att göra det utan vinstintressen, sa Ulla Andersson i dagens budgetdebatt.

– Vi behöver ge varje barn de bästa tänkbara förutsättningarna att utvecklas. Vi behöver en sån kvalitet i äldreomsorgen att var och en av oss kan se fram mot ålderns höst utan oro. För det behöver vi prioriterar fler anställda framför skattesänkningar.

Vänsterpartiet kommer lyfta frågan om privatiseringar i valrörelsen. Ulla Andersson tog upp det också i debatten.

– Du ska kunna veta att läkaren som behandlar dig inte har några företagsekonomiska intressen, utan bara ditt bästa för ögonen. Du ska kunna veta att apoteket du går till inte försöker sälja på dig den medicin de har störst vinstmarginal på. Du ska veta att de du möter inte är där för att tjäna pengar på dig utan de är där för din skull.

– Det behövs en grundlig uppgörelse med hela det sätt att tänka regeringen har etablerat, där misstänksamhet mot den som hamnar i svårigheter är ledstjärnan. Vi behöver bygga samhället på förtroende mellan människor, sa Ulla Andersson.

bli_medlem4-262x103
Arkiv
Webbsidan sköts av Jihad Menhem
Webbsidan sköts av Jihad Menhem