Övrigt

Vänsterskolan

Vänsterskolan är en utbildningssatsning som Vänsterpartiet gör. Upplägget är enkelt. Partiet central erbjuder distrikt och partiföreningar ett antal kortare kurser/föredrag inom prioriterade områden. Kurserna är ungefär 1-2 timmar långa och hålls av centralt utbildade kursledare. Man beställer kurserna genom att mejla till [email protected], dit man också kan skicka eventuella frågor kring kurserna. Kurserna är gratis för partiföreningarna och distrikten, med undantag för kostnad för resa och eventuell logi för kursledarna. Vad gäller kurserna Internfeminismskolan, Feministiskt självförsvar och Retorik för kvinnor så betalar partiet centralt även resa och eventuell logi för kursledarna, eftersom det är extra prioriterade områden.   Läs mer

Fira första maj med Vänsterpartiet och Ung Vänster i Örebro län!


Arbetarrörelsens internationella högtidsdag närmar sig då tusentals människor demonstrerar för Frihet, Jämlikhet, Rättvisa och Solidaritet. Huvudparollen för årets första maj-tåg är “Fler jobb – bättre välfärd“.Vi kommer att fira första maj på flera orter runtom i länet. Kom med för att protestera mot regeringens usla jobbpolitik och för att kräva fler jobb och bättre välfärd. Du är välkommen – ju fler vi är desto mer kan vi göra skillnad!
Årets 1:a maj insamling går till Fristadsfonden.

Kolla i listan nedan för att se vad som händer på din ort:

Hällefors
10.00 Förberedelser. Plakat, fanmak och pyssel i lokalen. Sopplunch.
13.30 Samling utanför Pekås Hällefors. Tal, musik och sång.
12.30 Återsamling i partilokalen med fika och politiska diskussioner kring den geografiska orättvisan.

Karlskoga och Degerfors
Har gemensamt 1 Maj firande på Alfreds Nobels torg i Karlskoga.
10.30 – 12.00 Tal av Ida Gabrielsson, ordförande för Vänsterpartiets Kvinnopolitiska nätverk med flera. Välkomna!

Kumla
10.30 – 12.00 Samling och togmöte på Kumla torg. Huvudtalare är riksdagsmannen poeten och författaren Bengt Berg och Vänsterpartiets gruppledare i Kommunfullmäktige Elisabeth Berglund, med flera. Välkomna!

Nora
Vänsterpartiet i Nora kommer att ha ett gemensamt första maj-firande med Socialdemokraterna.
Vi samlas vid Järntorgsskolan för att vandra iväg klockan 10.00, Därefter kommer vi att samlas vid rådhuset ca 10.30 för att lyssna på tal av Therese Hoikkala från Vänsterpartiet. För Socialdemokraterna kommer Veronica Palm att vara huvudtalare. Alla medlemmar och sympatisörer hälsas hjärtligt välkomna!

Örebro
12.30 Samling i Slottsparken ( Öster om slottet)
13.00 Avmarsch mot Våghustorget
13.30 Möte och Musik på Våghustorget
Talare:
Ida Gabrielsson, ordförande för Vänsterpartiets Kvinnonätverk
Murad Artin, oppositionsråd för Vänsterpartiet i Örebro
Britt-Marie Balaj, Kommunal Örebro
Markus Allard, ordförande för Ung Vänster Örebro län

Ellen Eklund, ordförande för Vänsterns studentförbund i Örebro.  
Varmt välkomna!!!

Arrangör: Vänsterpartiet och Ung Vänster i Örebro län 

Läs mer

Inbjudan till samtal om ”Hälsa är en mänsklig rättighet – ingen handelsvara”

Riksdagsledamot och tidigare landstingsråd Mia Sydow Mölleby och nuvarande landstingsråd Jihad Menhem kommer att finnas i partilokalen för att berätta om Vänsterpartiets landstingspolitik.

Vänsterpartiets landstingsgrupp i Örebro län arbetar för att alla människor ska ha rätt till en god hälso- och sjukvård. Vi ser bästa möjliga hälsa som en grundläggande mänsklig rättighet och anser att sjukvården är en viktig del av den gemensamma välfärden.

Vänsterpartiet vill ha en sjukvård som styrs demokratiskt och finansieras solidariskt, och där patienten
själv bestämmer över den egna vården. Vi är helt emot privatisering. Inom den skattefinansierade hälso- och sjukvården är det vårdbehovet som styr efterfrågan och inte plånboken, till skillnad från den privata
hälso- och sjukvården.

Vänsterpartiets lokal på Köpmangatan 64 i Örebro
Söndag 18 september, kl. 15.00-17.00

Arr: Vänsterpartiet Örebro län

Ingen entré eller föranmälan behövs
Varmt välkommen!

 

Vem ska leda Vänsterpartiet?

Hans Linde, Rossana Dinamarca, Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson

Kom och lyssna samt träffa Vänsterpartiets partiledarkandidater!

Vänsterpartiet Örebro län och Vänsterpartiet Örebro kommer att hålla två öppna möten med temat ”Vem ska leda Vänsterpartiet?”.

1- Utfrågning av partiledarkandidaterna Ulla Andersson och Jonas Sjöstedt. Onsdagen den 21 september klockan 18.00 i Hjalmar Bergman salen i anslutning till stadsbiblioteket i Örebro.

2- Utfrågning av partiledarkandidaterna Rossana Dinamarca och Hans Linde. Onsdagen den 5 oktober klockan 17.30, Café Mummel och Mums ”En trappa upp i Stadsbiblioteket i Örebro”.

Vem ska leda Vänsterpartiet? Hur vill kandidaterna förändra partiet? Hur ska Vänsterpartiets opinionsläge förändras? Kom och ställ frågorna direkt till kandidaterna.

Moderatorer: Ulrika Lindahl och Åsa Wilson, redaktörer på ETC Örebro

Alla är hjärtligt välkomna.

Arrangör: Vänsterpartiet Örebro och Vänsterpartiet Örebro län

Vänsterns partiledarkandidater Läs mer

Vänsterpartiets yttrande angående regional översiktlig planering för Örebroregionen

VÄNSTERPARTIET ÖREBRO LÄN

Vänsterpartiet i Örebro Län tycker det är bra att en regional översiktlig planering (RÖP) tas fram. Som vi ser det finns det två syften:

  • att stärka Örebroregionen i förhållande till övriga Sverige
  • att åstadkomma en hållbar utveckling inom hela regionen

Vad det gäller det första syftet anser vi att den i flera avseende har en bra inriktning. Exempelvis:

  • framhållandet av Örebroregionen som en logistik nod i Sverige
  • begreppet “The Heart of Sweden”

Vad gäller det andra syftet har vi dock en hel del invändningar som bl a som går ut på följande:

  • man utgår från att Örebro stad kommer att växa och att de andra kommunerna kommer att minska och att detta är en opåverkbar naturlag. Vi anser att denna gravitationskraft inte enbart är av godo och att den går att motverka med politiska styrmedel
  • vi håller med om att möjligheterna att pendla mellan bostadsort och arbetsplats måste förbättras, men tycker inte att ett pendlingsavstånd med en restid på 45 min inte alltid är acceptabel för alla grupper, speciellt inte för småbarnsföräldrar
  • förslaget innehåller ingenting om nödvändigheten öka arbetstillfällena på de mindre orterna, varken vad det gäller offentlig eller privat verksamhet
  • den regionala översiktsplaneringen saknar ett antal utvecklingsområden som borde finnas med om den skall utgöra ett stöd för den kommunala översiktsplaneringen exempel på dessa är: natur- och vattenresurser, miljökvalitet, säkerhet och riskbedömningar, utbildning, avlopps- och renhållningshantering, energiförsörjning samt hur fritids-, turism- och rekreationsområden i länet/regionen skulle kunna utvecklas.
  • Ladda ned hela (V) yttrandet här
  • Läs remissförslaget ” RÖP” Regional översiktlig planering

Ta barnfattidgom på allvar

Mia Sydow Mölleby, Riksdagsledamot från Örebro län

Mias krönika till Karlskoga Kuriren

Förra veckan presenterade Rädda Barnen sin rapport om barnfattigdom. Den visade att antalet fattiga barn i Sverige ökat mellan 2007 och 2008 och det känns ju inte särskilt förvånande med tanke på att klyftorna i hela samhället har ökat. Fattiga föräldrar har fattiga barn.
Däremot var det en del reaktioner på rapporten som förvånade mig. Istället för att reagera på situationen för barnen har flera borgerliga skribenter förfasat sig över ordvalet i Rädda Barnens pressmeddelande. I DN påtalade man att det var en så liten ökning, bara 0,6% eller ca 10 000 barn och att det inte handlar om att man saknar mat på bordet.

Totalt sett är det ca 220 000 fattiga barn i Sverige, otroligt många tycker jag. Det är sant att det inte handlar om barn som svälter, men det handlar om barn som har det svårt och oförståelsen för dessa barns villkor verkar utbredd. Inte bara bland skribenter utan också alldeles för ofta i skolans värld.

Barn förväntas göra hemuppgifter på datorn och skicka till skolan via Internet. Den här vintern har många skolor varit ute och åkt skidor och skridskor med barnen och alla förväntas ha egen utrustning. Barnen samlar in till en klassresa till Liseberg och alla förväntas ha med sig egna fickpengar.
Det finns alltför många barn som inte har tillgång till dator, som inte kan följa med på friluftsdagen i skidspåret och som väljer att inte åka med på klassresan eftersom det inte finns pengar hemma.
För Kalle och Emma som inte kan följa med på klassresan är det ingen tröst att det är fattigare på andra platser.

Läs mer

Skriv på uppropet mot vargjakt!

Protesterar mot licensjakt på varg

Licensjakt är inte ett sätt att vare sig lösa acceptansen för vargar eller för att bevara dess fortbestånd.

Miljö- och djurorganisationerna protesterar och menar att jakten hotar vargstammens fortlevnad. EU:s miljökommissionär säger att jakten troligtvis är olaglig och hotar med att dra Sverige inför rätta. Men regeringen slår dövörat till. Det är dags att alla vi som värnar en livskraftig vargstam i Sverige höjer våra röster ytterligare. Skriv på uppropet mot vargjakten du med!

Klicka här för att komma till uppropet

Tack alla fantastiska valarbetare!

Tack alla fantastiska valarbetare!

Alla vänsterpartistiska och rödgröna valarbetare har gjort en fantastisk insats. Trots att det sett motigt ut har ni jobbat på och pratat med hundratusentals väljare, delat ut material och satt upp affischer och gjort en arbetsinsats som fortsättningsvis kommer att betyda mycket för att stärka vänsterpartiet.

Nu är det dags att ta fighten mot rasism och främlignsfientlighet. Det är ett arbete som vi ska genomföra tillsammans i den rödgröna oppositionen. Vänsterpartiet kommer som alltid kommer att vara de främsta i den kampen.

Vila nu några dagar, så kör vi igång sen!

Regeringen placerar pengar i höginkomsttagarnas plånböcker

Jihad Menhem (v) i en debattartikel, NA

Jihad Menhem

Den moderatstyrda alliansen har i stort sett lyckats att förändra vårt land precis som de lovade där de satt i badtunnan och planerade ett stålbad för välfärden för fyra år sedan.  Man kan förstå att de idag är stolta över att så mycket av högerpolitiken är genomförd. De sociala trygghetssystemen, som är kärnan i välfärdspolitiken, har systematiskt försämrats och förändringarna har genomförts med motiveringen att det skall vara större skillnad mellan bidragstagare och arbetare. De rika har blivit ännu rikare och de fattiga ännu fattigare. Klassklyftorna har aldrig ökat så mycket som det är idag och orden rättvisa, hållbarhet och solidaritet är strukna ur Alliansens ordlista.

Alliansregeringen har lyckats sälja flera lönsamma statliga bolag. Exempelvis Apoteken och AB Vin&Sprit och flera står på ”Att Sälja” -listan. Postkontoren är borta, priserna ökar på den avreglerade elmarknaden och medicinen är dyrare. En väl fungerande bilprovning är också privatiserad och kostar mer än förut. Allt sker av ideologiska skäl, och det är vi vanliga människor som får betala.

Läs mer

bli_medlem4-262x103
Arkiv
Webbsidan sköts av Jihad Menhem
Webbsidan sköts av Jihad Menhem