Debattartiklar & Insändare

Höjt högkostnadsskydd drabbar utsatta

Jihad Menhem (v) Örebro län i en debattartikel, Karlskoga Tidning 21/12 och Örebroar´n 28/12

Jihad Menhem (V) Örebro län

Allas rätt till hälso- och sjukvård är en oomstridd paroll. Men allas ekonomiska möjlighet till hälso- och sjukvård är inte lika självklar.

Många långtidssjuka och personer med funktionsnedsättning har drabbats hårt av de senaste årens försämringar i sjukförsäkringen och nu höjer alliansregeringen kostnaderna för sjukvård och läkemedel genom att höja gränserna i högkostnadsskydden.

Från den 1 januari nästa år kommer det både bli dyrare att gå till läkare och att hämta ut sina mediciner. Regeringen tänker nämligen höja högkostnadsskyddet med 22 procent i förhållande till det nuvarande priset. De flesta i befolkningen har ökat sin disponibla inkomst mer än så och kommer inte få några större problem med att betala. De med lägst inkomster har dock bara fått en ökning med 17 procent och för dem kan det bli svårt att klara höjningen av sjukvårdsbesök och läkemedel. Läs mer

Vi behöver satsa på värlfärden

Jihad Menhem (v) i en debattartikel, Nerikes Allehanda och Läns-Posten

Jihad Menhem

Varje år hamnar minst 4 miljarder skattekronor någon annanstans. Istället för att betala sjuksköterskor åt patienter så betalar våra skattepengar poolskötare åt aktiespekulanter. Sverige har nämligen beslutat att vem som helst som har pengar får köpa svensk sjukvård. Det är ett beslut som vi är nästan ensamma om i hela världen.

De privata företag som köper upp vår sjukvård har oftast enbart ett intresse av att skapa så stora vinster som möjligt. Vinster får de genom att skära ner på ”kostnader” som till exempel personal och stoppa skattepengar i egen ficka. På det här sättet förvandlas våra gemensamma skattepengar till privata förmögenheter. För dom 4 miljarder som varje år försvinner från sjukvården så skulle vi till exempel kunna anställa 10 000 sjuksköterskor. Läs mer

Sverige ska ha världens bästa sjukvård

Jihad Menhem

Jihad Menhem (V)

Jihad Menhem (v) i en debattartikel, Karlskoga Kuriren

Vänsterpartiet vill att Sverige ska ha världens bästa sjukvård. Om det ska bli möjligt, då måste också de skattepengar som vi betalar till sjukvård gå till just sjukvård. Så är det inte idag. Varje år hamnar minst 4 miljarder skattekronor någon annanstans. Istället för att betala sjuksköterskor åt patienter så betalar våra skattepengar poolskötare åt aktiespekulanter. Sverige har nämligen beslutat att vem som helst som har pengar får köpa svensk sjukvård. Det är ett beslut som vi är nästan ensamma om i hela världen.

Läs mer

Begränsa vinsten som drivkraft inom vården

Jihad Menhem (V) svarar på Torbjörn Ahlins (C) debattartikel i Läns-Posten

Jihad Menhem

Vänsterpartiet i Örebro län vill begränsa vinsten som drivkraft inom vården och därigenom skapa en mer rättvis, demokratisk och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård av högre kvalitet. Vi ser sjukvården som en viktig del av den gemensamma välfärden och vi anser att hälsa är en mänsklig rättighet och ingen handelsvara.

Universitetssjukhuset tillsammans med våra två länssjukhus står för en högspecialiserad vård som är mycket viktig och värdefull. Vi är medvetna om att förutsättningen för att kunna driva högspecialiserad vård i Örebro läns landsting är att samarbeta med flera landsting och därför har vi avtal med bland annat landstingen i Värmland, Sörmland, Västmanland och även andra delar av landet.

Det som vi protesterade mot på fullmäktige den 1 mars 2011 var förslaget där centerpartisten Torbjörn Ahlin med flera alliansledamöter ville skriva in i överenskommelser med sjukhusen om att sälja högspecialiserad sjukvård till de personer som är mest lönsamma d.v.s. privata försäkringsgivare och patienter från andra länder på bekostnad av våra egna länsinnevånare. Med alliansens förslag kommer vården troligen inte att gynna svårt sjuka patienter och andra utsatta grupper i vårt län som i en marknadsorienterad värld inte betraktas som lönsamma.

Vänsterpartiet i Örebro läns landsting anser att vi i första hand ska ge vård till våra egna läns innevånare istället för att börja sälja utomlands och det är viktigt att landstingets högspecialiserade vård inte går i riktning mot en ökad privat finansiering.

Jihad Menhem (V) landstingsråd, Örebro läns landsting

Alliansregeringens hjärtlösa politik

Jihad Menhem (v) i en debattartikel, NA och Karlskoga Kuriren

Jihadmen1

Jihad Menhem

Debatten om de nya hårdare sjukreglerna för sjukskrivna har nu åter uppmärksammats och vilka konsekvenser regeringens så kallade rehabiliteringskedja medför för de svårt kroniskt sjuka.

Allianspartiernas nedrustning av sjukförsäkringen har skapat stor oro med svåra konsekvenser för många människor och påverkat självfallet de som är sjuka, men också deras familjer och inte minst de barn som har sjuka föräldrar.

Enligt Försäkringskassans beräkningar för 2010 kommer över 50 000 personer att utförsäkras från sjukförsäkringen, d.v.s. de svårt sjuka och deltidssjukskrivna som kommer att förlora sin sjukersättning och tvingas, att trots sjukdom söka ett jobb på hela arbetsmarknaden, alternativet är socialkontoret eller ut i arbetslöshet. Samtidigt stiger arbetslösheten med rasande fart, inte minst bland de människor med funktionsnedsättningar som ofta hamnar längst bak i kön till varje ledigt jobb.

Läs mer

bli_medlem4-262x103
Arkiv
Webbsidan sköts av Jihad Menhem
Webbsidan sköts av Jihad Menhem