Debattartiklar & Insändare

Begränsa vinsten som drivkraft inom vården

Jihad Menhem (V) svarar på Torbjörn Ahlins (C) debattartikel i Läns-Posten

Jihad Menhem

Vänsterpartiet i Örebro län vill begränsa vinsten som drivkraft inom vården och därigenom skapa en mer rättvis, demokratisk och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård av högre kvalitet. Vi ser sjukvården som en viktig del av den gemensamma välfärden och vi anser att hälsa är en mänsklig rättighet och ingen handelsvara.

Universitetssjukhuset tillsammans med våra två länssjukhus står för en högspecialiserad vård som är mycket viktig och värdefull. Vi är medvetna om att förutsättningen för att kunna driva högspecialiserad vård i Örebro läns landsting är att samarbeta med flera landsting och därför har vi avtal med bland annat landstingen i Värmland, Sörmland, Västmanland och även andra delar av landet.

Det som vi protesterade mot på fullmäktige den 1 mars 2011 var förslaget där centerpartisten Torbjörn Ahlin med flera alliansledamöter ville skriva in i överenskommelser med sjukhusen om att sälja högspecialiserad sjukvård till de personer som är mest lönsamma d.v.s. privata försäkringsgivare och patienter från andra länder på bekostnad av våra egna länsinnevånare. Med alliansens förslag kommer vården troligen inte att gynna svårt sjuka patienter och andra utsatta grupper i vårt län som i en marknadsorienterad värld inte betraktas som lönsamma.

Vänsterpartiet i Örebro läns landsting anser att vi i första hand ska ge vård till våra egna läns innevånare istället för att börja sälja utomlands och det är viktigt att landstingets högspecialiserade vård inte går i riktning mot en ökad privat finansiering.

Jihad Menhem (V) landstingsråd, Örebro läns landsting

Alliansregeringens hjärtlösa politik

Jihad Menhem (v) i en debattartikel, NA och Karlskoga Kuriren

Jihadmen1

Jihad Menhem

Debatten om de nya hårdare sjukreglerna för sjukskrivna har nu åter uppmärksammats och vilka konsekvenser regeringens så kallade rehabiliteringskedja medför för de svårt kroniskt sjuka.

Allianspartiernas nedrustning av sjukförsäkringen har skapat stor oro med svåra konsekvenser för många människor och påverkat självfallet de som är sjuka, men också deras familjer och inte minst de barn som har sjuka föräldrar.

Enligt Försäkringskassans beräkningar för 2010 kommer över 50 000 personer att utförsäkras från sjukförsäkringen, d.v.s. de svårt sjuka och deltidssjukskrivna som kommer att förlora sin sjukersättning och tvingas, att trots sjukdom söka ett jobb på hela arbetsmarknaden, alternativet är socialkontoret eller ut i arbetslöshet. Samtidigt stiger arbetslösheten med rasande fart, inte minst bland de människor med funktionsnedsättningar som ofta hamnar längst bak i kön till varje ledigt jobb.

Läs mer

bli_medlem4-262x103
Arkiv
Webbsidan sköts av Jihad Menhem
Webbsidan sköts av Jihad Menhem