Debattartiklar & Insändare

Så skapar vi 3 187 jobb i Örebro län

Kenneth Lantz, distriktsordförande (V) Örebro län och Ulla Andersson, riksdagsledamot (V) och Ekonomisk-politisk talesperson i en debattartikel, NA

Kenneth Lantz                  Ulla Andersson

Med Vänsterpartiets politik skulle det i Örebro län skapas 3 187 fler jobb än med regeringens politik. Totalt skulle det bli drygt 100 000 fler jobb i hela landet. När vi nu presenterar vår nya skuggbudget är det jobben som står i fokus.

När regeringen tillträdde fanns det 5 183 personer i Örebro län som hade varit arbetslösa längre än sex månader, nu sex år senare är det 6 863 personer. Det är en ökning med hela 34 procent. Sverige har i dag högre arbetslöshet och lägre sysselsättning än när regeringen kom till makten.

Den bärande idén i regeringens politik är att de arbetslösa ska pressas att söka fler jobb. Men i dag går det 14 arbetssökande på varje ledigt arbete. När det inte finns jobb att söka saknar det betydelse hur hårt regeringen pressar de arbetslösa.

I det läget väljer regeringen att lägga allra mest pengar på att sänka bolagsskatten. Det gynnar bankerna och storföretagens ägare, men det leder inte till fler jobb.  Läs mer

En marsch för ökad tillgänglighet

Jihad Menhem (V) Örebro län i en debattartikel, NA

Jihad Menhem (V) Örebro län

Lördagen den 26 maj 2012 arrangeras tillgänglighetsmarschen runt om i Sverige. Det är tionde året i rad som hela den samlade svenska handikapprörelsen marscherar för en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättningar.

Att ha en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning är fortfarande lika med att bli diskriminerad. Att känna sig utesluten, nonchalerad, isolerad eller kränkt är ingen ovanlighet – vare sig i vardagslivet eller i yrkeslivet.

Svårigheter att kunna leva som alla andra hindrar tusentals barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar från att delta fullt ut i samhällslivet och uppnå jämlikhet och full delaktighet.

Frågan om bristande tillgänglighet ska ses som en form av diskriminering och hur man ska komma till rätta har utretts och analyserats i 20 års tid.

Det är förvånande att den moderatledda regeringen efter många års utredande, fortfarande inte vill erkänna att tillgänglighetsfrågan och bristen på tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar hör hemma i en diskrimineringslagstiftning.

Att otillgänglighet ska klassas som diskriminering är en av de viktigaste frågorna för personer med funktionsnedsättning i Sverige. Det handlar om lika rättigheter för alla medborgare, om tillgång till arbete, kommunikation, information, lokaler med mera. Försvinner bristerna, kommer även funktionshindret att minska eller upphöra i betydelse. Läs mer

Ställ krav på staten

Kenneth Lantz (V) Örebro län i en debattartikel, NA

Kenneth Lantz (V) DS ordförande i Örebro län

När hälften av personalen varslas om uppsägning från Esab i Laxå, där delar av produktionen ska flyttas till Polen, så är detta ett dråpslag mot Laxå i två perspektiv – å ena sidan det tunga beskedet till personalen, som kastas ut i en oviss framtid och å den andra ytterligare ett tungt besked för en industriort, som drabbats hårt av nedskärningar inom industri – och tappat över 4 000 invånare på 40 år. Detta har bland annat lett till att kommunen har en av landets svagaste ekonomier.

Avsaknaden av en statlig regionalpolitik, som försöker motverka den geografiska orättvisan blir tydlig i denna situation. Vänsterpartiets Örebro-distrikt påpekade detta i samband med att den regionala översiktsplanen skulle antas av regionförbundet.

Jag har också drivit frågan – hur ska regionen agera när den dominerande industrin i den lilla kommunen lägger ned. Region-förbundet kan ha idéer för en sådan situation men saknar oftast de ekonomiska medlen. Kraven måste riktas mot staten och dess förlängda arm i länet – länsstyrelsen.

Kraven på god kollektivtrafik blir oerhört viktig, om Laxå numera tillhör Örebros arbetsmarknad. Möjligheten att kunna bo kvar i Laxå och pendla till närliggande jobb måste garanteras! Läs mer

Kvalitet viktigare än regeringens allmosor

Jihad Menhem (V) Örebro län i en debattartikel, ETC Örebro

Jihad Menhem (V) Örebro län

En tillgänglig sjukvård som ges efter behov är en ledstjärna för oss i Vänsterpartiet. Sjukvårdens viktigaste uppgift är att bidra till att invånarna har en god hälsa, men en god hälsa får man inte bara genom sjukvårdens försorg utan också genom många andra faktorer, såsom den grundläggande sociala välfärden och ett jämlikt samhälle med mindre klyftor.

Vi i Vänsterpartiet står fast vid att behoven till hälso- och sjukvården ska styra och inte storleken på plånboken. Vi säger nej till gräddfiler och att personer med privata försäkringar ska gå före i vårdkön. Hälsan är ingen handelsvara utan en mänsklig rättighet och målet för Vänsterpartiets hälso- och sjukvårdspolitik är en god och jämlik hälsa för alla.

Under det gångna året så har mycket positiva saker hänt i Örebro läns landsting. Vi som styr landstinget idag, d.v.s. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har klarat ekonomin bra… trots allt… Personalen har gjort ett fantastiskt arbete och många av verksamheterna som tidigare gått med underskott har förbättrat sitt ekonomiska läge. Det här är en bra förutsättning för att kunna säkra vården både ekonomiskt och att förbättra kvalitet. Läs mer

Höjt högkostnadsskydd drabbar utsatta

Jihad Menhem (v) Örebro län i en debattartikel, Karlskoga Tidning 21/12 och Örebroar´n 28/12

Jihad Menhem (V) Örebro län

Allas rätt till hälso- och sjukvård är en oomstridd paroll. Men allas ekonomiska möjlighet till hälso- och sjukvård är inte lika självklar.

Många långtidssjuka och personer med funktionsnedsättning har drabbats hårt av de senaste årens försämringar i sjukförsäkringen och nu höjer alliansregeringen kostnaderna för sjukvård och läkemedel genom att höja gränserna i högkostnadsskydden.

Från den 1 januari nästa år kommer det både bli dyrare att gå till läkare och att hämta ut sina mediciner. Regeringen tänker nämligen höja högkostnadsskyddet med 22 procent i förhållande till det nuvarande priset. De flesta i befolkningen har ökat sin disponibla inkomst mer än så och kommer inte få några större problem med att betala. De med lägst inkomster har dock bara fått en ökning med 17 procent och för dem kan det bli svårt att klara höjningen av sjukvårdsbesök och läkemedel. Läs mer

Vi behöver satsa på värlfärden

Jihad Menhem (v) i en debattartikel, Nerikes Allehanda och Läns-Posten

Jihad Menhem

Varje år hamnar minst 4 miljarder skattekronor någon annanstans. Istället för att betala sjuksköterskor åt patienter så betalar våra skattepengar poolskötare åt aktiespekulanter. Sverige har nämligen beslutat att vem som helst som har pengar får köpa svensk sjukvård. Det är ett beslut som vi är nästan ensamma om i hela världen.

De privata företag som köper upp vår sjukvård har oftast enbart ett intresse av att skapa så stora vinster som möjligt. Vinster får de genom att skära ner på ”kostnader” som till exempel personal och stoppa skattepengar i egen ficka. På det här sättet förvandlas våra gemensamma skattepengar till privata förmögenheter. För dom 4 miljarder som varje år försvinner från sjukvården så skulle vi till exempel kunna anställa 10 000 sjuksköterskor. Läs mer

Sverige ska ha världens bästa sjukvård

Jihad Menhem

Jihad Menhem (V)

Jihad Menhem (v) i en debattartikel, Karlskoga Kuriren

Vänsterpartiet vill att Sverige ska ha världens bästa sjukvård. Om det ska bli möjligt, då måste också de skattepengar som vi betalar till sjukvård gå till just sjukvård. Så är det inte idag. Varje år hamnar minst 4 miljarder skattekronor någon annanstans. Istället för att betala sjuksköterskor åt patienter så betalar våra skattepengar poolskötare åt aktiespekulanter. Sverige har nämligen beslutat att vem som helst som har pengar får köpa svensk sjukvård. Det är ett beslut som vi är nästan ensamma om i hela världen.

Läs mer

Begränsa vinsten som drivkraft inom vården

Jihad Menhem (V) svarar på Torbjörn Ahlins (C) debattartikel i Läns-Posten

Jihad Menhem

Vänsterpartiet i Örebro län vill begränsa vinsten som drivkraft inom vården och därigenom skapa en mer rättvis, demokratisk och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård av högre kvalitet. Vi ser sjukvården som en viktig del av den gemensamma välfärden och vi anser att hälsa är en mänsklig rättighet och ingen handelsvara.

Universitetssjukhuset tillsammans med våra två länssjukhus står för en högspecialiserad vård som är mycket viktig och värdefull. Vi är medvetna om att förutsättningen för att kunna driva högspecialiserad vård i Örebro läns landsting är att samarbeta med flera landsting och därför har vi avtal med bland annat landstingen i Värmland, Sörmland, Västmanland och även andra delar av landet.

Det som vi protesterade mot på fullmäktige den 1 mars 2011 var förslaget där centerpartisten Torbjörn Ahlin med flera alliansledamöter ville skriva in i överenskommelser med sjukhusen om att sälja högspecialiserad sjukvård till de personer som är mest lönsamma d.v.s. privata försäkringsgivare och patienter från andra länder på bekostnad av våra egna länsinnevånare. Med alliansens förslag kommer vården troligen inte att gynna svårt sjuka patienter och andra utsatta grupper i vårt län som i en marknadsorienterad värld inte betraktas som lönsamma.

Vänsterpartiet i Örebro läns landsting anser att vi i första hand ska ge vård till våra egna läns innevånare istället för att börja sälja utomlands och det är viktigt att landstingets högspecialiserade vård inte går i riktning mot en ökad privat finansiering.

Jihad Menhem (V) landstingsråd, Örebro läns landsting

Alliansregeringens hjärtlösa politik

Jihad Menhem (v) i en debattartikel, NA och Karlskoga Kuriren

Jihadmen1

Jihad Menhem

Debatten om de nya hårdare sjukreglerna för sjukskrivna har nu åter uppmärksammats och vilka konsekvenser regeringens så kallade rehabiliteringskedja medför för de svårt kroniskt sjuka.

Allianspartiernas nedrustning av sjukförsäkringen har skapat stor oro med svåra konsekvenser för många människor och påverkat självfallet de som är sjuka, men också deras familjer och inte minst de barn som har sjuka föräldrar.

Enligt Försäkringskassans beräkningar för 2010 kommer över 50 000 personer att utförsäkras från sjukförsäkringen, d.v.s. de svårt sjuka och deltidssjukskrivna som kommer att förlora sin sjukersättning och tvingas, att trots sjukdom söka ett jobb på hela arbetsmarknaden, alternativet är socialkontoret eller ut i arbetslöshet. Samtidigt stiger arbetslösheten med rasande fart, inte minst bland de människor med funktionsnedsättningar som ofta hamnar längst bak i kön till varje ledigt jobb.

Läs mer

KALENDARIUM
  1. VU-möte

    maj 28 @ 17:30 - 20:00
  2. V Ordförandeträff

    maj 29 @ 18:00 - 20:00
  3. DS-möte

    juni 9 @ 10:00 - 14:00
bli_medlem4-262x103
Arkiv
Webbsidan sköts av Jihad Menhem
Webbsidan sköts av Jihad Menhem