Debattartiklar & Insändare

1 2 3 6

Rädda länsteaterensemblen från Socialdemokraternas besparingskrav

Kenneth Lantz (V) distriktsordförande Örebro län och Stefan Backius (V), i en debattartikel, NA

Kenneth Lantz                       Stefan Backius

Många kritiska röster har höjts efter att regionens nye starke man, socialdemokraten Andreas Svahn, meddelade oss att Länsteatern måste spara. Kostnadsökningarna i Länsteaterns verksamhet kommer inte att kompenseras på samma sätt som övrig verksamhet inom regionens ansvarsområde. Här signaleras tydligt från Socialdemokraterna, Centern och Kristdemokraterna, som bildat en ny majoritet, att kulturen inte är ett prioriterat område för Region Örebro län.

För oss i Vänsterpartiet klingar detta illa. Vi ser kulturen som en viktig del av välfärden. Kulturen bidrar till livskvaliteten på många sätt och behöver nå alla i hela regionen. Samtidigt som kulturen har ett egenvärde är den också en livsviktig del i vår demokrati som idag dessutom ifrågasätts i allt större omfattning. Nu – om någonsin – behöver kulturen i allmänhet och Länsteatern i synnerhet realistiska ekonomiska förutsättningar, inte besparingskrav.

Som en konsekvens av socialdemokraten Andreas Svans ståndpunkt har Länsteatern nu tvingats varsla halva fasta skådespelarensemblen. Ska regionen bidra till att fler kulturarbetare i högre utsträckning än andra behöver tvingas arbeta under tillfälliga och osäkra anställningsförhållanden? Läs mer

Dags att införa ett Ungdomsråd inom Region Örebro län

Jihad Menhem (V) Regionråd i en debattartikel, Karlskoga Kuriren och Karlskoga Tidning

”Hur tänker de nu då?” Den frågan har vi hört flera gånger när det gäller den yngre delen av befolkningen. Många av oss har glömt hur det är att vara ung. Och även om vi skulle komma ihåg det, så har samhället förändrats så mycket så att de utmaningar som våra ungdomar idag ställs inför, de utmaningarna hade vi aldrig hört talas om när vi var unga.

Så hur kan vi, vi som lämnat ungdomen för ett antal år sedan, hur kan vi veta vad ungdomarna anser, ängslas för, drömmer om, brinner för? Vi som ska ta beslut som påverkar dem i högsta grad.

Så hur tänker de? Vad vill de? Vilka utmaningar behöver de hjälp med?
Ett sätt att ta reda på det är att inrätta ett Ungdomsråd inom Region Örebro län. En chans för oss att lyssna in hur vår yngre population tänker sig framtiden, hur de ser på utvecklingen. Helt enkelt låta Ungdomsrådet vara en remissinstans för ungdomsrelaterade frågor och därmed tillåta ungdomens röst i den nya politiska organisationen.

Vänsterpartiet har på senaste Regionfullmäktige sammanträde lagt ett sådant konkret förslag. Men de andra partierna tycker tydligen att medelålders gubbar och pensionerade gummor mycket väl kan företräda ungdomen. Vi vet inte om det är ett önsketänkande om evig ungdom eller om man bara tycker att det är en obekväm fråga att handskas med. Vänsterpartiet anser att det är en fråga om jämställdhet och jämlikhet och ett sätt att främja demokratin.

För, ärligt talat, nu är det dags att sluta nonchalera 30 % av länets befolkning.

Jihad Menhem (V) regionråd, Region Örebro län

En ohållbar situation

Jihad Menhem (V) regionråd och Kenneth Lantz (V) distriktsordförande  Örebro län, i en debattartikel, Karlskoga Kuriren och Karlskoga Tidning

Jihad Menhem                    Kenneth Lantz

Sedan den nya hälso- och sjukvårdsorganisationen inom Region Örebro län trädde i kraft år 2015, så har det framkommit en del kritik och missnöje med att det hittills inte har fungerat såsom det borde göra.

Tanken med den organisationen var att utveckla länets hälso- och sjukvård. Detta genom att bilda närsjukvårdsområden med vårdcentraler och delar av sjukhusvården, medan den högspecialiserade och planerade vården på sjukhusen omvandlades till länskliniker. Målsättningen var att uppnå en jämlik och likvärdig tillgång till vård i hela länet, men även för att bättre möta de behov av vård som befolkningen kan förvänta sig i framtiden.

Nu har det gått 3 år och tyvärr har länsverksamheterna inte blivit den succé som man trodde. Det har lett till en sämre arbetssituation för en del anställda, framförallt på lasaretten i Karlskoga och Lindesberg. Det har också fört med sig att vården fragmentiseras och dialogen mellan chef och medarbetare försvårats, eller till och med helt saknas, på grund av frånvarande chefer som i många fall finns allt för långt ifrån personalen.

Vi i Vänsterpartiet anser att den här situationen börjar alltmer bli ohållbar och oacceptabel. För oss är trygghet och kontinuitet viktigt i vården. Bland de viktigaste faktorerna i arbetet för en hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö är personalens delaktighet och gott ledarskap. Läs mer

Sex timmars arbetsdag är en framtidsreform!

Jihad Menhem (V) Regionråd i en debattartikel, Örebroar´n, Karlskoga Kuriren och Karlskoga Tidning

Jihad Menhem (V) Örebro län

Många som arbetar inom välfärdsyrkena vittnar om tunga och långa arbetspass, om sjukskrivningar, om stress och brist på återhämtning och orken som inte riktigt räcker till.

På psykiatrisk akut- och heldygnsverksamhet på universitetssjukhuset i Örebro län hade man för tre år sedan en situation som känns igen från stora delar av sjukvårdssverige. Man hade nämligen bestående svårigheter att rekrytera och även behålla de anställda. Men man fann en lösning på problemet. Sänkt arbetstid var en av flera åtgärder som togs till för att stoppa personalflykten och försämringen av patientsäkerheten. Personalen själva tog in en arbetstidsmodell som har sänkt sjuktalen, tagit bort vakanserna och gett medarbetarna bättre återhämtning. Det har gjort det attraktivt även för erfarna sjuksköterskor att arbeta där. En utvärdering gjordes i höstas och en ny kommer att göras under hösten 2018.

Regionen erbjuder nu heltid till alla anställda, ett introduktionsprogram för nyutbildade sjuksköterskor och genomför en lång rad andra åtgärder för att klara rekryteringen. Men på ett område har vi i Vänsterpartiet svårt att få gehör: när det gäller sänkt arbetstid med bibehållen lön. Läs mer

Alla har rätt till ett bra sommarlov

Jihad Menhem (V) regionråd och Katarina Raneborn (V) ledamot i Nämnden för Samhällsbyggnad i en debattartikel, NA, Karlskoga Kuriren och Karlskoga Tidning

Jihad Menhem                    Katarina Raneborn

Alla barn har rätt till ett bra sommarlov, oavsett om föräldrarna har mycket eller lite pengar. Därför satsar Region Örebro län nu på avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar på sommarloven.

Från och med 16 juni kommer länets skolungdomar att kunna åka gratis kollektivtrafik under hela sommarlovet. Det är innebörden av ett förslag som Vänsterpartiet har drivit igenom i budgetförhandlingarna med regeringen om införandet av ett statligt bidrag för att möjliggöra avgiftsfritt resande på sommarlovet för skolungdomar med den lokala och regionala kollektivtrafiken. Satsningen är på 350 miljoner kronor per år 2018-2020 och för regionen blir det ett statligt bidrag på 10,4 miljoner kronor för att införa reformen.

I vårt län lever många barn och ungdomar i familjer som har svårt att få pengarna att räcka till hela månaden. Klyftorna mellan de som har, och de som inte har, ökar för varje år. Ojämlikheten breder ut sig. Och för alla dem som oroar sig för sin ekonomi, är busskort ofta en utgift för mycket. När kompisarna tar bussen för att bada eller hänga med på helgens bortamatch ska inte den som har föräldrar med lite sämre ekonomi behöva stanna hemma. Det barnet ska också kunna följa med. Det är för dem Vänsterpartiet har drivit kravet om avgiftsfri kollektivtrafik och vi är mycket glada att vi fick igenom detta. Läs mer

Folkhälsofrågorna i Region Örebro län, behöver utvecklas, inte avvecklas!

Jihad Menhem (V) Regionråd i en debattartikel, Karlskoga Kuriren och Karlskoga Tidning

Jihad Menhem (V) Örebro län

Snart dagligen får vi rapporter om svenska folkets mående. Undersökningar visar att ohälsan ökar i många grupper: unga människor, främst flickor mår sämre och sämre. En undersökning klargör att medellivslängden hos invånarna skiljer sig flera år mellan olika busshållplatser i länet. Geografiska variationer finns, sämre hälsa ju lägre du befinner dig på den socioekonomiska trappan. Människor med funktionsnedsättning, HBTQ-personer, invandare har sämre förutsättningar för god hälsa.

Vi vet att rökning skadar och dödar, att fel kost ger sjukdomar och fetma, att stillasittande inte är bra för kropp och hjärta. Stressrelaterade sjukdomar ökar markant. Vi vet att hälsa är en jämlikhet och jämställdhetsfråga och en klassfråga.

Region Örebro län har en stor uppgift att jobba med frågan. I den politiska beredningen för folkhälsa har man tagit fasta på detta. Nu är det omorganisation på gång och då faller tyvärr folkhälsoprioriteringarna ner några pinnhål. Genom att hoppas att alla nämnder och beredningar ska ta tag i frågan avsäger sig partierna chansen att göra den viktiga prioriteringen.

För Vänsterpartiet i Region Örebro län är det självklart att i den nya organisationen ha en Folkhälsonämnd. Läs mer

I vår avgörs om välfärden ska vara till för dig eller riskkapitalbolagen

Mia Sydow Mölleby och Kenneth Lantz i en debattartikel (NA)

Fredagen den 19 januari lade regeringen och Vänsterpartiet fram en lagrådsremiss om hur vinstjakten inom skolan och socialtjänstens områden, till exempel äldreomsorgen, ska försvinna. Alla partier i riksdagen kommer i vår få rösta och ta ställning till om Sverige ska förbli det enda landet i världen som tillåter vinstjakt till och med inom den skattefinansierade skolan.

Förslag i samma riktning inom vården presenteras i juni. Samtliga förslag syftar till att sätta medborgarnas rätt till välfärd före bolagens vinster, något som en stor majoritet av befolkningen velat länge. Förslagen gör det möjligt för seriösa privata och idéburna välfärdsföretag att slippa osund konkurrens från stora vinstjagande koncerner.

Skattemedel ska användas till det de är avsedda för. Ändå försvinner flera miljarder från välfärden till vinster varje år. Skolföretag kan länsa skolor och sätta dem i konkurs så att tiotusentals elever plötsligt står utan skola. Vinstsyftet gör det lönsamt att sätta glädjebetyg för att attrahera elever samtidigt som de håller nere lärartätheten för att öka vinstmarginalen. Inom äldreomsorgen tenderar personaltätheten och lönerna att vara lägre i vinstdrivande bolag vilket försämrar kvalitéten.

Förslagen innebär ett slut på detta. Bara företag som prioriterar verksamheten före vinsten ska få del av skattemedel. En marknadsmässig utdelning på eget investerat kapital som används i själva verksamheten kommer kunna tas ut, och ingen kommer tvingas gå med förlust som felaktigt påståtts. Mindre företag kommer kunna göra en liten vinst även om de inte själva investerat i företaget. Men skattepengar avsedda för välfärden kommer inte längre kunna gå rakt in på ägarnas bankkonton. Icke vinstdrivna, idéburna företag verkar redan utan vinstintresse och omfattas därför inte av kravet på vinstbegränsning. Deras ställning kommer stärkas.

En majoritet av befolkningen vill att kvalitet, jämlika villkor och valfrihet för medborgarna ska gå före vinster till riskkapitalbolag. De borgerliga och Sverigedemokraterna har hittills inte hållit med. Hör av dig till dina politiker så att de prioriterar dina intressen – inte riskkapitalbolagens – när de röstar om de här lagförslagen i vår.

Mia Sydow Mölleby – riksdagsledamot (v) Örebro län
Kenneth Lantz – distriktsordförande (v) Örebro län

Du ska kunna lita på att vården finns när du behöver den

Jihad Menhem, Mia Sydow Mölleby och Kenneth Lantz i en debattartikel (NA)

.

Nu får Region Örebro län 86 miljoner kronor av de vårdmiljarder som Vänsterpartiet har drivit igenom i budgeten.
Vi vet att personalen sliter hårt inom vård- och omsorgsyrkena och att framför allt kvinnor blir sjuka av sin arbetsmiljö. Den trenden måste vi bryta och det brådskar.

Enligt Sveriges kommuner och landsting behöver 85 000 nya undersköterskor anställas i hälso- och sjukvården och äldreomsorgen till 2022.

Tre av de 4,7 miljarderna Vänsterpartiet fick igenom i budgeten har nu fördelats till ut till sjukvården i Sverige. Hur mycket varje område får styrs av antal invånare och landstingens olika behov.
Satsningen gör att landstingen kan förbättra personalsituationen, se över arbetsvillkor, erbjuda kompetensutveckling, öka bemanningen och utveckla arbetssätt för att vårdpersonal ska vilja – och orka – arbeta kvar inom hälso- och sjukvården.

I vårdsatsningen ingår utöver dessa tre miljarder satsningar på förlossningsvård, psykisk hälsa och psykiatri, socialtjänstens arbete med barn och unga, tandvårdsbidrag, barnhälsovård och gratis gynekologisk cellprovtagning.
En bra och jämlik vård bidrar till ett samhälle där alla får chans att må bra och bli bemötta utifrån sina behov, inte bara de som har rätt kontakter och hög inkomst. Vänsterpartiets vårdmiljarder lägger en god grund för att vården ska finnas där när du behöver den och för en jämlik tillgång till vård över hela landet.

Jihad Menhem – regionråd (v) Region Örebro län
Mia Sydow Mölleby – riksdagsledamot (v) Örebro län
Kenneth Lantz – distriktsordförande (v) Örebro län

Hälsa – en klassfråga

Jihad Menhem (V) Regionråd i en debattartikel, Nerikes Allehanda 8/7

Jihad Menhem (V) Örebro län

Säg mig var du bor och vad du jobbar med och jag ska säga dig hur gammal du kommer att bli. Hälsa är helt enkelt är en fråga om klass. Du som har läst flera år på universitetet lever längre än du som slutade dina skolår efter grundskolan eller gymnasiet. I Sverige och även i Örebro län skiljer det fem till sex år i medellivslängden mellan olika kommuner och områden. Det är en orättvisa som leder till förtidig död. Ett sådant samhälle vill vi inte ha. Just därför driver vi i Vänsterpartiet stenhårt kravet på en jämlik sjukvård i hela landet. En vård fri från vinstintresse.

När klyftorna i samhället ökar, ökar också skillnaderna i hälsa och livslängd. Det hänger ihop. För tre decennier sedan, i början av åttiotalet var Sverige världsmästare i jämlikhet. Så ser det inte ut längre. Tvärtom. De ekonomiska klyftorna, och därmed hälsoklyftan, ökar snabbare än i något annat OECD-land och har så gjort de senaste tjugo åren. Därför tjänar en vd i ett svenskt storföretag lika mycket som 66 undersköterskor. I Sverige i dag står fattiga och rika hushåll långt ifrån varandra, vilket även avspeglar sig i folkhälsan. Läs mer

1 2 3 6
bli_medlem4-262x103
Arkiv