Krönika

Sverige behöver en rödgrön klimatomställning!

Kenneth Lantz (V) Örebro län i en ledare ETC Örebro

Kenneth Lantz

Under sommar har torka och låga grundvattennivåer kulminerat i Örebro län, men i andra delar fick man för mycket vatten. I stora delar av Sverige har vi aldrig haft så låga nivåer någonsin. Vattenbristen är en effekt av att klimatförändringarna riskerar att öka både vattenbrist och översvämningar.

Klimatanpassning kan inte bara handla om ”fiffiga ingenjörslösningar” – det måste också handla om att lyfta blicken, skriver Pär Holmgren i Dagens Samhälle. Vi behöver nu på allvar fundera över vilket samhälle vi ska bygga för att möta framtiden, fortsätter han.

Jag håller med. Vi behöver bygga ett samhälle där den ekonomiska politiken anpassas till de ramar som ekosystem och klimatet ställer upp. Därför måste det gröna perspektivet förenas med det röda för att det ska skapa en framgångsrik klimatomställning. Inom området förnyelsebar energi, hållbara bostäder och gröna transporter krävs ökade investeringar. För att minska utsläppen krävs att skatter och lagstiftning stimulerar de hållbara alternativen. Resultatet blir ett mer hållbart samhälle och nya gröna jobb. Läs mer

Slaget om ­buffertskogarna runt Tivedens nationalpark

Kenneth Lantz (V) Örebro län i en ledare ETC Örebro

Kenneth-V

Kenneth Lantz (V) Örebro län

Nu införs nya avverkningsformer av Sveaskog för skogen runt Tivedens nationalpark. Större social hänsyn ska tas än tidigare genom att det skapas en buffertskog runt parken. En seger för de som inte vill ha kalhyggen ända in till gränsen av nationalparken och ekoturismen, som är betydande i området och där antalet gästnätter ökar för varje år och sysselsätter allt fler människor. Detta är av stor betydelse för invånarna i Tivedsområdet och Laxå kommun.

Sveaskogs planer på avverkningar i området runt nationalparken skulle påverka turismen och naturvärdena negativt. Bolaget kunde tänka sig hyggesfria metoder – men lämnade inga garantier för att buffertzoner skulle skapas runt nationalparken. Miljön runt boendeanläggningar, aktivitetscentrum, vandringsleder och ridleder var hotad.

I det läget begynner ett opinionsarbete för att få Sveaskog att ändra sig. Turismföretagarna, de boende, kommunen och många andra börjar agera för att få Sveaskog att ändra sig. Sveaskog uppvaktades bland annat av lokalpolitikern Sara Pettersson (MP), utan att hon fick något resultat med sig tillbaka. Läs mer

Demokratiskt underskott i storregion

Kenneth Lantz (V) Örebro län i en ledare ETC Örebro

Kenneth-VNär du läser detta har statens regionutredare presenterat den s.k. nya Sverigekartan som är ett första utkast till ny regionindelning.

Jag har tyckt att Örebro län är tillräckligt stort för att vara en region. Detta av flera skäl. Den är lagom stor för att den ska skapa en god tillit hos kommunerna i länet för en utveckling av hela länet. Det engagerar medborgarna och medger en bred förankring i valet till regionfullmäktige. Nyckelorden är tillit, delaktighet och demokrati.
Grunden i det tidigare arbetet med större regioner har varit, att i så stor utsträckning som möjligt utforma den utifrån den lokala och regionala nivåns önskemål. Detta har gång på gång misslyckats.

Statens roll är ju att ta ett ansvar för att hela landet ska fungera och anser nu att det inte längre går att lösa genom att dela in landet efter den regionala nivåns önskemål. Nu sätter man ned foten och presenterar en ny Sverigekarta. Läs mer

KALENDARIUM
  1. DS-möte i Hällefors

    september 23 @ 10:00 - 14:00
  2. Vänsterdagarna i Malmö 2017

    september 29 @ 08:00 - oktober 1 @ 17:00
  3. VU-möte

    oktober 11 @ 17:00 - 20:00
bli_medlem4-262x103
Arkiv
Webbsidan sköts av Jihad Menhem
Webbsidan sköts av Jihad Menhem