Valet 2018

Vänsterpartiet Örebro län presenterade sitt valprogram

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro län

imageVänsterpartiet Örebro län vill värna varje skattekrona och förbättra möjligheterna för länets innevånare att bo där man vill genom att säkerställa, en bra sjukvård som jobbar förebyggande och hälsofrämjande, bra bostäder, fungerande kollektivtrafik och annan infrastruktur i länets kommuner. Det är några av förslagen från Vänsterpartiets valprogram som presenterades i dag.

– För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att ha en välfärd att lita på, fri från vinstuttag, där människor och bygder inte är till salu. Våra skattepengar ska inte försvinna till privata bolag i skatteparadis eller slösas bort i upphandlingar av våra gemensamma sjukhus eller annan vårdverksamhet. Vi vill istället använda skattepengar till att ha en bra barn- och äldreomsorg, bra skola och en jämlik och jämställd vård. säger Mia Sydow Mölleby, riksdagsledamot.

Vänsterpartiet Örebro län ser bästa möjliga hälsa som en grundläggande mänsklig rättighet. En bra folkhälsa är en angelägenhet för hela samhället och förutsätter jämlikhet och utbyggd välfärd. En bra och jämlik hälsa är också det viktigaste målet för vården.

– Vi vill att region Örebro län ska ha Sveriges bästa sjukvård och kommer framför allt se till att alla ska få vård i rätt tid och att alla ska känna sig trygga och säkra i kontakten med sjukvården. Vi vill stärka den nära hälso- och sjukvården och under de kommande åren ska primärvården tillföras nya resurser för att både stärka det förebyggande arbetet och förbättra omhändertagande vid sjukdom. Vi kommer att fortsätta utveckla och effektivisera sjukvården i regionens ägo och kommer aldrig att acceptera utförsäljning av våra sjukhus. Vi vill att tandvård för barn och ungdomar upp till 25 års ålder ska vara avgiftsfri och att det ska vara fri sjukvård för äldre från 80 år. Hjälpmedel ska vara avgiftsfria för den som har en funktionsnedsättning, säger Jihad Menhem, landstingsråd. Läs mer

Jonas Sjöstedt Vänsterpartiets partiledare besöker länet

JonasPressmeddelande från Vänsterpartiet

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt besöker Örebro län fredagen den 22 augusti. Han kommer att hålla ett kortare valtal och sedan träffa väljare. I samband med talet finns det möjlighet till kortare intervjuer.

Datum: Fredagen 22/8
Tid: Klockan 12.00.
Plats: Vänsterpartiets valstuga på Stortorget, Örebro.

Jonas Sjöstedt talade i Almedalen

image

På fredagskvällen talade Jonas Sjöstedt i ett soligt Almedalen. Han talade bland annat om Vänsterpartiets förslag för att skapa en bättre välfärd genom att ge de anställda mer inflytande.

– Vi har lagt förslagen om hur vi ska ta bort vinsterna i välfärden. Vi har lagt förslagen om hur vi ska få en bättre välfärd med mer personal som är bättre utbildad. Idag har vi tagit ett steg till. Vi har lagt förslag om vad som kommer efter vinstjakten, om hur privatiseringen av välfärden ska ersättas av demokratiseringen av välfärden. Sverige har låtit riskkapitalister styra välfärden de senaste åren. Nu ska vi istället låta personalen utveckla den, sa Jonas Sjöstedt.

– När du flyttar in på ett äldreboende ska du möta personal som är stolta över sitt arbete. Som kan lyssna på vad du behöver och anpassa hjälpen efter det. Det är nyckeln till framtidens skola, sjukvård och omsorg. Vi vill ge hundratusentals kvinnor som arbetar i välfärden inflytande över sitt arbete. Det är att flytta makten och det är kraftfull feministisk politik.

Även klimatfrågan fick stort utrymme i talet.

– Alla vet att klimatomställningen måste göras. Företagen vet det också, men det kommer ofta att vara lönsammare för dem på kort sikt att bara fortsätta som vanligt. Därför behövs det partier som är beredda att ta den konflikten, som sätter klimatet före kortsiktiga vinster, sa Jonas Sjöstedt.

Här kan du läsa hela talet (pdf)…

 

bli_medlem4-262x103
Arkiv
Webbsidan sköts av Jihad Menhem
Webbsidan sköts av Jihad Menhem