Valet 2018

Vänsterpartiet Örebro län presenterade sitt valprogram

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro län

.

Vänsterpartiet Örebro län vill värna varje skattekrona och förbättra möjligheterna för länets innevånare att bo där man vill genom att säkerställa, en bra sjukvård som jobbar förebyggande och hälsofrämjande, bra bostäder, fungerande kollektivtrafik och annan infrastruktur i länets kommuner. Det är några av förslagen från Vänsterpartiets valprogram som presenterades i dag.

– För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att ha en välfärd att lita på, fri från vinstuttag, där människor och bygder inte är till salu. Våra skattepengar ska inte försvinna till privata bolag eller slösas bort i upphandlingar av våra verksamheter. Vi vill istället använda skattepengar till att ha en bra barn- och äldreomsorg, bra skola och en jämlik och jämställd vård. Vi vill att taxorna i kollektivtrafik ska hållas på en låg nivå för att så många som möjligt ska använda sig av den kollektiva trafiken. De goda exemplen i landet, med avgiftsfri kollektivtrafik skulle prövas i regionen. Vänsterpartiet Örebro län vill bygga ett Örebro län för alla – inte bara för några få, säger Kenneth Lantz, ordförande för Vänsterpartiet Örebro län.

Vänsterpartiet Örebro län ser bästa möjliga hälsa som en grundläggande mänsklig rättighet. En bra folkhälsa är en angelägenhet för hela samhället och förutsätter jämlikhet och utbyggd välfärd. En bra och jämlik hälsa är också det viktigaste målet för vården.

– Vi vill att region Örebro län ska ha Sveriges bästa sjukvård och kommer framför allt se till att alla ska få vård i rätt tid och att alla ska känna sig trygga och säkra i kontakten med sjukvården. Vi vill stärka den nära hälso- och sjukvården och under de kommande åren ska primärvården och psykiatrin tillföras nya resurser för att både stärka det förebyggande arbetet och förbättra omhändertagande vid sjukdom. Vi kommer att fortsätta utveckla och effektivisera sjukvården i regionens ägo och kommer aldrig att acceptera utförsäljning av vår verksamhet. Tre fullvärdiga akutsjukhus med två förlossningsmottagningar öppet dygnet runt – året runt. Vi kommer också att driva frågan om arbetstidsförkortning i några av regionens verksamheter, satsa på kompetensutveckling för personalen och fortsätta värna om medarbetarnas grundlagskyddade rätt att yttra sig offentlig, säger Jihad Menhem, Vänsterpartiets regionråd.

Här är några av våra vallöften:
– Tre fullvärdiga akutsjukhus med två förlossningsavdelningar året runt.
– Förstärka resurserna till både primärvården och psykiatrin.
– Stärka och utveckla verksamheterna på lasaretten i Karlskoga och Lindesberg till nytta för alla länsbor.
– Öka och säkerställa delaktigheten för de anställda.
– Motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.
– Patientavgifter som alla har råd med, avgiftsfria hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning och avgiftsfritt fästingvaccin för barn.
– Arbeta för en aktiv och levande landsbygd och värna ett rikt kulturliv för alla i hela länet.
– Satsa på en tillgänglig och avgiftsfri kollektivtrafik. Utveckla och utöka anropsstyrd trafik i hela länet.
– Nej till vinster i välfärden.

För mer information kontakta:

Kenneth Lantz, ordförande för Vänsterpartiet Örebro län, 070-335 84 91
Jihad Menhem, regionråd, Region Örebro län, 070-594 71 89

 

Här kan du ladda hem vårt valprogram som pdf.dokument

1 MAJ 2018: Välkommen att fira arbetarrörelsens internationella högtidsdag med Vänsterpartiet i Örebro län

Arbetarrörelsens internationella högtidsdag närmar sig då miljontals människor demonstrerar för Frihet, Jämlikhet, Rättvisa och Solidaritet. Huvudparollen för årets första maj-tåg är ”VÅR TUR NU”. Vi kommer att fira första maj på flera orter runtom i länet. Du är välkommen – ju fler vi är desto mer kan vi göra skillnad!.

Årets första maj-insamling kommer att gå till föreningen Majblomman, som är landets största barnhjälpsorganisation som jobbar med att bekämpa barnfattigdom i Sverige. De arbetar året runt för att förbättra barns villkor. Målet är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden.

Kolla i listan nedan för att se vad som händer på din ort: Läs mer

Regionlistan – Norra valkretsen

 

1. Stefan Backius, Hällefors
2. Maria Odheim, Nielsen, Lindesberg
3. Hans Lindkvist, Lindesberg
4. Johan Stolpe, Hällefors
5. Mari Fändrik, Lindesberg
6. Dennis Lundberg Persson, Ljusnarsberg
7. Ulrika Mogren, Nora
8. Ulf Axelsson, Lindesberg
9. Eva Renberg, Ljusnarsberg
10. Camilla Andersson, Larsson Nora
11. Sture Ekmark, Ljusnarsberg
12. Elsa Eklund, Lindesberg
13. Katja Ollila, Hällefors
14. Sune Karlsson, Ljusnarsberg
15. Birgitta Axelsson, Lindesberg
16. Ulla Diedrichsen, Ljusnarsberg
17. Gunilla Remnert, Lindesberg
18. Therese Hoikkala, Nora
19. Agneta Linkvist, Lindesberg
20. Bella Kronman, Hällefors
21. Emma Renberg, Ljusnarsberg
22. Jeanette Bergqvist, Ljusnarsberg
23. Ritha Sörling, Hällefors
24. Inger Söderberg, Lindesberg
25. Astrid Dahl, Ljusnarsberg
26. Lena Cederlund, Ljusnarsberg

Regionlistan – Södra valkretsen

 

1. Katarina Raneborn, Askersund
2. Kenneth Lantz, Laxå
3. Jerry Karjalainen, Laxå
4. Lena Rosborg, Hallsberg
5. Mia Sydow Mölleby, Hallsberg
6. Rune Karlsson, Askersund
7. Clara Ericson, Laxå
8. Towe Jegeros, Hallsberg
9. Peter Tillman, Hallsberg
10. Angelika Eriksson, Kumla
11. Rana Kassem, Askersund
12. Charlotte Uhlin, Kumla
13. Klas-Göran Vilgren, Laxå
14. Tryggve Thyresson, Hallsberg
15. Johanna Fälth, Askersund
16. Rolf Östman, Kumla
17. Veronica Löfling, Hallsberg
18. Göril Thyresson, Hallsberg
19. Denis Nilsson, Kumla
20. Gundega Hallinder, Laxå
21. John Leonard, Kumla
22. Taina Honkonen Johansson, Hallsberg
23. Mårten Franzson, Kumla
24. Birgitta Lindström, Hallsberg
25. Maj-Britt Jonsson, Kumla
26. Göte Mölleby, Hallsberg

Regiolistan – Örebro-Lekeberg valkretsen

 

1. Jihad Menhem
2. Jessica Karlqvist
3. Margareta Carlsson, Lekeberg
4. Tore Mellberg
5. Nadia Abdellah
6. Johannes Nilsson
7. Marie Krantz
8. Sunil Jajasooriya
9. Christina Hermansson Placon
10. Stefan Nilsson
11. Gunnel Lindblom
12. Jonas Ohlsson
13. Maria Westerholm
14. Zozan Baransson
15. Henric Elgstrand
16. Per Hector
17. Faisa Maxemed
18. Mette Holck
19. Mahdi Warsama
20. Lisbeth Lund
21. Hans Holberg
22. Gordana Sutic, Lekeberg
23. Kåge Svensson
24. Martha Wicklund
25. Ewa Solborg
26. Karin Sahli
27. Eva Ahremalm, Lekeberg

Riksdagslistan – Örebro län

 

1. Mia Sydow Mölleby Hallsberg
2. Matilda Fredriksson Örebro
3. Johan Stolpen Hällefors
4. Camilla Andersson Larsson Nora
5. Peter Pedersen Degerfors
6. Cecilia Lönn Elgstrand Örebro
7. Kenneth Lantz Laxå
8. Charlie Jarl Karlskoga
9. Ulla Diedrichsen Ljusnarsberg
10. Katarina Raneborn Askersund
11. Hans Lindkvist Lindesberg
12. Elisabeth Berglund Kumla
13. Margareta Carlsson Lekeberg
14. Hans Holberg Örebro
15. Anita Bohlin Neuman Degerfors
16. Lars Åke Zettergren Askersund
17. Maria Nyberg Karlskoga
18. Peter Tillman Hallsberg
19. Katja Ollila Hällefors
20. Svetlana Menhem Örebro
21. Eva Renberg Ljusnarsberg
22. Johannes Nilsson Örebro
23. Ireene Von Wachenfeldt Karlskoga
24. Roland Halvarsson Degerfors
25. Towe Jegerwos Hallsberg
26. Rolf Östman Kumla
27. Clara Eriksson Laxå
28. Mauri Sukuvaara ´ Degerfors
29. Nadja Awad Örebro
30. Therese Hoikkala Nora
31. Håkan Stenholm Karlskoga
32. Gordana Sutic Lekeberg
33. Inger Söderberg Lindesberg
34. Dennis Lundberg Persson Ljusnarsberg
35. Annmarie Lööf Hällefors
36. Marie Krantz Örebro
37. Sunil Jaysooriya Örebro
38. Anneli Mylly Degerfors
39. Jan Ask Degerfors
40. Denis Nilsson Kumla
41. Göril Thyresson Hallsberg
42. Rune Karlsson Askersund
43. Zozan Baransson Örebro
44. Tore Mellberg Örebro
45. Martha Wicklund Örebro
46. Jon Fredriksson Karlskoga
47. Kim Bäckström Degerfors
49. Sture Ekmark Ljusnarsberg
49. Christina H. Placon Örebro
50. Jerry Karjalainen Laxå
51. Stefan Backius Hällefors
52. Maria Westerholm Örebro
53. Eje Johansson Degerfors
54. Stefan Nilsson Örebro

Jonas Sjöstedt Vänsterpartiets partiledare besöker länet

JonasPressmeddelande från Vänsterpartiet

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt besöker Örebro län fredagen den 22 augusti. Han kommer att hålla ett kortare valtal och sedan träffa väljare. I samband med talet finns det möjlighet till kortare intervjuer.

Datum: Fredagen 22/8
Tid: Klockan 12.00.
Plats: Vänsterpartiets valstuga på Stortorget, Örebro.

Jonas Sjöstedt talade i Almedalen

image

På fredagskvällen talade Jonas Sjöstedt i ett soligt Almedalen. Han talade bland annat om Vänsterpartiets förslag för att skapa en bättre välfärd genom att ge de anställda mer inflytande.

– Vi har lagt förslagen om hur vi ska ta bort vinsterna i välfärden. Vi har lagt förslagen om hur vi ska få en bättre välfärd med mer personal som är bättre utbildad. Idag har vi tagit ett steg till. Vi har lagt förslag om vad som kommer efter vinstjakten, om hur privatiseringen av välfärden ska ersättas av demokratiseringen av välfärden. Sverige har låtit riskkapitalister styra välfärden de senaste åren. Nu ska vi istället låta personalen utveckla den, sa Jonas Sjöstedt.

– När du flyttar in på ett äldreboende ska du möta personal som är stolta över sitt arbete. Som kan lyssna på vad du behöver och anpassa hjälpen efter det. Det är nyckeln till framtidens skola, sjukvård och omsorg. Vi vill ge hundratusentals kvinnor som arbetar i välfärden inflytande över sitt arbete. Det är att flytta makten och det är kraftfull feministisk politik.

Även klimatfrågan fick stort utrymme i talet.

– Alla vet att klimatomställningen måste göras. Företagen vet det också, men det kommer ofta att vara lönsammare för dem på kort sikt att bara fortsätta som vanligt. Därför behövs det partier som är beredda att ta den konflikten, som sätter klimatet före kortsiktiga vinster, sa Jonas Sjöstedt.

Här kan du läsa hela talet (pdf)…

 

bli_medlem4-262x103
Arkiv